Wel of geen kunstgras? I Blijf op de hoogte Hollens Nieuwsblad DINSDAG 4 Mei Herdenking Canadese Begraafplaats Bond positief over triatlon Weerdipje Jubilerende Bevrijdingsloop 15 MEI 2009 PAGINA 19 Veteranenrace MAC Holterberg in Beuseberg ONDERSCHEIDING KASTANJE GERED MOLENDAG JONGERENWERK touwtrekken I HOLTEN - Het zijn spannende weken voor de hockeyclub Holten. Het voortbestaan van de bruisende vereniging staat namelijk op het spel. College krijgt bekostiging niet rond; hockeyclub wil groen licht Holtens Nieuwsblad JUMMER 19 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS,NIEUWSBLAD®WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.2IELEMAN@WHM.WEGENER.NL Maar liefst drie Holtenaren werden vorige week woens dag vereerd met een onder scheiding. Zij waren zeer ver rast toen burgemeester Bort Koelewijn hen de versierselen tpspeldde. ZIE OOK PACINA 3 De oude kastanjeboom op het terrein van Gerrit Jansen is van een wisse dood gered. Door de boom te injecteren met onder meer knoflook, komt deze weer helemaal tot leven. ZIE OOK PACINA 5 )e molen in Dijkerhoek is za terdag 9 mei gratis te bezich tigen. Daarnaast worden er pannenkoeken gebakken, rijn er oude ambachten te zien en is er een rommel- ïarkt. ZIE OOK PACINA S De Liezenboerderij is het centrale punt van het jonge renwerk in Holten. Jongeren kunnen hier na schooltijd even stoom afbla zen, een drankje drinken en gezellig bijkletsen. ZIE OOK PACINA 9 Okia heeft zijn koploperspo sitie afgelopen weekend moeten afstaan. In het to taalklassement staat Okia op een vijfde plek. ZIE OOK PAGINA 19 Jarenlang wordt er gesproken over kunstgras. Al in november 2004 meldde de toenmalig wet houder Flim-Gerritsen: "De toekomst van de hockeyclub is gered. Het geld is er, nu nog de locatie". Zoals bekend heeft de gemeen te het afgelopen voorjaar de be nodigde gronden voor de aan leg van het nieuwe hockeyveld verworven. Niets lijkt de aanleg van het nieuwe veld nu nog in de weg te staan. Alhoewel het college van B en W geen goede berichten heeft richting de hockeyclub. Wethouder Willem ter Schure: "De totale kosten van de aanleg van kunstgras bedragen 450 duizend euro. We hebben nog 170 duizend euro tekort." Het is volgens hem uiteindelijk aan de gemeenteraad om te be slissen of er toch kunstgras wordt aangelegd en waar het resterende geld dan vandaan moet komten. Maandag 11 mei zal de com missie Grondzaken van de ge meente Rijssen-Holten drin gende verzoeken van de hoc keyclub, sportraad en hockey- bond, om op korte termijn over te gaan tot de aanleg van een kunstgrasveld, in behandeling nemen. De uitkomst van dit overleg is beslissend voor de toekomst van de hockeyclub. Na realisatie van het nieuwe complex zal de vereniging een geheel nieuwe levensfase in gaan. Veel nieuwe initiatieven staan op stapel. Te denken valt onder meer aan knotshockey voor mensen met een bewegingsbe perking. De vereniging die mid den in de samenleving staat zal weer kunnen groeien. HOLTEN - De dodenherdenking op de Canadese Begraafplaats werd afgelopen maandag goed bezocht. Ook waren veteranen aan wezig om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Kinderen legden kransen en bloemen bij de graven. FOTO: JOHAN BOLINK HOLTEN - De Europese Triath- lonbond ETU heeft haar goed keuring gegeven aan de wijze waarop het EK Triathlon 2009 in Holten wordt georganiseerd. Van 2 tot en met 5 juli strijden de beste Europese triatleten in di verse categorieën om de Europe se titels. Een delegatie van de technische commissie van de ETU heeft afgelopen zaterdag in Holten het parcouts en de orga nisatie doorgelicht. De Europese delegatie bestond uit.de voorzit tervan de technische commissie van de ETU, Eugène Kraus en technisch gedelegeerde Paul Groves. Naast de ETU waren ook de Nederlandse Triathlon Bond en een groot aantal vertegen woordigers van de organisatie aanwezig bij de inspectie van on der meer het zwem-, fiets- en loopparcours. De balans viel po sitief uit Holten heeft waar het in andere plaatsen vaak aan ont breekt; namelijk meer dan vol doende vrijwilligers om de wed strijd in goede banen te leiden. Dinsdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling wordt be paald door een hogedrukgebied boven Rusland en dat breidt zich over Zuid-Europa uit. En maakt dan verbinding met het Azoren hogedrukgebied. Daardoor komt de as van het hogedrukgebied ten zuiden van ons land te liggen. Storingen van het lagedrukge bied die ten westen van Ierland op de oceaan liggen, die trekken de eerste dagen geregeld over ons land heen. Dinsdag veel be wolking en perioden met regen, het wordt dan slechts 13.0 gra den. Ook woensdag nog kans op neerslag. In de tweede helft van de week en in het volgend week end komen we steeds meer on der invloed van het Azoren hoge drukgebied dat een blokkade gaat vormen voor oceaan de pressies die dan naar het zuiden trekken. Na woensdag overgang naar droger en zonniger weer. Vrijdag kan het 20.0 graden worden. Het weekeinde lijkt overwegend warm te verlopen. Wel is er kans op onweer. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Vanaf sportpark Meermanskamp wordt dinsdag 5 mei de Bevrijdingsloop ge houden. Het loopevenement wordt dit jaar voor de 25e keer gehouden. In verband met het jubileum krijgt deze loop een bijzonder tintje. Voor de Hol- tense scholieren wordt een voorinschrijving via de scholen georganiseerd. Overige deelne mers kunnen zich ter plaatse in schrijven vanaf 18.00 uur. De start en finish bevinden zich op het sportterrein. Voor aan vullende informatie kan men bellen: 0548 361284 of 0548 362314 18:30 Scholierenloop Meisjes groep 1 en 2 - 700 meter; 18:40 Schnlierenlnon loneens aroen 1 renloop Meisjes groep 3 t/m 5 - 1000 meter; 19:00 Scholieren loop Jongens groep 3 t/m 5- 1000 meter; 19:10 Scholieren loop Meisjes groep 6 t/m 8- 1400 meter; 19:20 Scholieren loop Jongens groep 6 t/m 8- 1400 meter. 19:30 Prestatieloop G-atleten vrouwen en mannen - 400 me ter 20:00 Wedstrijd vrouwen, man nen senioren, mannen vetera nen -10,0 km 20:05 Prestatieloop vrouwen en mannen- 5,2 km Prijsuitreikingen: Scholieren en G-atleten: 19u35 op veld 2 bij fi nish; Prestatieloop 5 km: alleen le vrouw en le man, direct na finish: Wedstriid 10 km: 21ul5 Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe a'bohi - 7; Dhr./ mevr.: j A^fres: Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) I nssp nummerer 110 Piirn rPrii7Pn npIHpn \/nnr 900Q1 on: ekening: ening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1