Holtens Nieuwsblad 3 Van Hoevelaak begint muziekshow voor RTV Oost Volledige zelfbediening in Holtense bibliotheek irasic Park p party rock acht in Splo Column Beachvolley in Dijkerhoek Agenda HOLTEN - Edwin van Hoevelaak begint na de zomer met een nieuw tv- programma op RTV Oost. De muziekshow wordt opgenomen in de studio van Van Hoeve laak met publiek erbij'. Het pand waar de Roof top Studio van de zan ger/ entertainer/produ cer in is gevestigd is daartoe al verbouwd. Ongeveer vijftig mensen kunnen de optredens van de verschillende ar tiesten bijwonen. Het programma krijgt naar alle waarschijnlijkheid de naam 'de Sterrenpa rade op televisie'. VAN BEEK IN MET HET OOG OP HOLTEN insdag 28 april 2009 (PELO - De party rock night Espelo op zaterdagavond juli was eigenlijk al rond. t organisatie werd echter ij verrast met de medede- ig dat Jurassic Park ook faag deze avond wil komen elen. tassic Park is samengesteld voormalige leden van irankenstein. Frankenstein vas in de hoogtijdagen van )e Wippert in Laren een ech- 9 topper, maar uiteraard ook er daar omheen. 'rankenstein was een hard- ock en metalband uit Zuid- volde en Dedemsvaart (later fieuwleusen). De band ont- tond in 1972. Inspiratiebron- en waren voornamelijk Jack Sabbath en Jimi Hend- x. Frankenstein had al gauw en stevige reputatie. Hoewel Ie eerste jaren wat minder, peelde de groep eind jaren eventig zo'n zestig keer per jar. In deze jaren toerde de ;roep ook veel met Normaal. )oor Joost Carlier, de ex-ma- tager van Normaal komt de tand in 1980 ook terecht op iet Lochem Popfestival. Een ibsoluut hoogtepunt voor de tand. Na Lochem (1980) Iraait de groep nog enige tijd loor, maar in 1981 valt de tand uiteen door menings verschillen over de te volgens coers en omdat zanger Bert ilomp naar Finland gaat ver- ïuizen. In 1983 start Berthus Vesterhuis officieel de nieu- ve Frankensteinband. Het tijn met name Berthus Wes- erhuis en Harrie van Ingen lie een énorme hoeveelheid tan apparatuur bezitten, vleer info op www.espelo.nl Tussen de sterren Edwin van Hoevelaak hapte meteen toe toen RTV Oost hem vroeg de Sterrenparade te presenteren, foto: johan bolink Nen ooievaar bie ööns op't laand, det belöf wat Het laand is um e bouwd. Het vuurjoarsgreun lig ter fris um- me hen. In één kèèr, doar was e, nen ooievaar, hèèl bezun- der. Des te meer bezunder, umdet öönze dochter, zie is a tien joar 't huus uut, geet trouw'n. Moodermèènse is ter a wekk'n drók met. Trouwjör- ke, nieje schoone, vanals möt ter word'n an e schaft. Um't huus is alles an e keert. Det zit ter nog in van vrogger. Zelf hè'k miene haandtèèkening a wa duuzend kèèr e oefent. Jao lèu, ik bin getuuge. Ik möt tèèk'n, neet det 't aans neet duur geet, ma toch. Ne trouwdag blif be zunder. Zó zat ik te prak- kizèèr'n wa'k trugge kon haal'n van trouweriën uut vroggere tied'n. Hèèl gek, het was gen ne trouwerieje uut de femilie. Nee, miene gedach'n schött'n trugge noar ne dag vieftig joar e lèène. Móói weer, 'n stuk of wat jonge keerls brach'n de bruudskouw van Jan van de Veeldvisker noar Temm'n. Jan gung boer'n met Marie op Temm'n 't ziene. Vuur det ze doar an kwamm'n gööi'n Weeld'n Tons, mien opa, as één van de neuiste buur'n, 'n sleet'n oaver de stèège en mos ter èèrs e meut word'n. Gek det zó iets noar böam'n kump. Noe dus in eene wekke, nen ooievaar op 't laand en ne trouwerieje in de femilie, det belöf wat. Biej alle drökte diet de vrouwe der met hef, kom ik der genaadig öónder hen. Ik hoove allèène ma de handtèè- kening te zett'n en een gedich te maak'n en det hè'k e doane. Het geet zó as't geet. Ie wilt in 't lèèm'n zó völle, Det wi 'k en det wi 'k neet. Ma ie hebt 't neet vuur 't zeg- g'n. Het geet zó as het geet. Ie hebt neet te bedisseln, Wat vuur 'n aandem 't beste is Ie doot 't umdaj' bange bint, Dit kan neet, det geet mis. Het blif oe kind en doarvuur, Wi j' allèène 't allerbeste. Gen piene, zeekte of vedreet, Det is het allerleste. De keuze van de wichter, Doar kump het op an. Vuur mekaar e kèuz'n, "Met mekaa vedan. Het dut ter veerder neet meer touw, Wat 'n aander der van vi-ndt. Geluk, det zeuk ie hèèl oe lèèm'n, Vuur oe zelf en vuur oe ki-nd. Geluk, det hebt ze bèire vun- n'n, Hóöld 't vaste, verleest 't neet. Ie möt oen eeg'n kop bliem'n volg'n, Want het geet zó as het geet. Wis en waarachtig. De Vèèrkaante Viefkop "Het wordt een gevarieerd pro gramma", zegt Van Hoevelaak. "De show wordt één keer in de week uitgezonden. We laten niet alleen clips zien, maar er zijn ook live optredens. Het is de bedoeling dat we in augustus/september beginnen. Met het format zijn we nog be zig, vast staat al wel dat verscftil- lende soorten artiesten aan bod komen. Niet alleen de gevestig de orde, maar ook nieuw ta lent", aldus de Holtenaar. Het nieuwe programma van Van Hoevelaak komt bij RTV Oost in de plaats van De Regio- tap van Willie Oosterhuis. De Regiotap stopt in juni. Ooster huis moest bij de regionale zen der weg, nadat hij bekend maakte met een eigen zender te willen beginnen. RTV Oost kwam al snel bij Van Hoevelaak uit om het radioprogramma De Sterrenparade te presenteren. HOLTEN - In het programma Met Het Oog Op Holten, woensdag van 18.00 tot 19.00 uur op Radio 350 vertelt Anton van Beek van het natuurdiora- ma alles over de valken. Daar naast is er een interview te ho ren met de jongeren van de keet in Dijkerhoek. Het weer Elke zondagmiddag wordt dit programma uitgezonden. "Toen Willie wegwas hadden ze iemand anders nodig en kwa men ze bij mij terecht. Ik heb di rect ja gezegd." Dat Van Hoevelaak bemoeien issen heeft met Sclilager TV vormt volgens de Holtenaar geen beletsel om bij Oost aan de slag te gaan. "Het ligt anders dan bij Willie. We produceren voor Schlager TV, maar de zen der is niet van mij." Van Hoevelaak werkte al eerder bij RTV Oost. Als medepresen tatorvan De Regiotap werkte hij zeven jaar naast Willie Ooster huis aan het programma mee. De tune van het programma, het inmiddels welbekende 'De Deure', is door Van Hoevelaak gecomponeerd. De producer is HOLTEN - Sinds vorige week woensdag werkt de Holtense vestiging van de bibliotheek Rijssen-Holten met zelfbedie ning. Net als in Rijssen regelen de lezers van de bibliotheek aan de Rorikstraat nu ook zelf het innemen en uitlenen van de boeken. De bibliotheek in Rijssen werkt al anderhalf jaar naar volle te vredenheid met zelfbediening. Ongeveer 98 procent van de uit leningen gaat via de zelfbedie ningsbalies. Omdat de oude uit leenmachines aan vervanging toe waren, is men in Holten nu ook begonnen met honderd procentzelfbediening^ Zelfbediening heeft als voordeel dat het bibliotheekpersoneel meer tijd heeft om bezoekers te adviseren. Bovendien geeft het zelf materialen inleveren en uit lenen de lezers meer privacy. Omdat de bibliotheek over af zienbare tijd naar het nieuwe kulturhus zal verhuizen zijn er geen nieuwe balies aangeschaft, maar werden de oude balies op een eenvoudige manier omge bouwd. De nieuwe apparatuur werkt snel en eenvoudig. De eerste tijd zal er extra perso neel aanwezig zijn om de lezers te helpen. de agenda en een-Overijsselse artiest complementeren het programma. Info voor het pro gramma kan worden gestuurd naar oogopholten@ra- dio350.nl. Voor wie een uit zending heeft gemist of foto's wil bekijken: www.fototeam- holten.nl. momenteel druk met het nieu we album van Jeroen van der Boom die medio mei met De Toppers naar het Eurovisie Songfestival gaat. Van der Booms vorig album 'Jij bent zo' is inmiddels platina. Deze week komt van de hand van Van Hoe velaak het nieuwe album van Antje Montero uit: TOO procent Antje'. Op RTV Oost draait in middels de oude tv-serie Van Hoevelaak& Co waarin wordt weergegeven wat Van Hoeve laak zoal doet in zijn in Holten gelegen Rooftop Studio. Van Hoevelaak is van plan zijn pand nog verder uit te breiden. "We komen ruimte tekort", aldus de producer. DIJKERHOEK - De buurtvereni ging Schoolkring Dijkerhoek houdt zondagmiddag 17 mei een beachvolleybaltoemooi op het braakliggende terrein aan de Essensteeg. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur. Een team bestaat uit maximaal zeven personen met minimaal twee vrouwen. De wedstrijden worden gespeeld met vijf perso nen en minimaal één vrouw. Straten, buurten, families vrien dengroepen eU cetera kunnen zich opgevwen bij Hans Gol- bach, e-mail: hgolbach@con- cepts.nl. Dat kan nog tot vrijdag 1 mei. Teams worden verzocht een originele naam te verzinnen. De minimum leeftijd is 13 jaar. Het inschrijfgeld bedraagt 25,00 per team, Expositie werken van ZoZijn, Boschkamp, vrijdag 13 maart 2009 - donderdag 14 mei 2009 APRIL Hoe worden koeien gemol ken?, Boerderij De Elshof, Gesk- esdijk 34 Holten, dinsdag 28 april 2009, 18:00 Paintballtoernooi, 16 t/m 23 jaar Evertjesweg woensdag 29 april 2009 Huifkartocht, tel. 0548-361533 VW Holten woensdag 29 april 2009 15:30 Wildspeurtocht per huifkar, tel. 0548-361533 Boerderij De Elshof, Geskesdijk 34 woensdag 29 april 2009 19:00 Winkel supportersvereni ging HMV open Winkel Zwarte- pad en loöds Reilinksweg donder dag 30 april 2009 Koninginnedag Holten donder dag 30 april 2009 Veteranenwegrace Beuseber- gerweg donderdag 30 april 2009 13:00 MEI Clinic Nordic Walking door Arjo Mantel Bibliotheek Holten vrijdag 1 mei 2009 13:30-16:00 Dodenherdenking maandag 4 mei 2009 20:00 Boottocht Rode Kruis, tel 0548-364622 woensdag 6 mei 2009 Bloemenactie Holtens Mannen koor woensdag 6 mei 2009, don derdag 7 mei 2009 NBvP Holten: Lochems smart lappenkoor Gebouw Irene maan dag 11 mei 2009 20:00 Oudpapiercontainer De Holte- renk, Holterenkstraat 1 woens dag 13 mei 2009 vrijdag 15 mei 2009 Oudpapiercontainer Basis school Dijkerhoek, Dijkerhoekse- weg 30 Dijkerhoek vrijdag 15 mei 2009 maandag 18 mei 2009 Reünie De Waag Café 't Keun- tje zaterdag 16 mei 2009 Vogelschieten Beuseberg zater dag 16 mei 2009 Beach volleybaltoernooi Schoolkring Dijkerhoek zondag 17 mei 2009 Erwin Autocross Schupperts- weg zondag 17 mei 2009 13:00 Oudpapiercontainer De Re genboog, Schoolstraat 9 maan dag 18 mei 2009 woensdag 20 mei 2009 Rijssen-Holten Bokaal Rijssen Vooruit dinsdag 19 mei 2009 vrij dag 22 mei 2009 Concours De Bergruitertjes Winkelbergweg donderdag 21 mei 2009 Beusebergs Feest Beuseberg vrijdag 22 mei 2009 zaterdag 23 mei 2009 Allard van Bruggentoernooi Meermanskamp zaterdag 23 mei 2009 Oudpapiercontainer Haar- school, Ab Jansenstraat 30 maan dag 25 mei 2009 vrijdag 29 mei 2009 Wijkavond buitengebied Hol ten dinsdag 26 mei 2009 JUNI Optreden Normaal Espelodijk Espelo vrijdag 5 juni 2009 Officiële herdenking 150-jarig bestaan brandweer Rijssen vrijdag 5 juni 2009 1 7:00-20:00 Stratenvoetbaltoernooi Meermanskamp zaterdag 6 juni 2009 jongere jeugddag: Wereldreis Gebouw Irene zaterdag 6 juni 2009 11:00-14:00 Koningsschieten Aalpolsweg zaterdag 13 juni 2009 Koetsenrit zondag 14 juni 2009 Concert op de Deel: Verdi. En semble uit het koor van de Ne derlandse opera. Dijkerhoek zon dag 14 juni 2009 16:00 Erwin Autocross Schupperts- weg zondag 21 juni 2009 13:00 Zomeravondconcert HMV Kalfstermansweide dinsdag 23 ju ni 2009 20:00 Dijkerhoeks Feest Dijkerhoek vrijdag 26 juni 2009 zondag 28 juni 2009 Stratenvoetbaltoernooi, Meermanskamp, zaterdag 6 juni

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 3