Veel animo voor reünie Brand in juni of toch juli? DINSDAG Open dag Brandweer op de markt Voorkom inbraken in buitengebied Blijf op de hoogte HOltCIIS NlCUWSDlafl 2 JUNI 2009 PAGINA 3 Open dag jubilerende brandweer NACHTZWALUW ROEFELDAG ZWEMVIERDAAGSE DIEPE HELLOOP NORMAAL DIJKERHOEK - De eerste aanmeldingen voor de reünie van de Dijker- school zijn inmiddels bin nen. WKËk* Teveel licht HOLTEN-Vele Holte naren hebben de tijding ingelijst aan de muur hangen. Holtens Nieuwsblad NUMMER 23 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Het nachtleven op de Holter- berg is voor velen een onbe kend. Natuurdiorama geeft dé mogelijkheid om in het donker te wandelen over de berg en zo mee te maken wat er zich afspeelt. ZIE OOK PAGINA 7 Scholieren mochten een kijk je nemen in de keuken van bedrijven. Zo ook bij Broekhuis Auto matisering. Niet alleen kij ken, maar ook zelf achter de computer. ZIE OOK PAGINA 7 Met een ferme duik opende burgemeester Bort Koelewijn vorige week maandag de zwemvierdaagse in zwem bad Twenhaarsveld. Hij deed dit echter niet al leen. ZIE OOK PAGINA 15 De Holterberg Diepe Helloop krijgt een nieuw parcours. De Motieweg wordt er nu in meegenomen. Inmiddels is de inschrijving al gestart van deze wedstrijd die zaterdag 31 oktober wordt gehouden. ZIE OOK PAGINA 17 De band Normaal treedt vrij dag 5 juni op in de feesttent aan de Espelodijk in Espelo. Maak nu kans op het winnen van twee kaarten. Voor Pinksteren stond de teller al op vijftig. De reünie wordt zaterdag 5 september gehou den in het kader van het 125-ja- rig bestaan van de school. Voor de reünie is een speciale websi te opgezet: www.reunie-dijker- hoek.nl. Op de site wordt onder meer informatie gegeven over de reünie, terwijl alle klassenfo- to's van de laatste 25 jaar ook te zien zijn. "Er wordt veel op de site gekeken", zegt Jan-Victor Dorlas, de directeur van de Dij- kerhoekschool. "En de reacties komen van steeds verder weg." De reünie van de school is ge koppeld aan het openluchtspel dat in dezelfde periode wordt gehouden. Dorlas: "We heb ben er voor gekozen om de 125 jaar te zien als 100 jaar plus 25 jaar. Een 100-jarig jubileum is echt iets bijzonders. Het wordt deze keer niet zo groot opgezet als 25 jaar geleden. Het jubi leum zit een beetje vast aan het openluchtspel. We hadden er niet zo veel moeite mee om het een jaartje uit te stellen. Het kiezen van de datum van het 100-jarig bestaan was ook een beetje willekeurig. Nu zitten we op de laatste dag van het open luchtspel. De reünie is 's mid dags van twee uur tot een uur of vijf, zes. We bieden verschil lende pakketten aan. Zo kun nen de mensen ook kaarten krijgen voor het openluchtspel 's avonds of kunnen ze kiezen voor een maaltijd in het Bonte Paard." De reünisten kunnen niet alleen in de tent van het openluchtspel terecht (die met een extra tentdeel wordt uitge breid), maar uiteraard ook in de school. "Daar willen we iets nostalgisch laten zien, oude leerboekjes bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant willen we met het digitale schoolbord ook de andere kant van het on derwijs laten zien. Al met al moet het een gezellig bij elkaar zijn worden. Voor oud-leerlin gen en oud-leerkrachten is het leuk om elkaar te ontmoeten", aldus Dorlas. In verband met het jubileum brengt de school een apart boek uit met de ge schiedenis van de laatste 25 jaar. "We zijn druk bezig met het verzamelen van materiaal. Bij het 100-jarig jubileum is er al een uitstekend boek uitgeko men. Dat hoeven we niet op nieuw te doen. Dit boek wordt er een aanvulling op", aldus de schooldirecteur. V'-.i HOLTEN - De brandweer is jarig en dat wordt zaterdag 6 juni gevierd met een open dag in het Volkspark in Rijssen. Om dit duidelijk te maken, stond de brandweer afgelopen vrijdag op de markt in Holten. De Holtense inbreng is groot tijdens het evenement. Zo is MAC de Holterberg aanwezig en geven de Hoolter Deerns een optreden, foto: sander scheperman HOLTEN - De laatste weken zijn er veel inbraken geweest in het buitengebied van Holten. De politie doet nu een oproep aan alle bewoners van het buitenge bied om waardevolle spullen op te bergen en niet te goed van vertrouwen te zijn. Volgens wijkagente Zorica Rajic werd er in de Beuseberg veel ge reedschap gestolen en in Dij- kerhoek fietsen. "Vaak bleken schuren en hok ken niet op slot te staan", vertelt Zorica. "Of waardevolle spullen op het erf zo voor het grijpen. Zo wordt het de dieven wel heel erg ge makkelijk gemaakt." Daarnaast bestaat er ook nog eens de kans dat de verzekeraar niet wil uit betalen, omdat de deur open stond. Een dubbele domper voor de slachtoffers. Daarom wil de wijkagente erop wijzen dat men 's avonds alles moet afsluiten en ook overdag als men niet thuis is. "Voor veel bewoners in het bui tengebied zal dat behoorlijk wennen zijn, want men is ge woon om de deur open te heb ben zodat je zo zonder aan te bellen naar binnen kunt." Maar met zoveel inbraken in de buurt is dat volgens haar niet meer verantwoord. Zorica benadrukt: "Wie iets ver dachts ziet, moet dat meteen doorgeven aan de politie. Alleen dan kunnen we er wat aan doen." Dit kan via- nummer 0900-8844 of bij spoed: 112. DIJKERHOEK - Bewoners van Dijkerhoek klagen over teveel licht op de Dijkerhoekseweg. Hier zijn speciale nieuwe lan taarns neergezet, maar deze blijken behoorlijk wat licht af te geven. Dit zou volgens Dijker hoekers best wat minder kun nen. Burgemeester Bort Koelewijn geeft aan dat verlichting belang rijk is voor de veiligheid. En daarnaast voor zichtbaarheid. De klacht wordt genoteerd en onderzocht of het inderdaad niet wat minder kan. ZIE OOK PAGINA 15 Met de kop: Treurig en aan doenlijk tafereel van de felle brand te Holten, een Dorp in Overijssel, voorgevallen in den namiddag van den 16 Julij 1829, tusschen 5 en 6 uren. Met een plaatje van de brand en mensen die proberen te redden wat er te redden valt. Er is nu onduidelijkheid ont staan wanneer deze brand ei genlijk was. Op 16 juli of toch een maand eerder? Zoals op de herdenkingssteen die in het oude Wonninkshuis heeft gezeten bijvoorbeeld staat geschreven. De firma Wonnink schonk deze steen aan de voormalige Dorps school. Met als tekst: 'In 1829 is dit huis herbouwd door G. Schuitert en A. Buisman, wo nende te Zwolle. Het oude benevens 51 huizen, 12 schuren, kerktoren en school zijn den 16 juni 1829 afge brand'. Ook op een van de klokken in de kerktoren wordt 16 juni ge noemd als datum: 'Een vuur gloed brak voor elf jaren op de zen dag mijn klanken af. En dreigde alom met doodsgeva ren, doch God was het, die red ding gaf. Daar 'k nu mijn taak weer hooren laat, tot nu van Kerk en Burgerstaat. Holten, den 16junij 1840.' Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Hoitens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1