Steenbergen Koninginnedag in Rijssen op diverse locaties gevierd Koninginnedag 30 april a.s. **gehele dag m.m.v. DJ Pim** Lokale omroep! aanwezig bij i-] veel activiteiten Oi op alle shirts lanae mouw alle zomerjacks zijn wij geopend van: 11.00 tot 17.00 uur te Nijverdal 10.00 tot 16.00 uur te Rijssen Koninginnedag geopend van lO.OO - 16.00 uur senoEN E N RIJSSEN - Koninginne dag wordt in Rijssen op verschillende locaties in Rijssen gevierd. De hele dag door zijn er allerlei activiteiten in het cen trum, bij havezate De Oosterhof en in en rond het Volkspark. Aan het begin van de middag is er een Oranjefietstocht, de start is op de par keerplaats bij de Boer- Grotestraat 55-57, Nijverdal - Tel. 0548-610036 Hogepad 3, Rijssen - Tel. 0548-518215 www.humpiedumpie.eu Donderdag 30 april - Vrijdag 1 mei - Zaterdag 2 mei junior senior derieje. De dag wordt afgesloten met een groots vuurwerk op de bunder van het Volk spark. Ju \llf tar NU UITGEBREID MET RUIME 11 STORE Dames-, heren- en kinderschoenen Steenbergen Schoenen Haarstraat 54 Russen T: 0548 512 652 www.steenbergen-schoenen.nl Dinsdag 28 april 2009 Humpie Dumpie ORANJE-DAGEN Als eerst begint de Rijssense Motor Club met haar traditio nele autopuzzeltocht voor het gehele gezin. De start is tussen 7.00 en 7.30 uur bij zalencen trum 't Witte Hoes aan de Mar- keloseweg. Om 10.30 uur be gint het vogelschieten bij de Pelmolen. Rond het middag uur volgt de huldi ging van de schut- terskoning bij Spek- horst. Tussen 8.00 en 20.00 uur is er van alles te doen in het cen trum. Het begint om 9.00 uur met het ontbijt voor vrijwilli gers bij bistro res taurant De Markies. Om 11.00 volgt de aubade op het Euro paplein, waarna er in optocht na het Volkspark wordt ge lopen. In de Elsener- straat is een Oranje- markt met oud-Hol landse ambachten en -spelen, terras sen, live muziek en kinderattracties. Alle horecaondernemers in het centrum zor gen voor gezellige terrassen en er zijn diverse podia waar op livemuziek wordt gemaakt. Vanaf afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden!!! 11.30 uur is er een groot terra en podium op het plein voo winkelcentrum de Hoge Wa Vanaf 13.30 uur is daar een dis co show met dj Rash. Vanaf 12.00 tot 19.00 uur zij er ook grote terrassen bij horecabedrijven rond Ht Schild. Er staan daar ook kin derattracties zoals een draai molen, Fantasia Race, Kop va Jut en suikerspin. Vanaf 13.3 uur flaneren straatmuzikante langs de terrassen en zijn er o een groot podium optreder van The Sandlake City Ja: Band en het Smartlappenkoc"" Hoogeveen. Ook op het Eur<H0C paplein komt een podium mr' optredens van de band Men1*" field. 19.: In de Grotetraat wordt de heliaa] dag een Oranjemarkt gehou3^ den en zijn er diverse terrassei^ bij de horecabedrijven. Er ko, men luchtkussens en livemid ziek en een disco-karaoke^ show met medewerking van 2^ Music. De Enterstraat wordj die dag afgesloten voor heT" verkeer en bij er zijn verschil-™ lende optredens. Tussen 18.3 la tot 19.30 uur is een inloop-I- zangavond in de Schildkerk. Rond de hobbyboerderij D Jl Boerderieje in de wordt tusse: 11.00 en 16.00 uur een culture, RIJ! kor ling le markt gehouden. In he, Volkspark is een spellencircui voor de jeugd en rond de Oos1 terhof een gezellige Oosterhofv71 fair. Tussen 21.00 en 21.00 ui?ei is er in het Volkspark een roc m®' vogelshow en om 22.00 uur be^1 gint daar het vuurwerk. Op Koninginnedag is er vertier voor groot ei. klein. archieffot, Mol Wel RIJSSEN/HOLTEN-De lo kale radio-omroep Ra- dio350 gaat donderdag 30 april live verslag doen van een aantal activiteiten op Koninginnedag. Van 9.00 tot 11.00 uur is er een live verslag van het vrijwilli- gersontbijt, de aubade vanaf het Europaplein en de Oosterhoffair rondom RIJS een wori bes< gez( Kasteel de Oosterhof. jyyj. Van 11.00 tot 13.00 uur zijlui er reportages van de ad^ viteiten vanaf de Bundf^ van het Parkgebouw, h(rou| vogelschieten en divers^ andere festiviteiten. dio350 is te ontvangen vl. win de kabel 104.1, via deetlif jnn( 92.3. Zie ook www,iipju| dio350.nl.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 8