Reünie school Dijkerhoek Blijf op de hoogte Holtens NieuwsDlafl DINSDAG Openlucht Capriolen rond de molen eerste avond afgelast Controle op zwerfvuil Herfst Maribelle op Meedeinfestijn 1 SEPTEMBER OPEN HUIS DARTEN VEILIG ONDERNEMEN ZOMERBRADERIE OPEN HUIS DIJKERHOEK - Eigen lijk zijn ze er een jaartje te laat mee: al in 2008 bestond de openbare ba sisschool Dijkerhoek 125 jaar. Om praktische re denen is er echter voor gekozen de viering een jaar uit te stellen. Reüniearrangement met diner bij Bonte Paard en toegang tot openluchtspel Holtens Nieuwsblad NUMMER 01 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN®WHM.WEGENER.NL Kunstschilder Henk Mulder houdt open huis in zijn gale rie aan de Oranjestraat. Iedereen is welkom om de expositie te bekijken en zich eventueel in te schrijven voor een schildercursus. ZIE OOK PAGINA 3 De Keunefeesten komen er aan. Hier voorafgaand wordt er gedart om de Keunetro- fee. Dit wordt gedaan in café Toontje. Inschrijven hiervoor kan ter plekke. ZIE OOK PAGINA 3 De Holtense Handelsvereni ging heeft het Keurmerk Vei lig Ondernemen onderte kend. Een samenwerking tus sen onder meer gemeente, politie en brandweer. Om tot een veilig centrum te komen. ZIE OOK PAGINA 7 In het centrum werd afgelo pen woensdag een zomer- braderie gehouden. Velen kwamen gezellig rondneu zen. Wie de braderie heeft gemist, krijgt woensdag 2 september een herkansing. ZIE OOK PAGINA 7 Oudheidkamer Hoolt'n houdt zaterdag een open huis. Deze staat voor een deel in het teken van de brandweer. ZIE OOK PAGINA 2S De feestelijkheden beginnen 5 september dan toch met een grote reünie. Vanaf 14.00 uur is iedereen die op basisschool Dij kerhoek heeft gezeten of ge werkt welkom bij de molen. Opgeven daarvoor kan op de website www.reünie-dijker- hoek.nl. Op de site is bovendien al veel informatie te vinden over de school; er zijn oude foto's, maar ook reacties en verhalen van oud-leerlingen en leraren. Voor het 100-jarig bestaan van de school - dat ook groots ge vierd werd - werd een herinne ringsboekje gemaakt. Daar wordt ook voor dit jubileum hard aangewerkt, maar er is meer. De ontvangst van de reünisten vindt plaats in een tent op het veld voor de molen. In het schoolgebouw zijn onder meer onderwijskundige herinnerin gen uit vroegere jaren te bekij ken. Het openluchtspel is hier een onderdeel van. De partner, vriendin of echtgenoot van de oud-leerlingen en -leraren zijn - mits aangemeld - ook van harte welkom. Iedereen kan om 20.00 uur zo aansluiten om te genieten van het openlucht spel. Het is zelfs mogelijk een reünie- arrangement te boeken: vanaf 17.00 uur diner bij Het Bonte Paard en daarna door naar het openluchtspel. Oud-collega's zijn inmiddels al uitgenodigd. Ruim 350 mensen hebben zich al aangemeld. De reüniecom missie verwacht dat het een prachtige dag gaat worden. HOLTEN - De politie heeft afge lopen donderdag 27 augustus een controle op zwerfvuil ge houden in het winkelcentrum van Holten. Hierbij zijn twee personen, een van 16 en een van 14 jaar, bekeurd vanwege het op straat gooien van een flesje en een blikje. Al lange tijd wordt er door het winkelend publiek en midden standers geklaagd over het zwerfvuil in het centrum. Scho lieren van scholengemeen schap De Waerdenborch lopen in de pauze naar de supermarkt om etenswaren te kopen en gooien de verpakkingen uit smerigheid of gemakzucht zo op straat. Terwijl er genoeg vuil nisbakken te vinden zijn. Zo presteerde iemand het om, on danks dat er in de buurt drie vuilnisbakken stonden, toch de verpakking op de grond te gooi en. De politiecontrole is onderdeel van het Keurmerk Veilig Onder nemen, waarvoor vorige week net het convenant is getekend. De politie zal vaker van dit soort prikacties gaan houden. De jeugdagent zal met De Waer denborch overleggen wat de be vindingen zijn van de actie. De politie benadrukt dat zeker niet iedere scholier verpakkingen op de grond gooit Velen weten wel hoe het moet: in de vuilnisbak. DIJKERHOEK - Ondanks dat Piet Paulusma afgelopen vrijdag aanwezig was bij het Openluchtspel in Dijkerhoek, mocht dat de weergoden niet tevreden stellen. Door dreigend onweer, werd het evenement halverwege afgelast. Burgemeester Bort Koelewijn speelt tijdens enkele optredens mee als burgemeester. Het stuk 'Capriolen rond de molen' is nog te zien op 3 en 5 september. Meer informatie: www.openluchtspel-dijkerhoek.nl foto: johan bounk Vanaf dinsdag neemt de de pressie activiteit weer toe waar door het wisselvalliger wordt. Een koufront passeert ons land dinsdagnamiddag of -avond. Dit gaat gepaard met regen of buien mogelijk met onweer en verdrijft de warme lucht uit ons land. Het wordt dan behoorlijk onstabieler. Woensdag perio den met zon, maar er kan later op de dag ook een enkele bui vallen. De depressie zorgt bij ons voor donderdag en vrijdag dat het onstuimig wordt, veel wind dus. Ook valt er dan regen later buien. Ook gaat het kwik naar beneden het wordt dan rond de 18.0 a 20.0 graden, herfstachtig dus. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - De Volendamse zan geres Maribelle is zaterdagmid dag 12 september de bekendste artiest bij het Meedeinfestijn, één van de pijlers van de Keune feesten. Maribelle is vooral be kend van haar Songfestivalsuc ces 'Ik hou van jou'. Met uitzon dering van Maribelle en het Goorse Schlagerkoor is de in breng vooral plaatselijk. "We hebben gekozen voor een grote Holtense inbreng en meren deels is dat gelukt", zegt Gerrit Lubbersen van het Meedeinfes tijn. De zaal gaat om half twee 's middags open. Op het grote po dium zal het Goorse Schlager koor dat uit dertig zangers en een eigen begeleidingsband be staat, een willekeur aan beken de Duitse schlagers brengen. Naast deze prominente gastop tredens bestaat de programme ring vooral uit Holtense artie sten. Om te beginnen brengt het duo Just Us een aantal aan sprekende Abba-medleys ten gehore. "Altijd goed voor her kenning en stemming", aldus Lubbersen. Op het kleine podi um zijn er specials van een nieuwe combinatie van zangta lent uit Dijkerhoek, 'The New Five' en een Korhanen Selectie die een speciaal repertoire heeft ingestudeerd. Verder is Lubber sen in zijn sas met het eerste grootschalige optreden van de Hoolter Deerns. De kaartver koop voor de Keunefeesten ver loopt goed, zo meldt de organi satie. Zo'n negentig procent van de passe-partouts is al verkocht. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andeie kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op hef Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nu niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener. nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro Week36 (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1