'Nog mooier dan gedacht' Financiering kunstgras Blijf oP de hoogte Holtens Nieuwsblad DINSDAG OKIA naar EK Veneklaas stopt Sport Javier Gomez grote winnaar EK Triatlon 7 JULI 2009 PAGINA3 Martijn Paalman Holtens kampioen bij triatlon INBREKER BLOKFLUITLES STERRE MOOIWEER BERGRUITERTJES f OOIEVAAR TE VROEG HOLTEN - "Mooier als dit, konden we het niet wensen. Hier gaan we nog heel lang van nage nieten." Met duizenden enthousiaste toeschouwers langs de kant MADRID Holtens Nieuwsblad (IMMER28 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGEN£R.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Een automobilist werd 5 juli om 2.40 uur op de Vijfhui- zenweg aangehouden. Hij bleek inbrekersgereedschap bij zich te hebben en werd aangehouden. Er ging een achtervolging vooraf. Zijn rij bewijs bleek ongeldig en zijn auto was niet verzekerd. Het Muziek Onderwijs Cen trum in de Boschkamp heeft na een half jaar zoeken, een blokfluitdocent gevonden. Hierdoor is het weer mogelijk om blokfluitlessen te volgen. Inschrijven kan tijdens de open dag van de Boschkamp op 28 augustus. De 10-jarige Sterre Mooi- weer startte zondag op het NK Minioren in het zwem bad in Dordrecht. In haar ca tegorie hoort ze totde beste 24 zwemsters van Nederland op de afstanden 100, 200 en 400 meter. Het NK leverde haar geen medaille op. Aniek Wolfkamp van pony club De Bergruitertjes werd met Myron Du eerste met een megascore van 220 pun ten en tweede met 199 pun ten in de Cat. D Klasse B in Rijssen. HOLTEN - Met een nipte meer derheid werd afgelopen don derdag tijdens de raadsvergade ring de financiering van het kunstgras van de hockey goed gekeurd. SGP liet weten nog steeds tegen de zondagssport te zijn en kon daarom ook niet instemmen in de financiering ervan. "We kun nen het allemaal best begrijpen en voorstellen", zegt Slagman. "Maar als SGP hebben we een principiële overtuiging en zijn we toch tegen." Harry Dul van het CDA had ook zijn bedenkingen over de finan ciering. "Ik vind het niet kloppen dat een bond ook de lagere clubs kan verplichten om op kunst gras te spelen. Daardoor wordt de raad met regels van een on bekende instantie geconfron teerd. Ook wordt de hockey nu voorgetrokken, waardoor straks ook andere clubs aan de bel gaan trekken." Ook vindt het CDA het niet kunnen dat er geld in 2009 wordt gebruikt, dat pas in 2010 op de begroting staat. "Zeker nu er bezuinigd moet worden en we elk dubbeltje moeten omkeren en bekijken waaraan we het gaan uitgeven." Willy Veneklaas van Gemeente belang zegt dat de oplossing ze ker geen schoonheidsprijs ver dient. "De algemene reserve is voor noodzakelijke uitgaven, ook al is het noodzaak voor de hockey." HOLTEN - De touwtrekkers van OKIA doen in september mee aan het Europees Kampioen schap dat in Assen wordt gehou den. De Holtenaren kwalificeer den zich afgelopen zaterdag in Eibergen voor het EK OMA deed dat met de ploeg die uitkomt in de klasse tot 680 kilo. Het team van OKIA vormt op het EK tevens de nationale ploeg. Veel wedstrij den hoefden de touwtrekkers van OMA overigens niet te trek ken in Eibergen, want de concur rentie had zich een beetje ver deeld over de verschillende ge wichtsklassen. OKIA moest daar door de strijd aanbinden met Veense Boys en Bisons, maar omdat Veense Boys op het laatst afzag van deelname bleef alleen Bisons als tegenstander over.'En dat ging goed. We hebben twee wedstrijden getrokken en beide keren gewonnen. Mooi kort", zegt Marti Jansen van OKIA. Heure en Eibergen, die normaal ook een sterke ploeg in de 680 hebben, kozen in de kwalificatie voor het EK voor een andere klas se. En met succes, want Heure won de 720 kilo, terwijl Eibergen de 640 klasse won. Veense Boys pakte de 600 kilo. De ploeg van OMA telde in Eibergen drie ver sterkingen. Martin Hilhorst van 't Touwtje was door coaches Wim Marsman gestrikt, net als Peter Naalden en Jan Battels van Ja- gersrust. De andere vijf kracht patsers waren André Wansink, Bert Kolkman, Rolf Hof, Herman Brinks en Marti Jansen. HOLTEN - Als gemuilkorfde pit bull neemt Willy Veneklaas af scheid als raadslid van Ge meentebelang. Annie Kuiper neemt zich rol over. Daarnaast neemt Jan Aanstoot plaats in de schaduwfractie van de partij. "De toenmalige voorzitter van Gemeentebelang kwam eind 1997 bij me of ik niet in de raad wilde zitten", vertelt Willy over het begin van zijn politieke car rière. "Maar daar ben ik hele maal niet geschikt voor! Ik ben niet diplomatiek genoeg." Maar juist omdat Veneklaas meteen zegt wat hij op z'n lever heeft, wilden ze hem graag hebben. LEES VERDER OP PAGINA 15 Een stel aan de Nagelhout straat dat in verwachting is van hun eerste kind, zag dat er zondag ineens een ooie vaar in de tuin stond. Te vroeg. Aan de snavel hing een bordje met de naam 'Li za1. Waar de ooievaar van daan komt is niet bekend. Martin Pieters keek maandag morgen met een roze bril terug op het afgelopen weekend. En dat mocht de voorzitter van de Triathlon Holten ook doen, want de 25e editie van het sportfestijn was zeker een ge slaagde, niet in het minst van wege de vrijwel vlekkeloze or ganisatie van het EK. De dui zenden enthousiaste toeschou wers langs de kant deden de rest. "Van tevoren heb je een plaatje in je hoofd en dat is hon derd procent waarheid gewor den. Eigenlijk is het nog mooier geworden dan we hadden ge dacht. Meen de opbouw van het pare fermé duurde wat lan ger, maar dat hebben we in de loop van de dag recht kunnen trekken. Geen triatleet heeft er hinder van ondervonden." Wat Pieters en zijn leger aan rechterhanden niet in de hand hadden was het weer. Bij de Vlaggenparade op vrijdag hoos de het waardoor er geen andere optie was dan uitstel. "Dat was wel even een dompertje, maar gelukkig hebben we het wel door kunnen laten gaan. Veel jonge kinderen uit Holten hadden zich er zó op verheugd, dat moest gewoon doorgaan. We waren dan ook blij met het signaal dat het ergste geweest was en toen hebben we ook ge zegd van 'we starten'. Maar ach, die regen zijn we heel snel ver geten." Als hoogtepunt van het EK noemt Pieters de finish van de winnaars bij de vrouwen en de mannen. De Zwitserse Nicola Spirig won bij de vrouwen voor de Luxemburgse Elizabeth May. De grote favoriete en titelverde digster Vanessa Femandes moest genoegen nemen met de derde plaats. LEES VERDER OP PAGINA 3 HOLTEN - Javier Gomez uit Spanje kwam afgelopen zondag als eerste over de streep tijdens het EK Triatlon. Hij werd dan ook als een Europees kampioen binnengehaald door de volle tribunes bij de finish op Smidsbelt. Met een eindtijd van 1:44:14 bleef hij al zijn concurrenten voor. Bij de dames werd Nicola Spirig uit Zwitserland eerste met een eindtijd van 1:55:42. foto: johan bolink I Wilt u op de hoogte blijven van alles I wat speelt en leeft in Holten? Wat I andere kranten laten liggen, staat wel I uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. I Wie geen week zonder het laatste I Holtense nieuws wil, neemt nu een I abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) is Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1