Drama voor Gerda Brands Sr, Zelfbediening bieb Blijf oP de hoogte Hollens Nieuwsblad I EK Triatlon Warm Holterenk Sponsorloop voor spelmateriaal 'Rookverbod is een enorme strop voor het café geweest' j HOOLTER DEERNS BOSSCHOOL i WERELDTIJDPAD BEZOEK STEINFURT KUNSTGRAS Holtens Nieuwsblad NUMMER 21 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - 8.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL HOLTEN - Café Am Bahnhof is sinds donderdag failliet. Uitbaat- ster Gerda Brands vroeg zelf het faillissement aan. Of een ander de kroeg overneemt, is nog on duidelijk. Gerda Brands is zeer aangedaan door het faillisse ment. Haar relaas: "Vanaf kinds af aan hielp ik al in de kroeg bij mijn vader. Ik was toen 7 jaar. Nu, 32 jaar later, heb ik de moei lijkste beslissing in mijn leven moeten nemen: mijn faillisse ment aanvragen. Op een gege ven moment gaat het niet meer en dan moet je de knoop door hakken, hoe vreselijk moeilijk en verdrietig dat ook is, want de kroeg was toch één van mijn kindjes. Met heel veel liefde en plezier heb ik d&ar achter de tap gestaan en heel veel liefde en leed heeft zich afgespeeld in de stamkroeg van veel Holtenaren. Maar ook heeft het café jaren lang moeten knokken tegen al lerlei wetten en regels. We kre gen door de jaren heen met van alles te maken. Met mooie plan nen van de gemeente om Holten goed op de kaart te zetten, zoals bijvoorbeeld een evenementen plein waar de markt, kermis en braderieën gehouden konden worden. We zouden een stuk bij het café aanbouwen, leuk met terras ervoor, gericht op dit plein. Niet dus. Ook kreeg het café steeds vaker te maken met klachten over overlast, wat leid de tot aanpassingen van sluiting stijden en het limiteren van mu- ziekapparatuur. Geen gezellige feesten meer tot sluitingstijd, maar een uur eerder stoppen. En datje dan elders kon doorfeesten tot in de late uurtjes, dat was alle maal geen probleem", aldus Brands die ook te kampen had met het rookverbod. "Dit is een enorme strop voor het café ge weest. Ondanks dat je wel een rookkamer hebt gerealiseerd, is een deel van de gezelligheid en sfeer verdwenen, dus blijven er mensen weg en gaan ze elders naar de kroeg waar wei gerookt mag worden of ze blijven in de keet hangen." LEES VERDER OP PAGINA 11 Het nieuwe dameskoor De Hoolter Deerns zijn te zien en te horen op het jubileum feest van de brandweer. Zo wel Rijssen als Holten viert dat in het Volkspark van Rijs sen. ZIE OOK PAGINA 3 De Bosschool gaat wellicht samen met de school in Dij- kerhoek. De Bosschool heeft nu wei nig leerlingen, waardoor een samengaan voor de hand ligt. ZIE OOK PAGINA 3 Het Wereldtijdpad wordt po- -; sitief ontvangen door toeris- i ten. Bedenker Floor Looy is daar blij mee en is van plan om 1 verschillende arrangementen i eraan te koppelen. ZIE OOK PAGINA S Heimatverein Borghorst uit Steinfurt is bij de oudheidka mer op visite geweest. Zij hebben onder meer Opa's Erf en het landbouwmuseum Broer, een levenlang boer bezocht. ZIE OOK PAGINA 7 Hockeyclub Holten is positief over de komst van kunstgras. Dat staat nummer 1 op hun verlanglijstje. ZIE OOK PAGINA 19 HOLTEN - Het leven staat niet stil in bibliotheeklarid, ook niet in Holten. Automatisering en digitalisering brengen nieuwe kansen en mogelijkheden met zich mee. Bibliotheken gaan steeds meer richting 'de klant' denken. Het moet toegankelijker, sneller en vooral makkelijker. Een van de uitvloeisels daarvan.is de zelfbediening. Afgelopen week werden in de bibliotheek in Holten de automaten in gebruik genomen. Vanaf nu hoeft nie mand meer zijn pasje af te ge ven en wachten tot de bibliot hecaresse de boeken heeft ges cand; ze kunnen het gewoon zelf doen. En het is nog makkelijk ook, want de comnuter vertelt op het scherm stap voor stap wat je doen moet: pasje invoeren, boek op de grote klaproos die op de toonbank is geplakt, wachten op het ok-scherm en dan je bonnetje uitprinten. „In het boek zit een chip, die door de computer gelezen wordt", legt Jan ten Berge uit. Hij is be leidsmedewerker bibliotheek werk bij de gemeente Rijssen- Holten en in die hoedanigheid betrokken bij de zelfbediening. Bovendien is hij degene die sa men met Jeffrey Haijtink, het jongste bibliotheeklid, het eer ste boek via de zelfbediening mag uitlenen. Ook dat jongste lid is overigens met reden aanwezig. LEES VERDER OP PAGINA 11 HOLTEN - De grote spandoeken aan de invalswegen van Holten geven het al aan: Holten raakt langzamerhand in EK-sferen. De organiserende Stichting Triath lon Holten en de Holtense Han- delvereniging hopen dat veel in woners in de aanloop naar en tij dens het EK-Triathlon in het eer ste weekeinde van juli de specia le EK-viag gaan uitsteken. Om dit te bereiken gaan leden van pony vereniging De Bergruitertjes op donderdag 4 juni langs de deu ren om de EK-vlaggen te verko pen. De vlaggen, ontworpen door het reclamebureau Youniq, hebben een afmeting van 1 me ter bij 1,5 meter en kunnen wor den .bevestigd aan een vlaggen- stok. De Stichting Triathlon Hol ten en de Holtense Handelsver eniging hopen dat veel inwoners door het kopen en uitsteken van de vlag hun betrokkenheid met het evenement tonen. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling betreft; die wordt bepaald door een lage drukgebied bij Ierland. Dinsdag trekt het lagedrukgebied over En geland naar het noorden toe. Een nieuw hogedrukgebied komt bo ven West-Europa te lijgen en brengt ons een paar dagen rede lijk mooi warm weer, maar het is niet stabiel, zodat de kans op een regen of onweersbui blijft be staan. Daarna komt een nieuwe depressie bij Ierland te liggen en storingen hiervan trekken vooral komend weekend nu en dan over ons land heen, waardoor het toch wat wisselvalliger wordt. Bij ons dus worden vooral woensdag en donderdag (He melvaartsdag) warme dagen. Donderdag zou het plaatselijk zelfs 25.0 graden worden. De warmte is echter fragiel. Woens dag blijft het op de meeste plaat sen droog. Op grote hoogte waait de wind uit het zuidwesten en in deze zuidwestelijk hoogtestro ming ontwikkelen zich storingen die mogelijk (donderdag al) in de loop van de middag of avond re- gen- en onweersbuien veroorza ken. In het weekeinde blijven de buien kansen groot. HOLTEN - Bij de Holterenkschool werd afgelopen vrijdag onder meer een sponsorloop gehouden. Maar er was ook een spellencir- cuit op het plein. Kinderen vermaakten zich opperbest. De opbrengst is bedoeld voor de koop van spelmateriaal, foto ilarrv broeze Dhr./ mevr. ,v. 5 Woonplaat Dhrmevr.: ,f Telefoon: Bankrekening^,.. I Wilt u op de hoogte blijven van alles wat 13 0 0 0 000 000 0V000O0 13 ffl S8H8 0v000,0 0O000 0 MEHoiS 0 0 0 tüvffl 000 0 0BHH8 I i8,0 0o00Bvffl000 000 0 BHffitofflffl® 0 00 I 0t0 0 000 0 0 0V0H8 0 ffl 01000 0 0V0 0 0 000 1 nieuws wil, neemt nu een abonnement op 10 0 0 m,0 Boa 0 cava aaa a a a k 0 a is taiMiaaHaim 0 BvasaBva 0 0 10 0 Bvaasus 000 issrawra ara 0 000 0 0 1 «va 0 000 0 000 BWBHs a 0 b aas 0 hhs 10 0staïm010100aaaassasm» lis 0010soa0®i0ara ffltaamsofflraaifflfflffl lom 00 rast»0as btsoaasaaffliaaovffl0 ri Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1