Badmutsen uit China kleding gezocht Bierlokal Am Bahnhof Blijf op de hoogte HOlteMS NleUWSDIafl Warme dagen Zeskamp Laat de glazen niet vallen! DINSDAG WERELDTIJDPAD WILLY VENEKLAAS RONDWEG VEILIG ONDERNEMEN Voorzitter Stichting Triathlon Holten Martin Pieters: 'Het wordt spannend!' PAGINA 9 Dijkerhoeks Feest: voor jong en oud wat te beleven 30 JUNI 2009 EXPERIENCE Holtens Nieuwsblad JIUMMER 27 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Maak zelf de triatlon mee in de tent bij gebouw Irene. Hier wordt namelijk de expo- sitie Triathlon Experience ge- houden. Georganiseerd door vrien- denclub de Supergirls. ZIE OOK PAGINA 3 De route van het Wereldtijd pad vordert gestaag. Onder tussen is de lus in de Beuse- berg klaar en kan er worden gewerkt aan de lus de Bor- keld. Deze moet de derde week van juli klaar zijn. ZIE OOK PAGINA S Willy Veneklaas ziet het lid maatschap van de gemeen teraad niet meer zitten. Hij zet er donderdag een punt achter. Voor hem is de lol er al een tijdje helemaal af. ZIE OOK PAGINA S De gemeenteraad gaat zich er donderdag 2 juli over bui gen; het verkeersprobleem in Holten. Hoe kan dit het beste worden opgelost en past daar een noordelijke rond weg bij? ZIE OOK PAGINA 9 Maar liefst 85 procent van de Holtense ondernemers is voor een veiliger en aange namer winkelklimaat in het centrum. ZIE OOK PAGINA 11 HOLTEN - Holten staat ko mend weekend geheel in het te ken van de Triathlon. De voor bereidingen verlopen voor spoedig, maar Martin Pieters, de voorzitter van de Stichting Triathlon Holten, blijft op zijn qui vive. "Het wordt spannend. Dit jaar gaat het een stukje anders dan bij de afgelopen edities. We hebben het 25-jarig jubileum aangekleed met een EK en dat geeft iets meer voeten in de aar de, maar daar waren we van te voren van op de hoogte. Als je ziet hoe we er nu voor staan, HOLTEN - Bierlokal Am Bahn- hof gaat een andere koers va ren, maar welke is vooralsnog onduidelijk. Tonny Brands, de nieuwe eige naar, heeft volop plannen voor een andere aanpak van het café aan de Stationstraat, maar is nog niet zo ver om ze naar bui ten te brengen. "We zijn er nog mee bezig, het is nog niet hele maal duidelijk wat het gaat wor den", zegt Brands die Am Bahn- hof anderhalve week geleden overnam. Halverwege mei dit jaar ging Am Bahnhof failliet. Uitbaatster Gerda Brands, de zus van Tonny, had het faillisse ment zelf aangevraagd. De schuld was naar verluidt opge lopen tot zo'n 60.000 euro. Vol gens Tonny is de schuld 'intern dan is dat goed te overzien en gaat alles volgens plan. Maar er is nog wel een grote hoeveel heid werk dat verzet moet wor den. Vanaf dinsdag wordt het pas echt spannend", zegt Pie ters die elke dag vijftig tot zestig vrijwilligers aan het werk heeft. In het weekend van de triatlon zelf zijn zo'n 1250 vrijwilligers in touw om alles in goede ba nen te begeleiden. Punt van zorg is nog de levering en de verwerking van een partij badmutsen. De bedoeling was dat de badmutsen vorig week end al binnen zouden zijn, opgelost'. Gerda was zeer aan gedaan ten tijde van he't faillis sement. Ze hielp al vanaf haar zevende mee in de kroeg van haar vader. Als een van de oorzaken van het faillissement noemde Gerda het weifelende horecabeleid van de gemeente omtrent allerlei bouwplannen en het rookver bod. Ook kreeg het café steeds vaker te maken met klachten over overlast, wat leidde tot aanpassingen van sluitingstij den en het limiteren van muzie- kapparatuur. Gerda is inmid dels 'gewoon' weer aan het werk in Am Bahnhof, zij het als personeelslid. En de reacties van de klanten? "Die zijn alle maal heel positief', aldus Ton ny Brands. maar dat lukte niet. "Het gaat om een partij van bijna duizend badmutsen die uit China ko men. Ze liggen vijf dagen bij de douane om officieel ingeklaard te worden en wij hadden ver wacht dat het sneller zou gaan. Al die badmutsen moeten in enveloppen worden gestopt, dus dat is nog wel eventjes wat werk. Ach, het zal wel niet het enige probleem zijn. Er zullen zich vast nog wel meer plooitjes voordoen die gladgestreken moeten worden", aldus Pieters die rekent op een slordige tien duizend bezoekers. Om al die mensen te vervoeren worden veertien pendelbussen ingezet. Woensdagmiddag verricht bur gemeester Bort Koelewijn de of ficiële opening van de tentoon stelling Triathlon Experience. Dat gebeurt om kwart voor vier in een grote tent achter het voormalige gemeentehuis. HOLTEN - Voor de komst van een nieuwe groep kinderen uit Wit-Rusland in het najaar 2009 hebben zich al veel gastgezin nen aangemeld. Om alle 31 kin deren een logeeradres in een gastgezin te kunnen geven, zoekt Stichting Hulp aan Tsjer- nobyikinderen nog enkele gast ouders. Wie bereid is gedurende acht weken een kind in de leeftijd van 8 tot 11 jaar in het huisgezin op te nemen en hem of haar een onvergetelijk verblijf te bezor gen, dan kan men contact op nemen met Tonny Heusink- veld, telefoon 0548-363388. De Stichting is verder nog op zoek naar kinderkleding, in de maten 128 tot en met 164. Hier voor kan contact opgenomen worden met Ema Kolkman, te lefoon 0548- 363122. De weersverwachting voor dinsdag tot en met zaterdag. De luchtdruk wordt bepaald door een hogedrukgebied bo ven Scandinavië, en een lage drukgebied boven Noord-Euro pa. Tussen deze twee systemen in staat een noordoostelijke tot oostelijke stroming die zorgt voor aanvoer van warme voch tige lucht. Midden van de week zit er een hogedrukgebiedje boven de Noordzee. Deze zorgt ervoor dat ons land een paar mooie, zeer warme zomerdagen krijgt. In de tweede weekhelft gaat de temperatuur verder omhoog tot 30.0 graden. De zon gaat volop schijnen en het blijft droog. Woendag en donderdag mid- dagtemperaturen van 28 a 29 graden. Op vrijdag kan het 30 graden of hoger worden. Zaterdag perioden met zon, met later op de dag een regen- of onweersbui. Een storing van een nieuw lage drukgebied van af de oceaan komt dan naar on ze omgeving toe. Dat zal ge paard gaan met enkele regen en onweersbuien. Dit zal de ergste hitte gaan verdrijven. De zomer zit voorlopig dus, stevig in het zadel. Freddie Paalman Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) ttikJi1 "rjiv. DIJKERHOEK - Bekertjes met water zo vol mogelijk over het parcours heen te loodsen, was een van de opdrachten tijdens de All-in Spelen afgelopen zaterdagmiddag tijdens het Dijkerhoeks Feest Ook moest er onder meer over een spekgladde baan worden gegle den, water door een brandslang worden geloodst en vla een stang de overkant van een speciaal aangelegde waterbak worden be reikt. Maar dit laatste ging natuurlijk niet zomaar. Een tegenstander probeerde met een grote bal aan een draad de deelnemers van de stang af te krijgen. foto: iohan bounk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1