Gastgezinnen gezocht "s MAC Voorjaarsrit Biijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad Muziek Reeperbahner Stimmungsmacher en Nix Prijzen Okia Kans op bui MIKE BOUNK CARAVANKEURING VACCINEREN HONDEN POASBOAKE Voor vierde keer komen in najaar kinderen uit Tsjemobyl logeren Holtens Nieuwsblad NUMMER 15 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Mike Bolink stond zaterdag 4 april aan de start bij de 65cc grote wielen in het Brabantse Zijtaart. Mike wist beide manches overtuigend te win nen. Broer Dann wist een zevende plaats te noteren bij de klasse 85cc grote wielen. Er bleek dit jaar minder ge breken aan de gekeurde ca ravans te zitten dan voor gaande jaren. Voornamelijk banden en gas- slangetjes moesten worden vervangen. ZIE OOK PAGINA S Veel vakantiegangers verge ten het. Maar wie naar bepaalde lan den afreist, doet er goed aan om eerst een prik te halen. Dit kan bij de huisartsenprak tijk in Holten. ZIE OOK PAGINA 9 Wie de hond los laat lopen op de Holterberg, riskeert een boete. Maar wie deze aangelijnd heeft, riskeert een consump tiebon en een hondenkoekje te krijgen. ZIE OOK PAGINA 13 De strijd tussen de boake- bouwers is in alle hevigheid losgebarsten. Wie de resulta ten wil zien, kan gebruik ma ken van de paasvuurroute. ZIE OOK PAGINA 27 HOLTEN - De Stichting Hulp aan Tsjemobylkinderen Holten is op zoek naar gastgezinnen. "We hebben nu al de beschik king over dertien gastgezinnen, maar we hebben er nog meer nodig", zegt Tonnie Heusink- veld. Komend najaar komt voor de vierde keer een groep kinde ren vanuit Tsjemobyl naar Hol ten om aan te sterken. Het gaat om 25 tot 30 kinderen van acht tot en met tien jaar. De kinde ren zijn niet ziek, maar hebben wel een zwakke gezondheid en weinig weerstand. Naar het buitenland zijn ze nog niet eer der geweest. Half september worden de kinderen met de bus opgehaald om vervolgens acht weken in Holten te verblijven. De kinderen krijgen een leer kracht mee die les gaat geven in de Regenboog. Ook komt er een tolk mee en wordt een ontspan ningsprogramma opgesteld. De gastgezinnen zorgen voor het vervoer van en naar school. Vol gens Tonnie Heusinkveld is het verblijf van de kinderen in Hol ten goed voor hun gezondheid. "De kinderen hebben nog steeds last van de straling van de ramp met de kerncentrale van bijna 25 jaar geleden. In die acht weken hier krijgen ze een gezondheidsimpuls. Hun bloed wordt ververst en daar kunnen ze een paar jaar op teren. Ze hebben hier gezonde leefom standigheden. Ze krijgen ge zond eten en er is gezonde lucht. Daar is de bodem nog steeds besmet en dat werkt door in het voedsel", aldus Heusinkveld. Dat de gezond heid van de kinderen tijdens het verblijf in Holten verbetert, is inmiddels ook gebleken uit onderzoek, zo stelt de Holtense. "De artsen daar zeggen ook dat de kinderen gezonder terug ko men. De kinderen zien er hier in het begin nog wat bleekjes uit, maar na acht weken heb ben ze veel meer kleur in het ge zicht en zien ze er een stuk be ter uit", aldus Heusinkveld. LEES VERDER OP PAGINA 9 DIJKERHOEK - In Het Bonte Paard was afgelopen zondagmiddag een dubbeloptreden te zien. Zowel de Holtense band Nix als de Dijkerhoekers van de Reeperbahner Stimmungsmacher stonden op het podium. De Stimmungsmacher zongen nummers van Elvis Presley. Voor Nix was het een van de eerste optredens binnen de gemeentegrenzen, alhoewel ze daarbuiten al enkele optredens op hun naam hebben staan. foto: johan bounk HOLTEN - De touwtrekkers van OKIA zijn de nieuwe competitie in het gewest Oost flitsend be gonnen. Op de eerste wedstrijddag won de ploeg van OKIA zowel in de klasse 640 kilo als in de klasse 680 kilo. Ook het eerste jeugd- team van OKIA presteerde uit stekend met een tweede plaats. De wedstrijden werden zondag gehouden op 't Vletgoor, de thuisbasis van de Holtense touwtrekvereniging 'Onze Kracht Is Achteruit'. LEES VERDER OP PAGINA 27 Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt bepaald door la gedrukgebieden die boven en ten westen van de Britse Eilan den en IJsland liggen. Hogedruk vinden we boven West-Europa. Het Azoren hoge- drukgebied breidt zich weer uit naar onze omgeving, storingen van de depressies bij IJsland zorgen deze week voor licht wisselvallig weer. Dinsdag zien we op de weer kaart een depressie met kern- druk van 984 Hpa ten westen van Schotland. Het bijbehorend koufront trek in de loop van de dag langzaam van zuidwest naar noordoost over het land met buiige regen. Voor het front uit wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd, waarin in het noordoosten van het land nog 20.0 graden of hoger kan wor den. Woensdag krijgen we te maken met ffontensysteem verbonden aan een depressie boven de Britse Eilanden. Met een beetje geluk is de dag voorbij als er regen valt. De zon schijnt nu en dan, het kan 17.0 graden worden. Don derdag kans op een bui. Goede Vrijdag wordt het al weer beter, Paasweekeinde waar schijnlijk temperatuur wat ho ger. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - De Holtense motor en autoclub MAC de Holterberg houdt zondag 19 april haar tra ditionele Voorjaarsrit. De tocht gaat deze keer richting de Achterhoek. Dries en Bart Willems hebben na een jaar af wezigheid een route uitgezet die gereden zal worden in het zogenaamde 'Bol-Pijl systeem'. "Door de eenvoud van het sys teem is een ontspannen mid dag gegarandeerd", zegt Bart Willems. De toerrit voor zoge naamde classics zal starten van uit het clubhuis 't Stuurhuus aan de Beusebergerweg in Hol ten. Vanaf 11.00 uur kunnen de deelnemers starten. De inschrij ving begint om 10.30 uur en het inschrijfgeld bedraagt evenals voorgaande jaren 8 euro. Willems: "De rit die uitgezet is zal de deelnemers naar de mooiste plekjes brengen die de Achterhoek te bieden heeft. Ook dit jaar zijn er weer natuur schoon en mooie bezienswaar digheden te bewonderen. Bre- devoort is ditmaal het keerpunt van de rit. Dit pittoreske plaats je biedt voldoende gelegenheid om te genieten van een versna pering." De totale lengte van de rit be draagt een slordige 155 kilome ter. De rit heeft als eindpunt Herberg De Kemper aan de Kemperweg 4 in Markelo. In de ze authentieke boerenhoeve staat voor de chauffeurs en pas sagiers uiteraard een hapje en een drankje klaar. (Inlichtingen: lhawillems@hotmail.com). Wilt u op de hoogte blijven van alles wat p^,. mevr speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten Adres' laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad, Postcode: Wie geen week zonder het laatste Holtense Woonplaats: nieuws wil, neemt nu een abonnement op Telefoon: het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan i_ Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de abonnee op: wekelijkse boodschappen een heel jaar lang v.. f V wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de Dhr./ mevr.: bus. Wie wil dat nou niet? Adres: Woonplaats: Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 Postcode: AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: Telefoon' abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. Bankrekening: 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Handtekening: Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1