'In het begin is het aftasten' Scouting gaat uitzenden DINSDAG Bewolking en regen Blijf op de hoogte HOltCRS NiCTlWSMatt Wie wint Trofee Zaagmolen? Floralia Aan tafel in basisschool Dijkerhoek 6 OKTOBER 2009 VEILING GRIEPVACCINATIE VEGETARISCH DONDERTMAN KERSTPAKKETTEN Tsjernobylkinderen vermaken zich goed bij gastgezinnen in Holten en Rijssen HOLTEN - De 27 Tsjer nobylkinderen die mo menteel in Holten en Rijssen verblijven, ma ken het goed. De groep kwam ruim twee weken geleden aan en blijft tot en met 9 november in het Twentse land om zo wel geestelijk als licha melijk aan te sterken. Holtens Nieuwsblad NUMMER 41 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548 - 597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 357 - M.WAGELAAR@WHM.WEGENER.NL DIJKERHOEK - Concentratie en een vaste hand zijn de komende weken weer van eminent be lang in Dijkerhoek, Beide eigenschappen vergroten namelijk de kans op het winnen van de Zaagmolentrofee en dat is juist dé prijs waarom het alle maal te doen is bij het jaarlijkse toernooi van schietvereniging De Zaagmolen. LEES VERDER OP PAGINA 15 De opbrengst van de veiling en boekenmarkt van de her vormde kerk, lijkt elk jaar groter te worden. Ondanks de kredietcrisis, werd dit jaar opnieuw een re cord bereikt. ZIE OOK PAGINA 3 Wie gevoelig is voor griep, kan een spuit komen halen in de gymzaal aan de Vrijheids laan. Niet iedereen krijgt de ze echter vergoed. Wie hier voor niet in aanmerking komt, krijgt een rekening. ZIE OOK PAGINA 11 Dat een maaltijd ook zonder vlees kan, bewijst Erna ter Steege. Bij haar kan men een cursus vegetarisch koken vol gen. En natuurlijk vegetarisch ko men eten. ZIE OOK PAGINA 11 Kinderboerderij Dondertman is druk bezig met een kwali teitsslag. Zo is het de bedoeling om op het terrein aan de Mees ter Bosweg uit te gaan brei den. ZIE OOK PAGINA 19 Het is nog geen kerst, maar de Wereldwinkel is er al druk mee bezig. Zo werd al een - kerspakkettenpresentatie ge- I houden. ZIE OOK PAGINA 19 HOLTEN - Scouting De Waar- denborchgroep Holten maakt in het weekend van 16 en 17 ok tober met hout en touw een grote toren midden op de Kalf- stermansweide. Op deze toren komt een zendmast te staan die nodig is om in dit weekend over de hele wereld contacten te leg gen. Dan is het namelijk het JOTA- weekend. IOTA staat voor Jam boree On The Air, een wereld wijd evenement waarbij scou tinggroepen over de hele wereld contact met elkaar proberen te leggen door middel van een echte zender. Dit doen zij in sa menwerking met zendama teurs die gemachtigd zijn om op een bepaalde frequentie uit te zenden. Scouting is veel meer dan zen den en pionieren. Scouting is elk weekend een kleine vakantie waar men ook nog iets van op steekt. Elke vrijdagavond komt men een paar uur samen met leeftijdsgenoten. Even geen school of huiswerk maar lekker dingen doen die ze anders in de vakantie doen. Kamperen, vlot varen, speurtochten lopen en leren hoe je een kampvuur op bouwt en aansteekt. Wie eens achter een echte zen der wil zitten, is zaterdag 17 ok tober welkom op de Kalfster- mansweide. Wie dan geen tijd heeft, maar wel meer wil weten over Scouting, kan contact op nemen met Ronald Lansink, te lefoon 0646371819 of kijk op www.scoutingholten.nl. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wei uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker [otter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nu niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener. nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Regenboog. "Alles loopt tot nu toe goed", zegt Tonnie Heus- inkveld die nauw betrokken is met het verblijf van de kinde ren. "In het begin heb je te ma ken met gebruikelijke dingen als heimwee, maar dat is meest al alleen in de eerste week. De kinderen zijn ver van huis en missen hun ouders. Ook is het in het begin nog een beetje af tasten tussen de kinderen en het gastgezin, maar overdag op school zien ze elkaar weer en na verloop van tijd gaat het prima. Mooi is ook dat we veel spon soren hebben om leuke dingen te doen." Het is voor de vierde keer dat er een groep kinderen vanuit Tsjernobyl in Holten verblijft. De kinderen zijn niet ziek, maar hebben wel een zwakke ge zondheid en weinig weerstand. LEES VERDER OP PAGINA 15 Dinsdag 6 oktober tot en met zaterdag 10 oktober. Wat de luchtdruk verdeling betreft, die wordt bepaald door een depres sie bij de Azoren. Deze trekt naar het noordoos ten toe en fronten daarvan trek ken vooral op dinsdag en woensdag over ons land toe. We krijgen dan met veel bewolking te maken en waarschijnlijk plaatselijk regen van betekenis. Vooral op woensdag kan het zomaar zijn dat er meer dan 10.0 mm regen gaat vallen, we zullen het zien. Ook komen we in een zuidelijke stroming terecht. De aangevoerd lucht is van sup- tropische origine, op dinsdag kan de middagtemperatuur hier en daar de grens van 20.0 graden overschrijden. Wat opvalt is de nacht van dins dag op woensdag in de suptro- pische luchtmassa's koelt het niet verder af dan tot 15.0 a 16.0 graden dit is toch wel bijzonder. Na woensdag gaat de tempera tuur weer wat naar beneden en dankzij hogedruk nemen de neerslagkansen vanaf vrijdag verder af. Wel kan er nog een enkele re genbui. Verder zijn er perioden met zon en bij een matige noordwesten wind word het rond de 15.0 a 16.0 graden overdag. In de nachten daalde de mini mumtemperatuur niet verder dan tussen de 6.0 a 8.0 graden. Weerman, Freddie Paalman De kinderen zijn tussen de acht en tien jaar oud en afkomstig uit de plaatsjes Osowaya en Vidzibor uit de regio Stolin, waar bijna 25 jaar geleden de Tsjernobylramp plaatsvond. De kinderen worden begeleid door twee juffen en een tolk. Over dag krijgen de kinderen les op school van hun eigen juf, terwijl er 's middags tijd is voor een apart programma. De kinderen verblijven bij gastgezinnen in Holten en Rijssen. In totaal zijn er dertig gastgezinnen gevon den door de Stichting Hulp aan Tsjemobyl-Kinderen Holten. In elk gastgezin is één kind, of een juf of de tolk ondergebracht. De lessen worden gegeven in De HOLTEN - Basisschool Dijkerhoek hield afgelopen vrijdag de jaarlijkse Floralia met als thema; 'Aan tafel...' Naast de bloemstukken van de schooljeugd waren er ook zes inzendingen van ouders. Het winnende bloemstuk daarvan was dat van Erica Mijerman. Ver der was er een rodedraadspel rond het thema. De winst bij dit spel ging naar Annemiek Sluiter. Zowel 's middags als 's avonds was het gezellig druk en flinke belangstelling voor het Rad van Avontuur. Ook de bar en het eettentje bulten op het plein konden blij zijn met hun omzet In het lokaal van groep 7,8 hadden drie leerlingen van groep 8 een fraaie ten toonstelling opgezet waarbij met bestuurbare trekkers onder meer het inkuilen van maïs op schaal werd gedemonstreerd. Ook mocht de jeugd zelf met de bestuurbare trekkers rijden. foto: johan bolink Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1