Kermis groter dan vorig jaar Expo Maandag wasdag DINSDAG Kikaberen te koop Hondsdagen Ponyrijden Hobbelen over de Holterberg Blijf op de hoogte HOltCÜS dCUWSllIOCl 21 JULI 2009 PAGINA 5 Valkenshow Gerrit Zandvoort strijkt neer bij Erve Deijk RECREATIETEAM OPENLUCHTSPEL CIRCUS HARLEKINO jUMELAGE KOEIEN MELKEN Technodance, Jamaicatrip, Autoscooters en Keunetent Ppstopi Is niéuwe ***- '"*1 Holtens Nieuwsblad NUMMER 30 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA MAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Het Interkerkelijk Recreatie team op de Borkeld is alweer enkele weken bezig. Ook deze week weer tal van leuke activiteiten en natuur lijk een kerkdienst in de tent. Iedereen is welkom. ZIE OOK PAGINA 3 De kaartverkoop van het Openluchtspel Dijkerhoek gaat goed. De premièredag is al hele maal uitverkocht. Voor de andere dagen zijn nog wel kaarten verkrijgbaar. ZIE OOK PAGINA 5 Bij camping De Holterberg slaat sinds jaren weer eens een circus de tent op. Circus Harlekino komt met een compleet nieuwe show voor jong en oud. ledereen is wel kom. Ook Holtenaren. ZIE OOK PAGINA S De jumelage met Duitse ste den is nu al succesvol. Zo werd Steinfurt al enkele ma len door verenigingen be zocht en staan wederbezoe- ken op de agenda. De stich ting is erg tevreden. ZIE OOK PAGINA 7 Wie nog nooit gezien heeft hoe een koe wordt gemol ken, krijgt de kans bij De Els- hof aan de Ceskesdijk. Ook kan men met de huifkar weg. ZIE OOK PAGINA 7 HOLTEN - EKa's mascotte is de KiKabeer en deze staat symbool voor steun en liefde voor kinde ren in moeilijke tijden. Deze KiKaberen zijn te koop voor 6,95 euro per stuk (en mo gen ook niet voor een andere prijs verkocht worden) De helft van dit bedrag gaat di rect naar de onderzoeken, de andere helft is nodig voor de productie van de beer. De beren zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren onder meer zwart, donkerbruin, licht bruin, beige en wit. De beren zijn goed te wassen in de wasmachine (in een kussen sloop) op 30 graden en zijn was droger bestendig. De beren zijn te koop bij WV Holten aan de Dorpsstraat in Holten. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door een aantal depressies die boven de Britse Eilanden de Noordzee en Scandinavië liggen. Dinsdag komt er een zwakke mg van hogedruk over ons land te liggen vanuit Centraal-Euro- pa. Dit zorgt voor tijdelijk beter weer. Maar in de nacht van dinsdag op woensdag gaat het alweer mis. Een volgende onweerssto ring komt vanuit het zuidwes ten naar ons land toe, het brengt ons weer wisselvallig weer. Ook woensdag, donder dag en vrijdag volgen storingen elkaar geregeld op, zodat het behoorlijk wisselvallig blijft. Dit past precies bij de hondsdagen die nu zijn begonnen en duren tot 19 augustus. Afwachten dus hoe het verdere verloop van de zomer zal wor den. Met de middagtemperatu- ren zit het wel goed die liggen meest rond de 24.0 a 25.0 gra den. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Elke dag maken we kans op enkele regen of onweersbuien. De zon zal nog wel geregeld te zien zijn tij dens opklaringen, maar zonnig zal het niet worden deze week. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Naast haar perma nente expositie kent de Oud heidkamer Hoolt'n eens per twee jaar wisselende thema-ex- positie. De afgelopen twee jaren was de historie van Holtense handel in manufacturen en het maken van kleding het onder werp van deze thema-expositie, een bijzonder geslaagde exposi tie. Momenteel is het wassen van kleding en textiel een fluitje van een cent. Tot ver in de vori ge eeuw was dat echter een gro te klus. De zorg voor de was be gon al op de zaterdagavond als iedereen zich had gewassen. Niet onder de douche maar in een emmer of een teiltje, en schoon ondergoed aangetrok ken. De witte was ging dan al in de week. Maandagochtend te gen een uur of zes werd de kok- kepot opgestookt, met hout of turf, en begon het echte wassen. Daarna werd de was geboend met een wasborstel op een was bord, dan goed uitgewrongen en op de bleek gelegd. Na ge bleekt te zijn kwam de was bui ten aan de waslijn te hangen. Vooral door het tentoonstellen van materialen en het uitbeel den van werksituaties en een prachtige wandschildering, ge maakt door Anton Stukker, wordt een beeld gegeven van hoe het tot ver in de vorige eeuw bij het wassen aan toe ging. Ge opend: 17 april tot en met 31 ok tober op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. HOLTEN - De jaarlijkse kermis in Holten staat weer voor de deur en als organisator Willem Guhnen geloofd moet worden, is de komende kermis weer een slagje groter dan die van vorig jaar. En dat ondanks de econo mische crisis. Wel beaamt Guh nen dat het in het algemeen las tiger is geworden om de grote attracties binnen te krijgen, maar Holten heeft daar geen hinder van ondervonden. Guh nen is al meer dan tien jaar ver antwoordelijk voor de organisa tie van de Holtense kermis. Met de Autoscooter, de Technodan- ce en de Jamaicatrip heeft Hol ten dit jaar drie heuse topat tracties in huis. De Technodan- ce - 'twaalf bakken vliegen de hoogte in', aldus Guhnen - was in 2006 ook al in Holten te be wonderen. De Jamaicatrip - 'een bankstel met achttien man dat gaat draaien', volgens Guh nen - was vorig jaar ook een pu bliekstrekker op de kermis, ter wijl de Autoscooter er in de woorden van Guhnen 'altijd staat'. Andere attracties op de kermis zijn het Spookhuis, de draaimolen, de kinderzweef molen, touwtjetrek, de grijp- kraantjes, het bulldozerschuif- spel, de jackpot, de snoep- kraam, de oliebollenkraam en de suikerspin. De attracties vin den hun stek op de Smidsbelt vanaf het cafetaria tot aan de straat van de Albert Heijn. De kermis in Holten begint don derdag 23 juli en duurt tot en met zondag 26 juli. Op donder dag en vrijdag begint de kermis om 14.00 uur, op zaterdag en zondag om 13.00 uur. Vrijdag en zaterdag sluit de kermis om 24.00 uur, donderdag om 23.00 uur en zondag om 22.00 uur. Guhnen verwacht dat er net als in voorgaande jaren weer spra ke is van een gezellige drukte. "Het mag crisis zijn, maar we gaan er van uit dat het allemaal goed gaat verlopen. Veel attrac ties hebben speciale aanbiedin gen", aldus Guhnen. LEES VERDER OP PAGINA 3 HOLTEN - In samenwerking met Natuurdiorama Holterberg komt de Shedandboerderij op drie zaterdagen naar de Holterberg. De eerste keer was afgelopen zaterdag 18 juli. De volgende zijn op 1 enl5 augustus. Vanaf het Holterbergplein bij Natuurdiorama Holterberg kunnen de jongste kids een ritje op een sheüandpony maken. De Shedandboerderij zal met zes pony's aanwezig zijn. Elk half uur tussen 13.00 en 16.00 uur start een wandeltocht. Bij elke pony moet een ouder of verzorger meelopen/ begeleiden. Ervaring en opgave hiervoor is niet nodig. Kosten zijn 8 euro per pony per wan deling van een halfuur. FOTO: SANDER SCHEPERMAN Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. V krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nu niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener. nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1