Ab Stegeman Bengels en Ko Tarieven Regio taxi Verkoopmedewerkster Opbrengst Amnesty name it DJDUTCHJEANS Baby- en kinderkleding Sssen - www.tenho7ekindermode.nl Makelaardij Te koop: Maatmansweg 16, D1JKERH0EK Ben jij enthousiast, modebewust en kun je goed met kinderen omgaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanaf juli zijn hebben wij een vacature voor een voor ca. 27-30 uren per week Ervaring in de modebranche is een pre Interesse? Stuur je sollicitatie naar Bengels en Ko t.a.v. Trees Nijmeijer Haarstraat 15 7462 AK Rijssen HoTe Kindermode RIJSSEN/ HOLTEN - De collecte van Amnesty International, die van 8 februari tot en met 14 februari in de gemeente Rijssen-Holten werd gehouden, heeft in totaal 1965,78 euro opgebracht. Een aantal van 33 vrijwilligers heeft gecollecteerd. De opbrengst van Rijssen is 904,79 euro en van Holten 1060,99 euro. Aanbieding geldig 25 t/m 28 maait 2009 28 maart geopend tot 21:00 uur OPEN HUIS zaterdag 28 maart (11-15 uur) Vraagprijs 259.000,- Royale 2-onder-1 kapwoning, grote garage met vrij uitzicht. Inhoud ca. 450 m3 Woonopp. ca 142 m2 Perceelopp. ca 337 m2 Lichtenbergerweg 9, 7451 RP Holten T. (0548) 54 23 46 I www.abstegemanmakelaardij.nl E. info@abstegemanmakelaardij.nl (CVM VBO MAKELAAR RIJSSEN/ HOLTEN - Om een beter systeem te creëren voor de Regiotaxi komt er een nieuw tarievensysteem. Hiermee ont staat een meer uniformer sys teem, dat in veertien gemeen ten gelijk is. De lokale zone, zo als die nu nog geldt in acht ge meenten, wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt er in alle gemeenten één vast ta rief ingevoerd voor alle ritten van minder dan drie zones. Verder wordt er een maximum ritlengte voor heel Twente in gevoerd van zeven zones. Ook komt er één nieuwe tariefopzet voor reizigerstarieven en afre kening met vervoerders. Hiermee verdwijnen de onder linge verschil len die de veer tien gemeenten hanteren, waar door een nieuw en overzichte lijk systeem ontstaat. Binnen sommi ge gemeenten is er ongeacht de ritlengte altijd sprake van één zone, de lokale zone. Deze lokale zone is echter niet te handhaven naast de nog in te voeren OV-chipkaart. In plaats van de lokale zones wordt daarom straks gekeken naar de daadwerkelijke ritleng te. De gemeente Rijssen-Holten kent geen lokale zoneregeling, zodat het voor reizigers hier geen gevolgen zal hebben. Het voorstel om een maximum ritlengte te gaan hanteren, heeft te maken met de bezet tingsgraad van de vervoerders. Daarnaast kunnen reizigers met een Regiotaxipas voor lan gere ritten ook gebruik maken van Valys-vervoer. De voorge stelde maximum van zeven zo nes, met vijf zones voor een ge reduceerde prijs, beslaat voor Rijssen-Holten bijna de hele vervoersregio. Om te komen tot een beter tarievensysteem, worden er twee varianten voor gesteld, waarbij de gemeente Rijssen-Holten voor de eerste optie kiest. Omdat deze voor de gebruikers de minste gevolgen hebben. Voor de gebruikers binnen de gemeente Rijssen- Holten komt het erop neer dat in beide opties de kosten van de eerste zone duurder worden. Vanaf de tweede zone bedra gen de kosten bij optie 1 min der, terwijl deze bij optie 2 gelijk blijven met de huidige situatie. Er komen drie prijzen tot stand: de basisritprijs, de zoneprijs en de vaste extra zoneprijs. Het gaat hier respectievelijk om de eerste twee zones, de zones drie tot en met vijf en de extra zones zes en zeven. Het contract van de gemeente Rijssen-Holten loopt pas op 30 juni 2010 af. Bij de andere ge meenten is dat echter al begin dit jaar. Daarom heeft Regiotaxi Twente haast met de nieuwe regelgeving om zo snel een aanbesteding in gang te zetten. De nieuwe tarieven gaan dan echter binnen de gemeente Rijssen-Holten niet eerder in dan na de afloopsdatum van het huidige contract. Het was de zevende keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensen rechtenorganisatie is onafhankelijk, krijgt van geen enkele overheid subsidie, en is dus voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren. sfiÊUtë/i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 20