Verbazing over brief gemeente Feesttent voor Tirol in Splo Politiek Café Minder zacht Feest Boschkamp viert feest met Dolf Moed PAGINA 7 Hans Stam gaat wandelend naar Spanje DIEZL WERELDTIJDPAD MINIKULTURHUS ERIK DAVIDS RONDWEG Blijf op de hoogte HOllCllS NlCUWSfllOfl HOLTEN - Bij bewo ners van de Valkenweg en de Rijssenseweg di rect aan het spoor heeft een brief van de gemeen te voor de nodige beroe ring gezorgd. Huizen van omwonenden rondweg mogelijk tegen vlakte DINSDAG 11 MAART Holtenaar George van der Donk viert feest. Hij heeft na melijk met zijn band Diezl, de finale gehaald van de Clash of the Cover Bands. Hij mag gaan optreden in het Tilburgse 013. ZIE OOK PACIN 3 Leerlingen van basisschool Dijkerhoek hebben eeuwpaal 1500 onthuld. Hierop staan wetenswaardig heden van dat jaar en maakt onderdeel uit van het We reldtijdpad. ZIE OOK PACINA 5 Burgemeester Bort Koelewijn gaat ervan uit dat Dijkerhoek zijn eigen kulturhus krijgt. De vraag is alleen wanneer en of er geld genoeg beschikbaar is. Dit gaat Denion uitzoe ken. ZIE OOK PACINA 7 Leek het afgelopen zaterdag tijdens de enduro nog goed te gaan, het noodlot sloeg een dag later toe. Erik Davids brak zijn sleutel been tijdens de cross in Lo- chem. ZIE OOK PACINA 15 Het college van B en W wil onderzoeken of een rond weg haalbaar is. Zij wil het standpunt polsen bij de Pro vincie en Regio Twente ZIE OOK PACINA 7 Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Hoitens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Hoitens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Hoitens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers" 1.10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Hoitens Nieuwsblad NUMMER 11 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL ESPELO - De Sploders hebben besloten om de feesttent die ge bruikt wordt voor het optreden van Normaal ook te gebruiken op zaterdagavond 30 mei. De feesttent die er staat voor Normaal, wordt namelijk we gens omstandigheden al op 28 mei geplaatst en dat terwijl het optreden van Normaal pas op vrijdagavond 5 juni plaatsvindt. Er is gekozen voor een avond Ti- rol in Splo. Dit vindt plaats op de zaterdag voor Pinksteren. Mits op tijd aanwezig, kan men plaats ne men aan lange tafels, overeen komstig de brunch op het Splo- der Feest. Deze avond is bedoeld voor jong en oud. Tirol in Splo is een avondvullend programma en duurt van 20.00 tot 24.00 uur. De tent zal ingericht worden naar Oostenrijkse stijl. De avond is te vergelijken met de serie Auf Geht's, zoals deze door RTV Oost is uitgezonden. Het is echter wel een andere show. Auf Geht's is de uitgeba lanceerde mix van muziek, zang, dans en entertainment met het publiek in de hoofdrol. De strak geregisseerde buhneshow kent ruim twintig medewerkers die het publiek meenemen van het ene muzikale hoogtepunt naar het andere. Artiesten die zullen optreden zijn: Palemiger Spat- zen, The Trumpetstars en Wer ner Redlich met zijn showballet. Kaarten kosten in de voorver koop 15 euro en 20 euro aan de tent. Kaarten zijn nu al te reser veren via www.espelo.nl HOLTEN - Het Holter Politiek Café wordt dinsdag 10 maart om 20.00 uur gehouden in Grand Café 't Keuntje. De toegang is gratis, net als de koffie. Wim Dalhuisen zal het gaan heb ben over 'Verkeersproblematiek? Holten heeft geen verkeerspro bleem. We doen gewoon-mooi niks'. Een tweede stelling waarover wordt gediscussieerd luidt als volgt: 'Holten vergrijst. Dure ser viceflats worden gebouwd. Ver groening? Ho maar! Jonge men sen kunnen in Holten geen be taalbare woonruimte vinden en zijn gedwongen hun woonheil elders te zoeken'. Laurens-Jan Stam is gespreksleider. Naast de hoofdonderwerpen staan er ook nog enkele andere onderwerpen op de agenda Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling betreft; die wordt nog steeds bepaald door het Azoren hogedrukgebied op de Oceaan. Lagedrukgebie den vinden we tussen Groen land, Schotland en boven Scan dinavië. Hierdoor staat er een zuidwestelijk tot westelijke stro mingmet aanvoervan behoorlijk onstabiele lucht. Storingen van deze lagedrukgebieden trekken geregeld over ons land heen. Bij ons draait de westcirculatie de komende tijd op volle toeren. Dinsdag, wanneer een depressie over ons trekt, kan een natte dag worden met veel neerslag. Woensdag overdag nemen de neersiagkansen dankzij de pas sage van een rug van hogedruk af. Daarna opnieuw perioden met regen. De aangevoerde lucht wordt tijdelijk een stuk zachter. Donderdag kan het dus zomaar 11.0 a 12.0 graden worden en vrijdag waarschijnlijk ook, af hankelijk van de doorkomst van een koufront. Verder is er op nieuw veel wind. Dus veel be wolking en weinig zon. Tijdens het weekeinde trekt alweer een volgende depressie het Noord zeegebied binnen. Het wordt minder zacht en dringen koude, uit de poolstreken afkomstige luchtmassa's tot onze streken door. Weerman, Freddie Paalman In de brief wordt aan de omwo nenden meegedeeld dat er be sloten is tot de aanleg van de noordelijke rondweg en dat dit verstrekkende gevolgen heeft voor de omwonenden. Hun woning zal mogelijk moe ten wijken, zo is de boodschap. De gemeente noemt zelfs een termijn waarin met de uitvoe ring van de werkzaamheden wordt begonnen: voor 1 januari 2016. De brief is niet via de post bij de bewoners terechtgekomen, maar is bezorgd door een bode van de gemeente. Johan Jansen, die eind vorig jaar een actiegroep oprichtte om de realisatie van de noorde lijke rondweg van de grond te krijgen, betitelt het schrijven van de gemeente ais 'opmerke lijk'. Het feit dat de gemeente rept van 'verstrekkende gevolgen' en een termijn noemt waarin met de aanleg wordt begonnen, terwijl het feitelijke besluit tot de realisatie in politieke kringen nog niet eens is genomen, leidt tot verbazing bij Jansen, hoe zeer hij ook met smart op de rondweg zit te wachten. "Wat de aanleg van de noorde lijke rondweg betreft, zie ik lie ver dat de eerste schop vandaag de grond in gaat dan morgen. Maar de rapporten zijn wel zo geschreven dat de realisatie moeilijk wordt. Het zal allemaal duurder worden, maar dat was ook wel te verwachten. Ik vind dat we het als een uitdaging moeten zien", aldus Jansen die ervan uitgaat dat de veelbe sproken rondweg er eindelijk gaat komen. LEES VERDER OP PACINA 5 HOLTEN - De Boschkamp bestaat twintig jaar en dat werd gevierd met een middag voor de kinderen en 's avonds voor volwassenen. Dolf Moed kwam langs om de kinderen te vermaken met een tijdmachine. De bezoekertjes gingen helemaal in het verhaal van Dolf mee en genoten met volle teugen van de voorstelling. foto: johan bolink

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1