Uitwisselingscross Zuurberg Mike Bolink verstevigt zijn positie Holtens Nieuwsblad 17 Blauw Wit speelt tegen Nieuw-Heeten Blokfluitles bij Sport Mooie crossen op de Zuurberg MOC Holten Concerten en repetities vanHGK In de marge Dinsdag 25 augustus 2009 'De voorverkoop van de Keunefees- ten is begonnen' was vorige week in deze krant te lezen. Keunefeesten. In Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) eigenlijk gewoon varkens feesten, feest der varkens. Mooi klaar mee die naam. Maar wanneer je tegen het einde van het borreluur op vrijdagmiddag een blik werpt in de tent zie je dat er toch meerdere bezoekers zijn die met man en machteloosheid deze naam eer aan doen. Keunekearls. De oorsprong van Holten (naam die afstamt van het Nedersaksische Hooltn) ligt bij de varkensboeren die hier handel bedreven in deze potentiële lappen vlees. Vandaar ook de varkens in het wapen van Holten, de drie koperen dikkerds voor het gemeentehuis in ruste, de naam Keunedarp en dus de Keunefeesten. Deze kleine duik in de vijver des oorsprong van Hol- I ten maakt me nieuwsgierig. Dus ik I zwem verder. Het volgende lied meldt zich onder mijn hersenpan: "Hoolten, mien laand, Laand van I Kèunedarpers! Drei kèèr verzöppen en vèèr kèèr verbraand. Toch blif het altied nog HOOLTEN MIEN lAAND!" Voor een ieder die deze re- I gels niet kent. Het is het refrein van het prinsenlied van prins Jan An- dries uit 1983 dat geschreven is door Teun Deijk. De vierkante vijfkop. I Het wijsje wordt nu vaak ten gehore I gebracht door beschonken Holte naren tijdens carnaval of, uiteraard, de Keunefeesten. In Rotterdam heb je 'Hand in Hand' in Rijssen heb je psalm 1 tot en met 150 en Holten heeft 'Hoolten mien laand'. Ieder I zijn meug. 'Vèèr kèèr verbraand' wordt er gezongen. Menig Keune- darper heeft een ingelijste kopie van de krantenkop van aan de muur hangen. 'Treurig en aandoenlijk ta fereel van de Felle brand te Holten'. Hierin valt te lezen dat op 16 juli tus sen vijf en zes uur 's middags een kerk, de toren, het schoolgebouw, 52 huizen en 17 schuren 'eene prooi der vlammen zijn geworden.' Oud nederlands, daar maakt je hart toch I" een sprongetje van. Een tekening van een Dorpsstraat in vlammen er- boven herinnert eraan hoe kort de fotografie nog maar bestaat. Drie jaar voor het Holtense inferno werd de eerste foto gemaakt door de Fransman Joseph Nicéphore Niép- ce die zijn eigen achtertuin fotogra feerde. De foto die op papier kon worden ontwikkeld liet nog enkele jaren op zich wachten. Geen foto's van de brand dus. Wat gebeurde er nu die mooie zomerdag in juli 1829? In de loop van de namiddag, zo te gen vijven, is vrouw Bosschers bezig het avondmaal te bereiden. Plotse ling slaat de vlam van het vuur in I een pan met olie... Oorzaak? Het zou kunnen zijn dat de olie te heet geworden is en dat er zich dampen hebben gevormd. Hierdoor kan het I gebeuren dat een vuurvlam zo in de pan springt. Onmiddellijk ontstond !een vuurzee en binnen enkele se conden staat het huisje met rieten dak in lichterlaaie. Het emmertje water waar vrouw Bosschers mee komt is als een als een druppel op een gloeiende vulkaan. Snikheet en kurkdroog weer zijn de ideale ingre diënten voor de opstijgende vlam- I men om van dak naar dak over te springen. Binnen een uur brandt I het hele dorp af. Een uurtje. De ma- I teriële schade is immens, maar I wonder boven wonder vallen er I geen slachtoffers. Er wordt een commissie ingesteld die wordt be last met de giften van omringende I gemeenten en de provincie. Zo krabbelde Holten al snel weer op. I Herrezen uit de as door samen te I werken en dan 180 jaar later toch I weer verdeeld door een paar rond- I wegen en tracés. Wat een dorp. En I toch, toch blijft het mien laand! Laurens Jan Stam, schtammie@hotmaiLcom HOLTEN - MAC de Holterberg houdt zaterdag 29 en zondag 30 augustus op haar circuit de Zuurberg enkele mooie crosses welke zeker het bezoeken waard zijn. Zaterdag bijten de deelnemers in de UMX-wed- strijdserie het spits af. Het is voor enkele klassen de laatste wedstrijd dus gaat het om het kampioenschap. Namens de motorcrossverenigingen uit Lo- chem, Markelo, Borculo, Ruur- lo, Harfsen St. Isidorushoeve, Hellendoom en Vorden worden er meer dan tweehonderd rij ders aan de start verwacht. Ze doen dit in de klassen 65 cc gro te en kleine wielen, MX2, MX1/3, Superklasse en de zij spannen. De trainingen begin nen om 9.30 uur en de eerste wedstrijden om ongeveer 11.30 uur. Voor zondag heeft MAC de Holterberg een speciaal pro gramma in elkaar gedraaid. Om te beginnen kunnen hier de mensen in de 40+-klasse nog de laatste punten voor het UMX- klassement bijeensprokkelen. Verder komt de Veteraan Zij span Club aan de start om met hun niet meer zo jonge combi naties bezoekers te laten genie ten van het ouderwetse geronk en bijbehorend stuurmans- werk. Als klap op de vuurpijl heeft MAC de Holterberg een open-zijspan-klasse op het pro gramma gezet. Deelname in de ze klasse staat open voor een ie der met een zijspancombinatie en het maakt niet uit of je regio naal bent dan wel internatio naal uitkomt en ook maakt het niet uit of je dat dan normaal voor de KNMV-competities doet dan wel voor de MON. MON-equipes moeten dan wel voor die dag zorgen dat ze via de organisatie een KNMV-dagli- centie verkrijgen. En om aan te geven dat het in de zijspanwe- reld leeft, kan de organisatie mededelen dat zowel uit de KNMV als de MON gelederen zich de eerste topteams gemeld hebben. Want wat te denken van namen als: de equipes Nij- man/ Nijman, van Werven, Grondman en uit de MON top Bjom Roes. Verder is er als extra attractie een demo van een vijf tal jeugdzijspanequipes onder leiding van good-old Bart Not- ten. Zij zullen met hun jeugdige enthousiasme en een kleiner model zijspan ook hun kunnen laten zien. Op zondag begint het programma om 10.00 uur met de eerste training van de 40+-UMX-klasse. Om het voor de jongere kinderen ook leuk te maken om te komen, is er een springkussen en om het hele maal leuk te maken heeft MAC de Holterberg besloten dat bei de dagen de entree gratis is. Zie voor meer informatie www.macdeholterberg.nl. HOLTEN - Goed nieuws voor de liefhebbers van het instrument Blokfluit. Vanaf 1 september is er aan het Muziek Onderwijs Centrum (MOC) in Holten weer de moge lijkheid blokfluitles te volgen. Vanwege het vertrek van een docent heeft dit enkele maan den stil gelegen. Het MOC is blij met de benoe ming van Coert Bremmers uit Zwolle die tevens docent is aan de Muziekschool in Deventer. Coert is een ervaren docent en het is voor Holten een unicum dat er nu eens geen blokfluitjuf is maar een blokfluitmeester. Tijdens het open huis van vrij dag (28 augustus van 19.00 'tot 21.00 uur) zal Coert aanwezig zijn om demonstraties te geven en kennis te maken met leerlin gen. Dan is er ook gelegenheid om in te schrijven. Dit kan ook telefonisch tijdens het spreekuur van coördinator Peter Eilander, op maandag van 18.00 tot 18.30 op 0548-361412. Enkele gegevens over Coert Bremmers: hij studeerde blok fluit [DM en UM1 aan het Utrechts Conservatorium, mu ziekwetenschappen aan de utrechtse Rijksuniversiteit en koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens te Zwolle. Hij is werk zaam als docent blokfluit en muziektheorie, als koordirigent en als cursusleider. Voor "De Leeuwenkuil" te Deventer, leidt hij een blokflui tensemble, een blokfluitorkest en een ensemble voor oude muziek. Coert woont met zijn vrouw Su- sanne (ook musicus) en hun vier kinderen in Zwolle. Hij is di rigent van het kamerkoor "Con- vocaal" en het "Sallands Vrou wenkoor" HOLTEN - De Zuurberg staat komend weekend helemaal in het teken van de uitwisselingscross. Naast motocross, zal er ook worden gereden met de zijspan. Iedereen is van harte welkom om het spektakel mee te maken. Daarnaast is de entree vrij. Voor kinderen is er een springkussen. foto johan bolink HOLTEN - Blauw Wit speelt vanavond om 18.45 uur de tweede bekerwedstrijd uit in Nieuw-Heeten. Blauw Wit be gon de bekercompetitie met een 3-2 overwinning tegen vijf- deklasser Lettele. Op 't Vletgoor speelde Blauw Wit weer met veel vaste basisspelers. Blauw Wit had meer balbezit en kreeg steeds meer een overwicht. Let tele kwam er soms snel en drei gend uit, wat na mint 20 minu ten ook de 0-1 opleverde. Blauw Wit speelde hierna onrustig, waardoor de gasten nauwelijks in de problemen kwamen. In de 37e minuut mocht Blauw Wit op ruim 20 meter afstand een vrije trap nemen die door Arjan Aanstoot feilloos werd binnen geschoten. In de tweede helft, al na twee minuten, kwam Blauw Wit via een intikkertje van Nick de Bie op 2-1. De tweede helft was duidelijk minder als voor rust. De slotfase leverde nog twee doelpunten op. Rolf van Kreij worstelde zich langs ieder een en schoot de 3-1 binnen. Een minuut later bepaalde Let tele de eindstand op 3-2 na een goed genomen vrije trap. HOLTEN - Motorcrosser Mike Bolink heeft na de zomer pauze een goed vervolg aan het NK-seizoen gegeven. In het Gelders Niftrik wist hij afgelopen zaterdag de totaal winst naar zich toe te halen. Deze veertiende NK-wed- strijd werd door de club van MCC Wychen gehouden in Niftrik. Het betrof een Tiard klei circuit waar de kleine coureurs als ware raceduivels' rond gingen. Mike wist hier de eerste manche winnend af te sluiten en vervolgens de tweede manche op een tweede plaats te eindigen. Dit tezamen bracht de Yamaha v/d Laar-coureur de totale winst voor deze dag. Tevens werden er goede zaken voor het kampioenschap gedaan want op deze manier wist Mi ke zijn leidende positie te verstevigen. Mike Bolink wist de wedstrijd in Niftrik op zijn naam te zetten. HOLTEN - Het Holtens Ge mengd Koor en het Hervormd Zangkoor den Ham geven za terdag 10 oktober een geza menlijk concert in de Hervorm de Kerk in Holten. Op het programma staan onder meer werken van Bruckner, Du bois, Handel en Rinck. Gezamenlijk - een koor van ne gentig personen - zal werk uit gevoerd worden van Handel en Rinck Dit concert wordt ook uitgevoerd op 31 oktober in de Hervormde Kerk in Den Ham. Naast dit concert is het Holtens Gemengd Koor inmiddels be gonnen aan het concert voor 14 april 2010 waaraan een aantal kinderen en kleinkinderen van de leden meewerken. Onder het motto: 'Zo de ouden zongen..." De kinderen zingen allemaal op een muzikaal hoog niveau. Het koor repeteert elke maan dag vanaf 17.45 uur in het HMV-gebouw aan de Dorps straat. Wie graag zingt, is van harte welkom om eens langs te komen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 17