Scouting Sint Joris bestaat 60 jaar Extra wedstrijddag openclubcross MAC Kom weer volop genieten! Activiteit voor ouderen Dinsdag 14 juli 2009 14 HOLTEN - Onder het motto 'al 60 jaar scouting voor jongeren met een lichamelijke handicap' viert de regionale scouting groep B.E. Blauwe Vogels St Jo ris Overijssel dit jaar haar 60-ja- rig jubileum. De B.E. Blauwe Vogels St. Joris Overijssel (kortweg B.E. St. Jo ris) is een regionale scouting groep voor lichamelijk gehan dicapte jongeren van 6 tot 30 jaar. De scoutinggroep begon in 1949 als zogenaamde 'epis- telgroep' zonder vast onderko men, waarvan de leden contact onderhielden door elkaar brie ven te schrijven. Tegenwoordig ontmoeten de leden elkaar maandelijks tijdens een week end durende opkomst in een eigen geheel aangepaste blok hut in Holten. De B.E. St. Joris is onderver deeld in vier speltakken, waar bij elke tak maandelijks een op komst heeft van zaterdagmid dag tot zondagmiddag. Dit wijkt af van opkomsten van de meeste reguliere scoutinggroe pen, omdat de leden van de B.E. St. Joris uit de hele provin cie Overijssel komen en soms zelfs van daarbuiten. De reisaf stand maakt een maandelijkse weekendopkomst geschikter dan een wekelijkse opkomst van een dagdeel. Bovendien biedt een opkomst met over nachting de ouders/ verzorgers ook de gelegenheid om eens de tijd voor andere zaken te ne men. Het spelaanbod van de B.E. St. Joris verschilt niet we zenlijk van dat van een gewone scoutinggroep. Alleen wordt bij de B.E. St. Joris het scoutingspel aangepast aan de specifieke omstandigheden van de ge handicapte leden. Zij hoeven zich niet aan het spel aan te passen, het spel past zich im mers aan hen aan. Het 60-jarig jubileum van de B.E. St. Joris wordt gevierd met een open huis op zaterdag 12 september van 14.00 tot 18.00 uur in blokhut 'De Jorisborch' aan de Liezenweg 9 in Holten. Tijdens het open huis zullen le den en leiding diverse activitei ten verzórgen, waarmee wordt getoond hoe het spel van scou ting gespeeld kan worden door lichamelijk gehandicapte jon geren. Uiteraard wordt ook voor een aansprekend rand- programma gezorgd. Het be looft een onvergetelijke dag te worden. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Erik Hoitink, voorzitter van de beheersstichting van de BE St. Joris 074-2778243/ e.hoitink@planet.nl. Of kijken op: www.bestjorisoverijssel.nl. HOLTEN - De vierde openclub cross van MAC de Holterberg werd afgelopen woensdag op het circuit de Imhof gehouden. Een flinke hoosbui veranderde het circuit in de loop van de -wedstrijd in een grote modder poel. Maar desondanks hebben de deelnemers toch nog twee manches kunnen rijden. Waarschijnlijk vanwege de slechte weersvoorspellingen waren er maar veertien rijders komen opdagen. Omdat ook de voorgaande wedstrijd al deels in het water was gevallen, heeft de organisatie besloten om toch nog een wedstrijd aan de com petitie toe te voegen op woens dagavond 12 augustus. De com petitie om het clubkampioen schap 2009 van MAC de Holter berg zal dus uit vijf wedstrijden bestaan. De uitslagen waren als volgt: klasse 65/ 85 cc: 1. Jirri Winters; 2. Bart ten Hove; 3. Ton Muller. Klasse MX2: 1. Hilco Huisjes; 2. Juul Alferink; 3. Nick Scholten. Klasse MAC: 1. Erik Kappert; 2. Rien Rensen. Voor overige uitslagen: www.macdeholterberg.nl U bent weer van harte welkom in saunaparadijs Huize Hölterhof. Op elke vrijdag, zaterdag, zondag en maandag kunt u bij ons van 10.00 tot 23.00 uur volop genieten. Bijvoorbeeld in de fijne bio-geurensauna. Of op de ligweide met uitzicht over bos en weiland. En wat dacht u van zo'n zalige beautybehan'deling? 't Kan weer allemaal in ons welness-resort in een adembenemend mooie omgeving. Kom ook weldadig genieten van rust, luxe en verwennerij. Gun uzelf een dagje Huize Hölterhof. Huize Hölterhoflaan 10 7534 PH Enschede info@huizeholterhof.nl vr. za. zo. Huize Hölterhof heeft alles in huis voor de echte sauna-liefhebber! Zweeds, Fins, Löyly, bio-kleuren, infrarood, caldarium, zoutcabme. Huize Hölterhof heeft 't allemaal! Met elke dag een opgietingsschema om nog eens extra warm voor te lopen: 12.00 uur Opwekkende Morning-opgieting 14.00 uur Heilzame Thema-opgieting 16.00 uur Unieke Afternoon-opgieting 18.00 uur Verrassende Hölterhof-opgieting 21.00 uur Heilzame Thema-opgieting www.huizeholterhof.nl a. geopend van 10.00 tot 23.00 uur - -J Triathlon Holten? Of is het om dat ook de nationale bond van triatleten de Nederlandse Triathlon Bond ook de extra 'h' blijft handhaven in haar naam? Het is mij om het even, maar ik vroeg het me toch af toen ik een paar keer het woord triat lon met en zonder 'h' tegen kwam. Laten we het erop hou den dat het de 'h' van Holten is, zodat iedereen weet dat het over de Holtense triatlon gaat als er triathlon staat. Ik schrijf het voortaan zonder de extra 'h', want die rode kartellijntjes in mijn tekst maken me een beetje onrustig. Maar wat was het weer een volksfestijn die triatlon! Daar waar carnaval en de Keune- feesten toch nog steeds meer feesten waar bepadlde groepen op alkomen is de triatlon echt een feest van het hele dorp. Jong en oud, blauwwit en rood zwart, gereformeerd, katholiek en heidenen allen zijn geza menlijk bezig om de triatlon in Holten een weekend lang tot een sportief festival te laten verworden. Het woord is gevallen; de Keu- nefeesten. Laatst had ik een discussie met een jonge Keunedarperin die vond dat er tijdens de Keune- feesten toch een andere sfeer hing dan op dorpsfeesten als in Markelo en in Goor. Maar dat is ook niet zo verwonderlijk, want die plaatsen hebben een tradi tie wat betreft dorpsfeesten. In Holten bestaan de Keunefees- ten amper twintig jaar. In Goor zijn ze zelfs al meer dan 130(!) jaar bezig. Dus dat zou appels met peren vergelijken zijn. De discussie ging door. Waarom er dan entree betaald moet wor den tijdens de Keunefeesten? Van de (nog) jongere generatie blijkt haast niemand te weten dat carnavalsvereniging De Fienpreuvers voor een groot deel haar activiteiten kan hou den doordat er geld wordt ver diend met de Keunefeesten. Daarom is er ieder jaar een Prinsenbal, een Elfde van de Elfde, Keunedarp Lacht, de op tocht en het allerbelangrijkste: het mindervalidencarnaval! Dat is dus de reden dat er str aks weer betaald moet worden aan de tent in september. Ik hoop dat de jonge Keunedar perin en een hoop andere jon ge en oude Keunedarpers nu met wat meer begrip de knip zullen trekken om een kaartje te kopen voor welke artiest dan ook, A-, B- of C-categorie. En wilt u het niet doen voor de carnaval, kom dan eens kijken op het mindervalidencarnaval dat ieder jaar wordt gehouden bij manege Snorrewind. Dan brandt het geld u in de zakken. Mans van Sapgel, zou jij je ei gen nichtje, een jonge Keune darperin, voortaan beter in wil len lichten? Tot volgende week! Laurens Jan Stam schtammie@hotmail.com HOLTEN - Stichting Welzijn Ouderen Rijssen-Holten houdt tijdens de zomermaanden een aantal gezellige activiteiten die voor alle ouderen in de ge meente Rijssen-Holten bedoeld zijn. Het eerstvolgende uitje is maandag 3 augustus vanaf 10.30 uur bij kinderboerderij Dondertman aan de Meester Bosweg 5 in Espelo. Graag op eigen gelegenheid naar de locatie komen. Mocht men zelf toch geen vervoer kun nen regelen, dan kan men dit bij opgave doorgeven. Dit kan tot uiterlijk maandag 20 juli via te lefoon 0548-364910 's ochtends tussen 9.00 en 12.00.uur. De kosten bedragen 3 euro en is inclusief entree, koffie en gebak. Triatlon en Keunefeesten Is het nu triatlon of triathlon? Wanneer je de uitingen van de organisatie in Holten bekijkt zou je denken dat het triathlon is met een 'h'. Maar als je in het programma Word, zoals ik nu doe, triathlon intikt krijg je het welgehate rode gekartelde randje onder het woord te zien, hetgeen erop duidt dat er een schrijffout in het onderstreepte woord wordt gemaakt. Zouden de dames en heren van de organisatie niet op de hoog te zijn van de hervorming die in 1993 plaats had in het Groene Boekje, boekje waarin de offi ciële Nederlandse spelling ge noteerd staat, en daarom nog steeds vasthouden aan de 'h' in

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 14