Extra subsidie voor VW Bungalows op De Prins DINSDAG Vogelschieten Rensen en Golbach koning en prins Boh Foi Toch in Dijkerhoek Afsluiting Zomers Blijf op de hoogte HOltCilS NiCUWSDlflfl 23 JUNI 2009 PAGINA 7 Sploders schieten met scherp op hekkalf lAMPEREN IN YURT iOOLTER DAANSERS VERKEERSPLANNEN iB SLOTMAN STOPT UNSTGRAS HOCKEY 'Als de politiek nee had gezegd, hadden we een groot probleem gehad' HOLTEN - Camping De Prins aan de Wildweg gaat naar alle waar schijnlijkheid een bun galowpark worden. Holtens Nieuwsblad ||MMER 26 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Nie van apart houdt, komt lelemaal aan zijn trekken bij amping Ikkinkshof. lier kan men namelijk gaan lapen in nomadententen uit dongolië. Een ware beleve- lis. IE OOK PAGINA 3 De Hoolter Daansers blijken feen zeer reislustig volkje te zijn. Zo gaan ze naar de Eu- topeade in Litouwen. Hier gaan ze Nederland vertegen woordigen tijdens een dans- Jestival. ZIE OOK PAGINA 7 e verkeersplannen in Hol en blijven de gemoederen ezig houden. De een wil en rondweg, de ander juist en Zilverzandtracé, terwijl Leer een ander helemaal jiets in die plannen ziet. llE OOK PAGINA 7 .b Slotman viert zijn 12,5-ja- g jubileum als bezorger bij e apotheek in Holten. lij vindt het nu tijd om ie tand anders dit baantje te unnen en stopt ermee. IE OOK PAGINA 11 e hockey in Holten kan blij- ïn bestaan, want de ge- leente is, overstag. Er is geld 'ijgemaakt voor de aanleg an een kunstgrasveld. HOLTEN - Met een financiële injectie van de gemeente en een andere opzet van de VW kunnen de huidige financiële problemen een halt worden toegeroepen. Voor Rijssen ligt het plan klaar om in 2010 met een aparte VW-balie te beginnen bij een ondernemer. Volgens Cor Schagen, de voorzitter van het bestuur van de VW Rijssen- Holten, hebben al meerdere ondernemers interesse ge toond. De opzet is op in ieder geval de eerste twee jaar de WV-balie volledig te beman nen met een medewerker van de VW. De VW in Holten blijft bestaan en verkast zoals be kend naar het Kulturhus. Dat het huidige aantal van acht parttime medewerkers omlaag zal gaan, ligt in de lijn der ver wachtingen. "Dat de plannen personele consequenties met zich mee brengen, sluit ik niet uit", aldus Schagen die de lasti ge financiële situatie van de VW eind vorig jaar al aankaart te bij de gemeente. "In 2008 zijn we zelfstandig doorgestart na het opheffen van de regio VWs, waarbij de opzet was om op dezelfde manier door te draaien. Probleem was echter dat het werkkapitaal van 70.000 euro dat was ingebracht bij de regio niet terug is gekomen. Ei genlijk betekent het dat we ge start zijn met een werkkapitaal van nul euro. We zijn met een onmogelijke opdracht wegge stuurd." Het college van B en W is niet van plan om de VW van een structurele bijdrage te voor zien, maar besloot wel een extra bedrag van 65.000 euro be schikbaar te stellen voor 2009 en 2010 samen. Het voorstel is inmiddels in de commissie grondgebied besproken en de verwachting is dat de raad posi tief zal besluiten. 'Als de politiek nee had gezegd, hadden we een groot probleem gehad", zegt Schagen. LEES VERDER OP PAGINA 11 DIJKERHOEK - Bij het jaarlijkse vogelschieten in de wei bij het Bonte Paard in Dijkerhoek heeft Gert Hendrik Rensen eeuwige roem tot zich genomen door de nieuwe schutterskoning te worden. Het beslissende schot dat de romp van de vogel deed vallen kwam na een spannende wedstrijd van de gelukkige Dijkerhoeker. In totaal namen er meer dan zestig schutters deel aan het evenement dat de officieuze opening vormt voor het Dijkerhoekse feest. Bij de jeugd tot 18 jaar liet Gijs Golbach zich tot schuttersprins kronen. Bij de junioren waren er 28 deelnemers. De wedstrijd werd georganiseerd door schietvereniging de Zaagmolen. Volgens Jan Zandvoort, tegenwoordig de technische man van de Zaagmolen: "Het was een goed schot, maar het leek er op of de vogel wou blijven zitten, DIJKERHOEK - Boh Foi Toch speelt de laatste dag van het Dij - kerhoeks Feest, op zondag 28 juni. Iedereen is zondagmiddag welkom om hierbij aanwezig te zijn. De entree is dan gratis. Meer weten over het Dijker- hoeks feest op 26,27 en 28 juni? Kijk op www.dijkerhoeksfeest.nl. HOLTEN - De Kolweg, tussen Oranjestraat en inrit Rabobank, is tot en met 26 juni afgesloten voor het verkeer. Een wegafsluiting kan langer duren als de werkzaamheden dat noodzakelijk maken. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt tot dinsdag nog bepaald door een hogedrukge- bied boven Ierland. De stro ming is dan nog noordwestelijk er kan dan nog een enkele bui vallen. Dit eerder hogedrukge- bied trek de komende dagen naar Noord-Europa naar Scan dinavië toe. Daardoor draait de stroming van noordwest naar noordoost tot oost. We krijgen een over gang naar droog en zonnig zo mers weer. De middagtempera- turen lopen op tot boven de 25.0 graden. Het wordt dinsdag al vrij zon nig. Woensdag kan het plaatse lijk 25.0 graden worden. Van donderdag tot en met zaterdag in een groot deel van ons land een maximumtemperatuur rond de 25.0 tot 26.0 graden, graden. Verder zonneschijn maar rond een omvangrijk hoogtelaag boven Italië en de Balkan circuleren vochtvelden, die later tegen het weekeinde aanleiding kunnen geven tot een enkele regen- of onweers bui als dit gebeurt. Maar de bui en doen waarschijnlijk geen af breuk aan het zomerse karakter van het weerbeeld. En nu maar hopen dat dit langer duurt dan een week. Na 21 juni begint dus goed met zomers weer. maar uiteindelijk besloot ie toch naar beneden te gaan." foto: iohan bounk Weerman, Freddie Paalman E OOK PAGINA 15 Investeringsgroep Bertram Hol- terbeerg BV heeft plannen om zestig tot zeventig bungalows neer te zetten op het al jaren braak liggende terrein. De bijbehorende vergunning voor het plaatsen van de recre atiewoningen is inmiddels bij de gemeente aangevraagd. Volgens beheerder Jan Hudepol gaat het om chaletachtige hui zen met zo'n 400 vierkante me ter grond per huis. Wanneer met de bouw van het park kan worden begonnen, is nog on duidelijk. "Alle aanvragen lo pen, maar het kan nog wel een paar jaar duren voordat het bungalowpark er echt staat", zegt Hudepol. "Het zit allemaal nog in de pen en er zit een megapartij werk aan vast." De beheerder sluit niet uit dat voordat het bungalowpark wordt aangelegd, De Prins nog een jaar dienst kan doen als ge wone camping. Dat zou dan volgend jaar kunnen gebeuren. Als de plannen voor het bunga lowpark gerealiseerd worden, dan ligt het in de bedoeling dat de naam De Prins eraf gaat. Eer der waren er plannen om van De Prins een beautyfarm te ma ken of een spa-wellness-cen- trum. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1