Spiegelende vaantjes langs snelweg Al vakanti eb ezorgers bezorgers m/v Enter Tubantia Balkhout Vloerplaten Panlatten Tuinplanken De Distributie-Organisatie van De Twentsche Courant Tubantia zoekt met spoed Tuingaas Dinsdag 14 juli 2009 HOLTEN-Werk van kunstenaar Zoro Feigl is te zien op parkeerplaats De Bolder langs de Al bij Holten. Het werk maakt deel uit van de kunstma nifestatie IAMA1 die tot en met 6 september loopt. leeftijd vanaf 15 jaar: Aanmelden: Mevrouw Langenhof Roetershof 19 Tel. 0547-382790 E-mail: bezorgers@tubantia.wegener.nl of www.bezorgers.nl 19,95 DIJKSTRA HOUTHANDEL WIERDEN Rijssensestraat 136b ut^rAttNDEL.w,ERDEN.Nt Tel. (0546) 573674 (aan de weg van Wierden naar Rijssen) Openingstijden: ma t/m vr 8.00 tot 17.00 u. en za 8.00 tot 16.00 u. Wandgipsplaten Feigl (1983) heeft bij De Bolder een woud aan spiegelende vaantjes geplaatst, die op paal tjes zijn bevestigd en kunnen bewegen. Het werk heet Mirage (luchtspiegeling). De installatie heeft in de verte iets weg van grote terreinen met zonnecol lectoren, zoals in Arizona (VS). De vaantjes weerspiegelen de omgeving op een bijzondere manier. De kunstenaar: „Ik ben helemaal gefascineerd door be weging. De beelden die de auto mobilist ziet, stromen door een veld van vaantjes. De installatie vraagt aan de kijker een doorlo pende bijstelling van het beeld van de omgeving." De organisatie van de kunstma nifestatie is in handen van drie organisaties, het Kunstenlab in Deventer, Kunstvereniging Die- penheim en AkkuH in Hengelo. Namens de organisatie vertelt Mieke Conijn: „1AMA1 is de derde gezamenlijke kunstmani festatie na ParkScapes en Door sneden Landschap. De gedach te achter de manifestatie werd mede ingegeven doordat de verkeersader de verschillende gemeenten waarin de drie kunstorganisaties actief zijn, met elkaar verbindt. De snelweg heeft veel invloed op de omge ving. Bij de totstandkoming van IAMA1 wilden we graag dat de rode draad een positieve bele venis van de automobilist zou zijn. Regelmatige gebruikers van de snelweg ergeren zich vaak aan de files en omwonen den hebben last van het ver- DE TWENTSCHE COURANT keerslawaai maar het is natuur lijk ook mogelijk om een meer waarde te realiseren. Kunst kan daarbij helpen. Kunst is een hulpmiddel om anders naar de werkelijkheid te kijken. Uit gangspunt voor het evenement is de kans die de snelweg biedt voor de toekomst." Nadat het idee voor de manifes tatie was geopperd, werd een werkgroepje gevormd onder leiding van kunstenaar Jord den Hollander. De gebeurtenis is het sluitstuk van een proces waarbij ook onder meer debat ten werden gehouden tussen kunst en politiek. Mieke: „Na de periode van ideeënvorming werden de kunstenaars uitge nodigd. Het aardige is dat drie gerenommeerde kunstenaars, Jord den Hollander, Giny Vos en de Belg Peter de Cupere, op hun beurt drie andere, minder be kende collega's op het gebied van omgevingskunst uitnodig den om hun visie op de Al te ge ven." Volgens Mieke komen er veel positieve reacties van weg gebruikers. „Ze zien opeens dingen die er eerst niet stonden. Dat zet aan tot nadenken." De manifestatie wordt op 1 sep tember in hel gemeentehuis van Hengelo afgesloten met een debat. Hamvraag daarbij is on der meer of kunstenaars mee kunnen denken over de snel weg. Mieke: „De provincie Overijssel is er inmiddels van overtuigd dat dit inderdaad kan en wil ook in de toekomst om gevingskunstenaars betrekken bij een andere kijk op de snel weg. Inmiddels hebben we van het publiek veel positieve reac ties gekregen en is ook het Rijk enthousiast over de 'genotsbor den' van kunstenaar Hans van Houwelingen. Hij heeft op de matrixborden boven de snel weg 'Michelinsterren' aange bracht in plaats van de snel heidsaanduidingen voor bij voorbeeld 70 of 90 kilometer. De automobilisten wordt door deze vrolijke sterren aange spoord minder hard te rijden en wellicht werkt dit beter dan de gangbare waarschuwingen." Het kunstwerk van Feigl is van af de Al te zien op de hoogte van De Bolder (tussen afslag 26, Lochem en afslag 26, Markelo). Het beste is het werk zichtbaar voor wie De Bolder op rijdt en direct vóór het tankstation rechts gaat, richting parkeer plaatsen. Het werk ligt dan rechts in de wei, net na de par keerplaatsen en voor de verbin dingsweg met de McDonald's. Op het traject Apeldoorn - De Lutte rijdt tot 1 september bo vendien een speciale Al -bus vol informatie over de manifestatie en ook op tankstations langs de route is info te vinden. Het 'ge- notsbord' van Van Houwelin gen is bovendien op 25 en 26 ju li te zien op de matrixborden bij De Bolder. Kunstenaar Zoro Feigl heeft de Al-parkeerplaats De Bolder opgesierd met glinsterende vaantjes. Het kunstwerk is onderdeel van de manifestatie IAMA1Het beste is het werk zichtbaar voor wie De Bolder op rijdt en direct vóór het tankstation rechts gaat, richting parkeerplaatsen. Het werk ligt dan rechts in de wei, net na de parkeerplaatsen en voor de verbindingsweg met de McDo nald's. FOTO: GERT PERDON 60x200 cm voor Met veer en groef 18 mm 244x122 cm. per plaat Underleamend OSB platen 16,95 Fins Vuren 35,95 Maaswijdte 51x102 mm Rollengte 10 mtr. Hoogte 80 cm Ook in andere lengtes en hoogtes verkrijgbaar. 29x410 39x305 cm 57,95 39x410 cm 79,50 AK 12,5 mm 120x260 cm voor 9,95 120x300 cm voor 12,95 Op dikte geschaafd 20x40 mm 60x300 cm voor 4,85 60x360 cm voor 5,95 60x420 cm voor 6,20 Geschaard, geïmpregneerd 1 8 mm dik 140 mm br. Vuren, geschaafd per mtr. 45x70 mm 45x145 mm 1,95 57x157 mm 2,95

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 10