Streep door Piratenfeest c Dode na aanrijding DINSDAG Carnaval Grootse optocht door Keunedarp Aanhouding na vechtpartij Weinig zon Blijf op de hoogte HOltCÜS WlCUWSMOfl PAGINA 9 Bonte stoet door Keunedarp GOODWILL WERELDTIJDPAD POSTZEGELBEURS Irondweg SLEUTEL Wellicht bescheiden Piratenfeestje ergens in april Holtens Nieuwsblad NUMMER 09 UITGEVER: WEGENER HU1S-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL 24 FEBRUARI 2009 Met een bus vol afgevaardig den, ging CV De Fienpreu- vers afgelopen vrijdag enkele Keunedarpers verrassen met een bezoek. De betrokkenen zelfwisten helemaal van niets. ZIE OOK PAGINA 3 Naast Sploders, zien de Beus bergers de paaltjes van het Wereldtijdpad ook niet echt zitten. Voornamelijk de dichtheid van de paaltjes zorgt voor wroeging. Om de 25 meter staat een paal. ZIE OOK PAGINA 5 De postzegelclub in Holten houdt een grote postzegel- beurs. Tijdens de beurs zijn ook postzegels te koop waar op Mark Tuiters staat afge beeld. Verder is natuurlijk rui len van zegels mogelijk. IZIE OOK PAGINA 9 De burgerinitiatiefgroep noordelijke rondweg komt nog een keer bijeen om de enquête te evalueren. Verder heeft de groep zich overbo dig gemaakt door de over weldigende uitslag. ZIE OOK PAGINA 17 anavond geeft Prins Saus- mouse de Grote de sleutel te rug aan opperkeun Bort Koe- lewijn. Hiermee wordt het carnaval afgesloten. ESPELO - Het Piratenfeest van Hekkalf FM gaat dit jaar niet door. Dat zegt zowel Herman Nijenhuis, de secretaris van de Feestcommissie Espelo, als Robbert Venekiaas van Hekkalf. Het Piratenfeest werd in totaal zes keer gehouden. Vorig jaar werd het Piratenfeest in hetzelf de weekend gehouden als het optreden van de band Normaal en volgens de groep van Hek kalf is dat niet zo goed bevallen. "Twee grote feesten voor de zelfde doelgroep in één week end is gewoon niet zo handig", stelt Veneklaas. De reden dat het Piratenfeest dit jaar van de kalender af is gevoerd, ligt in de mate van beschikbaarheid van de organisatoren. Privé- en werkomstandigheden schijnen hun tol te eisen in piratenland. "De jongens worden steeds ou der en krijgen steeds meer an dere dingen te doen", zegt een woordvoerster van Hekkalf die niet met naam genoemd wil worden. "Degenen die overblij ven zijn nog steeds wel fanatiek, maar als je met zes man alles moet regelen wordt het wel heel zwaar." De mogelijkheid dat er - bijvoorbeeld - in april alsnog een bescheiden Piratenfeestje wordt georganiseerd, wordt bij Hekkalf niet uitgesloten. "Het is erg jammer dat het Piratenfeest dit jaar niet door gaat, maar misschien komt het volgend jaar weer terug", aldus de woordvoerster. Robbert Vene klaas bevestigt dat er gewerkt wordt aan een klein piraten feestje. "Maar hoe en wat en wanneer is nog niet bekend. Wel hebben we een locatie, maar dat is nog geheim", aldus Veneklaas die aan hooguit twee artiesten denkt.'Het wordt wat kleiner, maar net zo gezellig." Wat wél vast staat is het optre den van Normaal. Op 5 juni komt de band van Bennie Jolink weer naar Espelo. De Feest commissie Espelo had aanvan kelijk een probleem met het hu ren van een feesttent, maar uit eindelijk is het gelukt een tent te strikken. LEES VERDER OP PAGINA 17 KEUNEDARP - Verschillende onderwerpen werden aangesneden tijdens de optocht van CV De Fienpreuvers, afgelopen zaterdag middag. Het leverde een vrolijke lange sliert op van loopgroepen, kleine wagens en grote wagens. In totaal 57 wagens en loopgroe pen, en 46 kindergroepen. foto: johan bounk HOLTEN - De politie hield za terdag 21 februari om 22.27 uur een 17-jarige man uit Hol ten aan op verdenking van mishandeling van een 21-jari- ge man uit Rijssen. Agenten waren gevraagd om op genoemde datumen tijd naar de Smidsbelt in Holten te gaan. Daar zou een vechtpartij zijn. Ter plaatse bleek een groep personen uit Rijssen ru zie te hebben met een groep personen uit Holten. Een 21- jarige Rijssenaar was hierbij mishandeld. Een getuige her kende de dader van de mis handeling, namelijk de 17-jari- ge man uit Holten, en wees de ze aan de agenten aan. De agenten hielden hierop de Holtenaar aan en namen hem mee naar het bureau. Hier is hij voor verder verhoor inge sloten. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door een hogedrukgebied dat ten zuiden van Ierland ligt met het centrum op de Oceaan. Een aantal lagedrukgebieden strek ken zich uit vanaf IJsland over Scandinavië tot boven Oost-Eu ropa. Die liggen als het ware als een ring om het hogedrukge bied heen, ons land ligt op de grens. Het hogedrukgebied ver oorzaakt de komende dagen boven het Noordgebied een noord- tot noordwestelijke (hoogte)stroming waarmee over het algemeen relatief zach te en vochtige lucht wordt aan gevoerd. Dit betekent veelal vrij veel bewolking en weinig zon. Veel regen van betekenis wordt niet verwacht. Donderdag en vrijdag breidt een lagedrukge bied boven Noord-Europa naar onze streken uit. De kans op re gen neemt dan weer toe. De middag temperatuur ligt dan rond de 7.0 a 8.0 graden. En in de nachten 2.0 a 3.0 graden. Al met al verandert er niet zoveel aan het weerbeeld deze week. Weerman, Freddie Paalman. berm en de 25-jarige met zijn auto in de rechterberm. De 25-jarige stapt uit zijn auto en loopt al bellend de rijbaan op. Op de rijbaan wordt hij geschept door een passerende personen auto, bestuurt door een 22-jari- ge man uit Wierden. Het 25-jarige slachtoffer wordt zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij vanochtend aan zijn verwon dingen is overleden. ZIE OOK PAGINA 17 HOLTEN - Bij een aanrijding op de Al Holten richting Deventer op 21 februari, is een 25-jarige automobilist uit Markelo dusda nig gewond geraakt dat hij in de vroege ochtend van 22 februari aan zijn verwondingen is overle den. Zaterdag 21 februari omstreeks 23.45 uur rijdt een 25-jarige au tomobilist over de Al Ter hoogte van Holten ziet hij te laat dat de auto voor hem in haalt en kan hij niet op tijd af remmen. Hij wijkt uit naar rechts en ver liest de controle over zijn auto waardoor hij de Poolse auto op de rechterrijbaan raakt. Beide auto's komen tot stilstand, de Poolse auto in de midden- De afdeling Verkeersongevallen Analyse van Politie Twente is een onderzoek gestart om de precieze toedracht te achterha len. De overige betrokkenen zijn on gedeerd gebleven. Hen is slacht offerhulp aangeboden. j Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Dhr./ mevr.: j speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten Ac|res- laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Postcode: Wie geen week zonder het laatste Holtense Woonplaats: nieuws wil, neemt nu een abonnement op Telefoon: het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan Word( zeiï gbonnee 0f geeft a/s nieuwe een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de abonnee op. i wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de Dhr./ mevr.: bus. Wie wil dat nou niet? Adres: Woonplaats: I Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 Postcode: AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: Telefoon' l abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. Bankrekening: 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Handtekening: I Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1