Holtens Nieuwsblad 3 Files voor de massagetafels Martijn Paalman Holtens Kampioen 2009 Column Willem Ridder van Rappard benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau Unieke triatlon HOLTEN - Files voor de massagetafels, Spaanse vlaggen op Hollandse balkons, koprollend over de finish. Het was alle maal te zien op 'Dag 3' van het Europees Kam pioenschap Triathlon in Holten. HOLTEN-Martijn Paalman is afgelopen za terdag Holtens kam pioen bij de triatlon ge worden. Hij liet daarmee Pirn ten Brinke met een gat van 7:31 minuut ach ter zich. /ARE LONRACE Agenda Countus Countus Rabobanl Rabobank Tri at hl n Triathl n Dinsdag 7 juli 2009 De dag begon met de strijd om de Benelux-cup voor jeugdige talenten. De wedstrijd werd in de oudste leeftijdscategorie ge wonnen door de Deen Andreas Snitkjaer Alex van Arkel uit Drunen won bij de jongens in de categorie 16-17 jaar. Charis- sa Zijlstra Lekkum, 14/15 en Ashley Stienen Weert ,16/17) wonnen in hun categorie. De Paratriaüeten oogsten be wondering voor de wijze waar op ze ondanks hun lichamelij ke beperking een fraai staaltje topsport lieten zien. Heel bij zonder: Monique van der Vorst ging als enige vrouw van start in haar categorie maar versloeg alle andere deelnemende man nen. Opmerkelijk waren ook de goe de prestaties van de Neder landse Age-groupers. Veertien landgenoten veroverden ere metaal, waarbij Henk Knol Losser), Terèse van Lare (Sluis), Marijke Zeekant (Amsterdam) en Bep Hendriks (Krimpen aan de Lek) de gouden medaille veroverden. Voor Rob Steegink en Monique Kroeze hadden de bronzen medailles een gouden randje omdat ze deze in hun eigen woonplaats veroverden. "Als je over de finish komt en je hoort dat je derde bent, krijg je bijna tranen in de ogen", zei Kroeze. 'Het ging supergoed' Martijn is nu drie keer op rij Drei moa de pette of vuur al die Vriejwilligers De auto kój' hoaste neet meer kwiet word'n. Hoolt'n was één al hekwark. De lèu op de terrasjes zatt'n tèèg'n steigers en tribunes an te kiek'n. Vuur de bosschópp'n mój' hèèmo- al achterlangs schoefel'n um de weg noar verschill'nde winkels te vind'n. Ofgelööp'n wekke möch ter neet oaver e klaagt word'n. Alles mós wiek'n vuur de EK triathlon. Verkèèrssluuz'n bint ter weg e brökk'n, zodet de sporters der neet met de fletse oaver hen kon vleeg'n. Van 'n Boskaamp tut an 'n Smids- beelt was alles vol e bouwt. Het eenigste herkennings punt waj' nog zagg'n was 'n Hoolter toor'n. Glimlachend en grèuts kekke neer op al die vriewilligers, euisend met dranghekk'n en steigermate riaal. Het was ech ploetern met temperatuur'n van bo- am'n de dartig groad'n. Het zwèèt guts'n eur met streuil- tjes langs 'n kop. De keerls leut'n der zich neet duur of- schrikk'n. Zie dèud'n 't met de grötste wille. Op het leug'nbaankske zat ne keerl allèène, uut te bloaz'n. Zö te zee, harre 't wark der opzitt'n. Ma det was bedrog. Nee, det opbouw'n, was an um neet besteed. Mar ak zö belustem wat te de kömmende daag'n amoal nog doo mós vuur zien' triatlon, dan was det nog een dag of dreie volop an de bak. Det is het. Hèèl Hoolt'n dut met, as deelnemmer, as kieker, of as vriejwilliger in de organisatie. Honderden vriej willigers. Doarumme kön Hoolt'n det ök organisèèr'n. Alles mós wiek'n vuur det éé- ne gróöte doel. Mar is ieder- eene der noe zö gelukkig met? Bint ter misschien ök vriejwil ligers eur baantje kwiet e wörd'n, umdet alles nog bet ter en nog mèuier mós? Ne- tuurlijk, 'n Hoolter triatlon möt bliem'n. Ma möw we op disse meniere vedan? Ie könt het oe ofvroag'n? Gen mèèn- se dörft het netuurlijk hardop te zegg'n det te der las van hef, of det 't ieder joar wier geeld kost. Het is een goeie zaak um iedereene, zöönder naam en touwnaam te loat'n zegg'n, wat ze der van vind. Mischien bint ze amoal wa weeld enthousiast en wilt ze het wereldkampioenschap noar Hoolt'n haal'n. Van miej meugt ze. Ik heb mien plèits- ke vunn'n op het nieje terras op 'n kop van de Kolweg. Nog een paar wekke en dan zit öönz'n scheerbaas an de aan- dere kaante. Köj' 't oe vuustel- l'n, mööi weer, um elf uur knipp'n, um tien lekker zitt'n op 't terras en de kastelein en de scheerbaas in' zwèèt jaag'n. Ik zee 't hèèmoal vuur miej, twei vleeg'n in een' klap. Wis en waarachtig. De Vèèrkaante Viejkop Holtens kampioen geworden, maar het zal voor hem de laat ste keer zijn. Hij gaat namelijk verhuizen naar Apeldoorn en kan dus volgend jaar niet meer meedoen aan het Holtens kam pioenschap. "Ik deed mee om te winnen", vertelt Martijn na afloop. Hij twijfelde eerst nog of hij zich wel zou inschrijven. "Maar toen ik hoorde dat Pim ook meedeed, ben ik er ook voor gegaan." Pim was vorig jaar nog van plari om er een punt achter te zetten, maar koos er uiteindelijk toch voor om met dit EK mee te doen. "Als je als tweede eindigt, kun je er niet onderuit om het jaar erop wëer mee te doen", vindt hij. Dat hij ook dit jaar Martijn voor moest laten gaan, komt volgens hem door een blessure aan zijn arm. "Doordat ik last heb van mijn arm, heb ik slecht geslapen", vertelt hij. "Ik had echt geen kracht. Terwijl het vorige week juist nog zo goed ging. Dit is mijn slechtste Vanwege de hete zon, de wind en het heuvelachtige fietspar- cours spraken velen over een zware race. Veel buitenlanders werden verrast door het fiets- parcours over de Holterberg. "Dat was zwaar, meine gute", zei de Duitser Dieter Pohler. vlak was", aldus Jane Bell uit Oxford, die zich na afloop uit geput liet masseren. Zij was niet de enige want vlak na de finish ontstond er een file voor de massagetafels. In de hoog ste leeftijdscategorie (75+) ging de Israëliër Avner Arad "Ze hadden mij verteld dat het met een koprol over de finish! triatlon ooit." Het zwemmen ging hem wel goed af. Als twee de, meteen na Paalman, kwam hij het water van zwembad Twenhaarsveld uit. Ook het fiet sen ging hem nog goed af, al hoewel hij al op zo'n vijf minu ten verschil met Paalman kwam te liggen. De kans om eerste te worden, was voor hem toen al bekeken. Waardoor hij ervoor koos om z'n eigen race te rijden in plaats van zich moe te strij den om Martijn alsnog in te proberen halen. "Martijn bleek gewoon een behoorlijke schoenmaat te groot te zijn voor mij." Samen met het zwem men, was voor Martijn het fiet sen zijn beste onderdeel tijdens deze triatlon. "Ik had dit nooit verwacht. Ik dacht dat het wel moeilijk zou worden, maar het ging gewoon supergoed." Rik Waanders was de derde Holtenaar die bij de kwart triat lon over de streep kwam. Bij de achtste triatlon werd Jur- gen Kolkman eerste bij de Hol tenaren, Remco ter Brake twee de en Sjors van Gerresheim der de. HOLTEN/ EMMELOORD - Wil lem Ridder van Rappard, burge meester van Noordoostpolder is vorige week benoemd tot Rid der in de Orde van Oranje Nas sau. Hij ontving de onderschei ding uit handen van loco-com missaris van de Koningin Harry Dijksma bij zijn 30-jarig jubi leum als burgemeester. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten op be stuurlijk gebied als burgemees ter van achtereenvolgens de ge meenten Holten, Texel en thans de Noordoostpolder. Naast zijn burgemeesterschap heeft hij zich ingezet voor de veiligheid van Nederland, met name op brandweergebied. Veel aandacht heeft hij besteed aan de verbetering dan wel pro fessionalisering van de brand weeropleidingen als bestuurslid van de Stichting Brandweerop leiding, later het Nederlandse Instituut voor Fysieke Veilig heid. Ook heeft hij binnen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters nadrukkelijk bij gedragen aan het verhogen van de vakbekwaamheid van burge meesters. Verder is hij voorzitter van het Platform Werelderf goed, waarin vertegenwoordi gers van verschillende UNES- CO-werelderfgoederen partici peren. Expositie Maandag Wasdag, Oud heidkamer Hoolt'n, zaterdag 18 april 2009 - zaterdag 31 oktober 2009 Bezichtigen molen De Hegeman, Dijkerhoek, zaterdag 9 mei 2009 - zaterdag 26 september 2009 jUNI Expositie Margot van Markwijk, Tandheelkundig Centrum, Gaar- denstraat 32 Holten, zondag 7 juni 2009 - vrijdag 17 juli 2009 Demonstratie zandstrooien en uit leg kruidentuin, inl. 0573-221102, Boerderij Zorgvliet, Larenseweg 106 Holten, maandag 22 juni 2009 - woensdag 30 september 2009, 10:00 JULI Interkerkelijk Recreatiewerk, Bungalowpark De Lindenberg, maandag 6 juli 2009 - zondag 23 augustus 2009 Hoe worden koeien gemol ken?, De Elshof Geskesdijk 34 Hol ten, dinsdag 7 juli 2009,18:00 Open clubcross MAC de Holter berg, Circuit de Imhof, woensdag 8 juli 2009 Huifkartocht, tel: 0548-361533, VW, Dorpsstraat 27 Holten, woens dag 8 juli 2009, 14:00 Wildspeurtocht per huifkar, tel: 0548-361533, De Elshof, Geskesdijk 34 Holten, woensdag 8 juli 2009, 19:00 Bezichtigen Dorpskerk, Holten, vrijdag 10 juli 2009, 14:00 - 16:30 Sploder Feest, Espelodijk Espelo, vrijdag 10 juli 2009 - zondag 12 juli 2009 Party Rock Night, Feesttent Espe lodijk Espelo, zaterdag 11 juli 2009 Motorcross Opstapdag voor 4 t/m 12 jaar, inschrijven t/m 28 juni: 0900-3634611, Crossterrein De Im hof Holten, zaterdag 11 juli 2009, 10:00-12:30 Ponydag, Shetlandboerderij, Schreursweg 5, zaterdag 11 juli 2009, 10:00- 17:00 Motorcross Opstapdag voor vanaf 13 jaar, inschrijven t/m 28 juni: 0900-3634611, Crossterrein De Im hof Holten, zaterdag 11 juli 2009, 13:30-16:00 Treintje Bello, inl. 0548-361533, Holten-Rijssen, maandag 13 juli St. Welzijn Ouderen: verrassende lunch. Opgave vóór 26 juni: 0548- 540102, Boschkamp, Tuinstraat 2 Holten, dinsdag 14 juli 2009, 11:30 Ambachtsmarkt, Diessenplas, dinsdag 14 juli, 14:00 -16:00 Hoe worden koeien gemol ken?, De Elshof Geskesdijk 34 Hol ten, dinsdag 14 juli, 18:00 Huifkartocht, tel: 0548-361533, VW, Dorpsstraat 27 Holten, woens dag 15 juli, 14:00 Wildspeurtocht per huifkar, tel: 0548-361533, De Elshof, Geskesdijk 34 Holten, woensdag 15 juli, 19:00 VERVOLG VAN VOORPAGINA HOLTEN - Bij de heren won de Spanjaard Javier Gomez voor de Brit Aliastair Brownlee en de Rus Alexander Broechankov. De Fransman .Frédéric Belau- bre, de vorige kampioen, werd vierde. Pieters: "We hebben twee fantastische winnaars ge kregen. Twee triatleten die een redelijk lastig voorseizoen had den, maar ze zijn nu meer dan op de weg terug." Ook de twee de plek van Rachel Klamer bij de junioren stemde Pieters vro lijk. "Een droomscenario. Ze had zelf de top 16 in gedach ten..." En dan nog de ruime aandacht van Studio Sport voor Holten. "We zijn zo lang in beeld geweest, dat was uniek voor de triatlonsport", aldus Pieters die vindt dat Holten in ternationaal zeker zijn visite kaartje heeft afgegeven. "Hol ten stond al op de kaart, maar de stip is aanzienlijk groter ge worden." REIZEN REIZEN European Union European Union teittiv Martijn Paalman kwam onder luid applaus als eerste Holtenaar over de streep, foto: johan bounk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 3