Club Corruptus winnaar Beach Soccer Toernooi Holtens Nieuwsblad Holtens Nieuwsblad 9 Huwelijksjubileum echtpaar Broekmaat J Zorgvliet Op zoek naar nachtvlinders Lessen voor minirettes Bezuiniging gemeente Première Opbouw decor en tribunes Openluchtspel Dijkerhoek Dinsdag 25 augustus 2009 Hockeyclub naar EK HOLTEN - De start van het nieuwe hockeyseizoen voor Hockeyclub Holten kan niet meer stuk. Afgelopen zaterdag reisde een delegatie van 55 hockeyers en coaches van HCH naar Amstelveen af met een touringcar van de OAD uit Hol ten. In Amstelveen werden de HCH- leden getrakteerd op hockeyles van de titelkandidaten tijdens de Europese kampioenschap pen. In het Wagenerstadion vindt van 22 tot en met 30 au gustus het Rabo Euro Hockey 2009 plaats. De Nederlandse dames strijden in poule A om de Europese titel tegen Azerbeidz jan, Engeland en Rusland. De Nederlandse heren nemen het op tegen Frankrijk, Polen en Spanje. Op de eerste dag van dit toernooi vond de zogenaamde Shell Jeugddag plaats. "In Shell Kids City was er een spectacu lair en uitgebreid hockeypro- gramma", vertelt Monique van der Linde, bestuurslid van HCH. "Dat ging van computer games tot mega grote opblaas bare hockeyarena's. Hier kon den alle E'tjes, D'tjes en C'tjes van hockeyverenigingen samen met hun leeftijdgenootjes heel veel hockeyen en aan fantasti sche spellen deelnemen. Tij dens de clinics werden diverse trucs voorgeschoteld door be kende hockeyers en er was ruimte voor alle varianten op hockey." In het middagpro gramma bekeken de Holtense hockeyers de wedstrijd van de dames van het Nederlands Elf tal tegen Azerbeidzjan. "Deze spectaculaire wedstrijd werd met 10-0 gewonnen, en dat zonder de afgezwaaide hoc- keysterren Minke de Booij en Fatima Moreira de Melo. Deze dames werden omsingeld in het promodorp voor de nodige handtekeningen op de sticks. Om 15.30 uur werd de wedstrijd van de heren van het Neder lands Elftal tegen Polen ge speeld. Onze helden met onder anderen Teun de Nooijer en vaste keeper Guus Vogels lieten na een fantastische pot hockey en keeperkunsten een uitslag van 9-0 op het scorebord zien", aldus Van der Linde die net als haar clubgenoten met een vol daan gevoel en genoeg inspira tie de terugreis naar Holten aanvaardde. Voor de hockeyclub in Holten beginnen deze week de trainin gen weer. De competitie start in het weekend van 12/13 septem ber. Geïnteresseerde jongens en meisjes zijn vanaf deze week van harte welkom om geheel vrijblijvend drie kennisma kingslessen mee te trainen. In formatie over trainingstijden etc. treft u aan op www.hockey- clubholten.nl. Voor het nieuwe kunstgras is de aanbesteding in middels de deur uit. De club hoopt dat de mat er in decem ber ligt. De gemeente gaat uit van januari. Van der Linde: "De voorjaarscompetitie begint in maart, dan spelen we in ieder geval op kunstgras." HOLTEN - Stevelink Gerrie Marsman van boerderij Zorg vliet aan de Larenseweg 106 bakt elke woensdag van 11.00 tot 17.00 uur brood in de steen oven. Iedereen is welkom om het au thentieke broodbakken te bekij ken en natuurlijk te proeven. Verder kunnen bezoekers het speciale grasdakhuis bekijken en geeft Gerrie rondleidingen in de kruidentuin. Ook is er een expositie van krui den te zien. De toegang is gratis. Groepen graag van tevoren even melden, telefoon 0573- 221102. DIJKERHOEK - Er wordt op dit moment druk gewerkt aan het klaar maken van het decor en de tribunes voor het Openluchtspel Dijkerhoek. De première is al op vrijdag 28 augustus. Daarna volgen nog voorstellingen op zaterdag 29 en zondag 30 augustus en donderdag 3 en zaterdag 5 september. Meer informatie: www.openluchtspel-dijkerhoek.nl foto. johan bounk HOLTEN - De lessen voor mini rettes bij de HMV beginnen weer. Dit is de jongste afdeling van de majorettes. Vanaf 6 jaar kan men les krijgen om op de maat te lopen, te dansen en om met de baton te draaien. De les sen worden wekelijks op don derdag gehouden in het HMV- gebouw. De baton krijgt men in bruikleen. Eline Paalman-Lam, telefoon: 0548-361540. HOLTEN - Het college van B en W hoopt binnenkort met een bezuinigingsvoorstel te komen. Volgens burgemeester Bort Koelewijn is het voorstel zo goed als rond. "We hopen deze week spijkers met koppen te slaan", bena drukt hij. Daarna gaat het voorstel naar de gemeenteraad voor goed keuring. HOLTEN - De naam van het winnende team van het jaarlijk se Beach Soccer Toernooi kan de nodige wenkbrauwen doen fronsen, maar volgens William van Zon schijnt de eerste plek van 'Club Corruptus' niet be haald te zijn met behulp van de nodige steekpenningen. "Of het eerlijk is gegaan? Ik denk het wel", aldus Van Zon. Kalfstermansweide vormde za terdagmiddag het decor voor het Beach Soccer Toernooi. Maar liefst driehonderd kuub zand was er vrijdagavond neer- gestrooid. Tien teams van mini maal zes spelers hadden zich ingeschreven. Elk team telde een keeper en vijf spelers. De poulewedstrijden begonnen om 12.00 uur en de finale werd rond 16.30 uur gespeeld. Teams met illustere namen als 'De Toekomst', 'De Knippersoe- pers' en 'Völlewille' vulden de zanderige voetbalarena, maar met de hoofdprijs gingen ze niet aan de haal, want die was voor Club Corruptus. Ook het da mesteam van W Holten kon daar geen stokje voor steken. "Het toernooi is prima verlo pen", vertelt Van Zon terwijl de derde helft nog volop gaande is. Van Zon is de voorzitter van het Heerengenootschap Suffendo dat traditiegetrouw voor de or ganisatie van het toernooi te kent. "De teams die meedoen zijn allemaal vriendenclubs'", zegt de preses. HOLTEN - Een nachtvlinde rexcursie is een spannende gebeurtenis, want wie gaat er nu laat op de avond het bos in, gewapend met een pot stroop? Wie spant er een laken en zet er een felle lamp bij? Geen idee? Nachtvlinderonderzoekers vinden dit soort zaken heel gewoon. Ze doen het om beestjes met namen als agaatvlinder, huis moeder, rood weeskind en windepijlstaart te lokken. Natuurdiorama Holterberg biedt vrijdagavond 28 augus tus tijdens de Nationale Nachtvlindemacht de moge lijkheid om op een spannende manier kennis te maken met nachtvlinders. De avond begint om 21.30 uur in het natuurmuseum met een korte uitleg over het bij zondere leven van nachtvlin ders. Nachtvlinders krijgt men niet zomaar te zien, maar door ze te lokken kan men een beeld krijgen van wat zich in het donker afspeelt. Beleef het mee tijdens de Na tionale Nachtvlindemacht op de Holterberg. Vooraf reserveren is gewenst: telefoon 0548-361979 of mu- seum@hoIterberg.nl. De kosten zijn 3 euro voor kin deren en 5 euro voor volwas senen (inclusief consumptie). Holtens Nieuwsblad ts een uitgave van Wegener Huts-aan-huiskranten BV, behorende tot Wegener NV, r samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtingsbestuur W.H. Beyets, secretaris, KoBngserf 4,7451 XC Holten. Klachten bezorging: Tel. 0900- 424 5726 of verspreidklachten@whm.wegener.nl Abonnementen: tel. 053-4842 383 of e-mail: abonnementen@whm.wegener.nl Abonnementen worden na 15 december automatisch met een jaar verlengd. Eindredacteur: Peter Bulthuis Tel: 0548-597 370 Fax: 0548-597 369 Mail: p.bulthuis@whm.wegener.nl Adres Holtens Nieuwsblad: Haarstraat 14, 7462 AT Rijssen. Persberichten: holtens.nieuwsblad@whm.wegener.nl Inleveradres: Blokker Van de Maat, Smidsbelt 7, 7451 BL Holten (tot donderdags.) Advertentie-adviseur Brenda Zieleman Tel: 0548-597350 Mobiel: 06-51198351 Fax: 0548-597359 Mail: b.zieleman@whm.wegener.nl Commercieel regiodirecteur G.j.M. ter Hedde Directie: J.V. Munsterman Algemeen hoofdredacteur: M.G.j. jochemsen Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Algemene voorwaarden www.wegenerhuisaanhuismedia.nl HOLTEN - Voor de heer en me vrouw Broekmaat is het maan dag 24 augustus 55 jaar geleden dat ze in het huwelijk zijn getre den. Wethouder W.A.J. ter Schure zal het jubilerende paar diezelfde dag bezoeken om hen te feliciteren bij hen thuis aan de Reebokkenweg 3 in Holten. Het echtpaar kreeg drie kinde ren, een zoon en twee dochters. Ook werden zij verblijd met vier kleinkinderen en drie achter kleinkinderen. De vierde is op komst. Meneer had in Holten destijds een schildersbedrijf. Tegen woordig heeft hij het schilderen verlegd naar het kunstschilde ren. Diverse kunstwerken van hem hangen aan de muren. Me vrouw was voor en nog lang tij dens haar trouwen werkzaam in het atelier bij Wonnink. Naast het volksdansen wat ze graag doet, is ze ook nog presidente van de Hervormde Vrouwen club en erelid van EHBO Hol ten. Het damesteam liet zich van hun beste kant zien. FOTO: JOHAN BOLINK

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 9