Kaartverkoop borreluur Bijeenkomst infocentrum u DINSDAG Koeien Geslaagde Fokveedag aan Okkenbroekseweg Van Dalen overleden Zon en een bui 25 AUGUSTUS PAGINA 3 Bij Broer Pekkeriet is het goed uitrusten ZOMERBRADERIE AANHANGWAGEN OPEN HUIS DIEFSTAL SIERADEN KISTJE GESTOLEN 'Het bedrijf met de leukst verkleedde mensen heeft prijs' Holtens Nieuwsblad NUMMER 35 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM,WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL In het centrum wordt woens dag 26 augustus een brade rie gehouden. Men kan ook zelf een kraam huren. Info: sillholten@orange.nl Verder is er ook een kinderrommel markt en een carbootsale. De braderie is van 11.00 tot 18.00 uur. I Op parkeerplaatsen staan I volgens de gemeente steeds vaker aanhangwagens, waar van de dissel met een ketting aan een boom of ander ob stakel in het openbaar groen is vastgemaakt. Dit is niet toegestaan. Hierdoor kan de boom beschadigd raken. De Boschkamp aan de Tuin straat 2 houdt vrijdag 28 au gustus van 19.00 tot 21.00 uur open huis. Bezoekers kunnen dan kennis maken met alle cursussen die er worden gegeven. Voor informatie: www.socu- weholten.nl Vrijdag bleek dat er een in sluiping was in een woning aan de Langstraat 16. Drie personen hadden zich voor gedaan als aspirant kopers. Twee personen bleven bij de bewoner, terwijl de andere door de woning liep. Sie raden werden weggenomen. Bij de receptie aan de Wild- weg in Holten bleek afgelo pen vrijdag te zijn ingebro ken. In het kantoorgedeelte is er een geldkistje weggeno men en werd de kluis van de muur getrokken. HOLTEN - De kaarten voor de Keunefeesten gaan als warme broodjes over de toonbank, maar het bordje 'uitverkocht' blijft dit jaar in ieder geval in de voorverkoop achterwege, in de voorverkoop worden na melijk niet alle kaarten ver kocht. De organisatie houdt dit jaar een beperkt aantal kaarten achter de hand die 'aan de deur' nog verkocht kunnen worden. De kaartverkoop voor het Bedrijven Borrel Uurtje is inmiddels ook van start gegaan. Op vrijdag 11 september vindt dit plaats in de feesttent op de Kalfstermansweide. Alle Hol- tense bedrijven die ingeschre ven staan bij de Kamer van Koophandel zijn aangeschre ven. Ten Velde benadrukt dat ook nieuwe bedrijven welkom zijn. Opgave voor het borreluur dient voor 8 september te ge schieden. Het informele sa menzijn begint om half vijf 's middags en kost tien euro per persoon. Behalve een koud buffet wordt livemuziek gebo den middels de Band of Brot hers. Een kleine zeshonderd mensen worden verwacht op het borreluurtje. "We houden ook een wedstrijd voor mensen die verkleed komen. Voor het bedrijf dat met de leukst ver kleedde mensen komt hebben we een prijs", zegt Jan Herman ten Velde. "Dus kom allemaal in ludieke kleding en maak kans op een prijs." De Keunefeesten worden voor de zeventiende keer gehouden. De kop gaat er af op donderdag 10 september en de feesten gaan door tot en met zondag 13 september. Op donderdagavond speelt de band X-Static, op vrijdag is Jan nes de publiekstrekker. Het Meedeinfestijn en 30 Euro Live staan voor de zaterdag op de rol. Wolter Kroes, Fragment en Helemaal Hollands treden op de zondag op. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de VW Holten, Blokker Van de Maat, Foto Ten Velde, 't Klavier, 't Keuntje, Café Jansen (Boer Biet) en Bierlokal Am Bafinhof. ESPELO - De jaarlijkse Fokveedag in Espelo was zaterdag alweer aan de 44e aflevering toe. Op het erf van de familie Steegink-Boode aan de Okkenbroekseweg kwamen meer dan 120 koeien opdraven voor de keuring. Daarnaast liet de Kalveren Opfok Club (KOC) een vertegenwoordiging zien van 23 kalveren. Voor de KOC was het de 21 e keer dat om de prijzen werd gestreden, foto: johan bounk RUSSEN/ HOLTEN - Wethou der Thea van Dalen is vorige week woensdag overleden aan de gevolgen van hartproble men. Ze werd 57 jaar. Van Da len kampte al langer met hart klachten en werd daar enige tijd geleden aan geopereerd. De wethouder was aan de beteren de hand en dacht alweer aan werken. Woensdag ging het echter alsnog mis. Van Dalen (CDA) werd op 10 juni 2008 beëdigd tot wethouder. Zij volg de Wim Stegeman op. Van 1987 tot 2003 was ze lid van de Pro vinciale Staten van Overijssel en daarna zat ze vier jaar in de Eer ste Kamer. Ze was al enkele maanden niet meer werkzaam. Ab Stegeman is onlangs be noemd tot haar tijdelijke ver vanger. Tot donderdag ligt er in het stadhuis een condoleance register. Dinsdag 25 augustus tot en met zaterdag 30 augustus. Wat de luchtdruk verdeling betreft, die wordt bepaald door een lage drukgebied met een kerndruk van 967 Hpa. Dat is behoorlijk laag voor de tijd van het jaar op de oceaan ten westen van Ier land. Een uitloper van het Azo- renhoog trekt als zelfstandig ho- gedrukgebied over Europa. Dinsdag passeert een koufront van een depressie bij IJsland over ons land. Dit gaat gepaard met meer bewolking, nu en dan zon en buien mogelijk met on weer. De temperatuur loopt op tot rond de 23.0 graden. Vervol gens wordt woensdag, aan de voorzijde van het frontensys teem van ex-Bill orkaan op nieuw vrij warme lucht aange voerd. Het zou woensdag op nieuw zomers warm kunnen worden met een temperatuur van 24.0 a 25.0 graden. Donder dag perioden met zon, met een verhoogde buienkans maar dat ligt aan de koers van een ex-ork- aan die dan over ons land trekt. Het wordt rond de 23.0 a 24.0 graden. Vrijdag geregeld zon en kans op een bui. Zaterdag en het weekeind lijken er een eind te komen aan het warme augus- tusweer. HOLTEN - Iedereen is dinsdag 25 augustus om 20.00 uur wel kom in zaal De Biester. Dan geeft vriendenclub De Afsluiters uitleg over het nieuw te bouwen Infocentrum bij de Canadese Begraafplaats. Dit nieuwe centrum wil de gra ven op het ereveld een gezicht geven. Bezoekers zien nu alleen de rijen witte stenen, maar wie nu precies bij die steen hoort, blijft onbekend. Wie is die sol daat en wat heeft hij doorge maakt tijdens de oorlog? De Afsluiters proberen om het achtergrondverhaal van elk graf te achterhalen. Door bijvoorbeeld interviews te houden met nabestaanden en de informatie uit brieven te ge bruiken. Hierdoor is het straks mogelijk voor bezoekers om in het centrum een gezicht te krij gen bij degenen die er liggen be graven. Ook komen de jaarlijkse cere monies aan bod en hoe de Ca nadese Begraafplaats is ont staan en waarom deze juist op de Holterberg is aangelegd. Tijdens de bijeenkomst worden onder meer tekeningen van het centrum getoond en uitgelegd hoe het verdere verloop zal zijn. De Afsluiters hebben zich de laatste jaren beziggehouden met de vijfjaarlijkse grote her denkingen en willen nu iets doen om het oorlogsverhaal ook voor de toekomst zeker te stellen. Want volgens hen is er juist steeds meer vraag hier naar. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. 0 krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nu niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener. nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1