Holtens Nieuwsblad 3 Van appeltje tot part bij NBvP Holten Lezing Hans Stolp op 19 maart in Kandelaar enquête' Workshop toetjes maken Agenda Sportagenda Column Dinsdag 17 februari 2009 FEBRUARI Expositie cursisten Henk Mul der, Boschkamp, vrijdag 30 janu ari 2009 - donderdag 12 maart 2009 Passage Holten: Creatieve mid dag, Kandelaar, dinsdag 17 fe bruari 2009, 14:00 Bejaardensociëteit Holten: bij eenkomst, Gebouw Irene, dins dag 1 7 februari 2009, 14:30 Kinderfilm Het huis Anubis, Boschkamp, woensdag 18 febru ari 2009, 14:00 Roofvogelshow, Erve Deijk, Churchillstraat 19 Holten, don derdag 19 februari 2009, 14:00 Sleuteloverdracht Fienpreu- vers, Holten, donderdag 19 fe bruari 2009, 20:00 Dweilmiddag CV De Fienpreu- vers, Cafés in Holten, zaterdag 21 februari 2009 Optocht CV De Fienpreuvers, Holten, zaterdag 21 februari 2009, 14:30 Keuntjescarnaval, Stadskelder, zaterdag 21 februari 2009, 16:00 Kielenbal CV De Fienpreuvers, Bierlokal am Bahnhof, zondag 22 februari 2009, 20:00 Karaoke-party CV De Fienpreu vers, Café 't Klavier, maandag 23 februari 2009, 14:00 Kids Idols CV De Fienpreuvers, Irene, maandag 23 februari, 15:30 Rosenmontag CV De Fienpreu vers, Cafés Holten, maandag 23 februari 2009, 20:00 NBvP Holten: Lezing van appel tje tot part door Greet Vereecken, Gebouw Irene, maandag 23 fe bruari 2009, 20:00 Uitgifteavond woonkavels De Liesen, Holten, dinsdag 24 febru ari Friihschoppen CV De Fienpreu vers, Café Boerbiet, dinsdag 24 februari 2009, 12:30 Toekomstmarkt SG De Waer- denborch, Haarstraat 14 Holten, dinsdag 24 februari, 18:30 - 21:30 V T Holten: Boeddhisme in Holten, Kandelaar, dinsdag 24 fe bruari 2009, 20:00 Afsluitingsavond met keun verbranden CV De Fienpreuvers, Café 't Keuntje, dinsdag 24 febru ari 2009, 20:00 - 0:00 Haring happen CV De Fienp reuvers, Bierlokal am Bahnhof, woensdag 25 februari, 10:00 Ledenvergadering Rode Kruis, De Biester, woensdag 25 februari 2009, 20:00 Oudpapiercontainer, De Hol- terenk, Holterenkstraat 1 Holten, woensdag 25 februari 2009 - vrij dag 27 februari 2009 Passage Holten: Project Samen Wonen, Kandelaar, donderdag 26 februari 2009, 20:00 VOETBAL BLAUW WIT Zaterdag 21 februari SWN 4 - Blauw Wit 3 14.30 DES/ N'dal DAI - Blw Wit DA1 12.00 Blauw Wit A2 - Haaksbergen A112.45 Raalte Cl - Blauw Wit Cl 11.00 Bruchterveld Dl - Blauw Wit Dl 9.30 OVC F2 - Blauw Wit F1 11.00 Den Ham F4 - Blauw Wit F2 9.00 Blauw Wit F5 - DES/N'dal F5 9.30 FUTSAL Vrijdag 20 februari Holten 3 - Blauw Wit 1 19.30 vv HOLTEN Zaterdag 21 februari Excelsior C7 - Holten C2 9.00 Holten DA2 - Buurse DAI 13.00 Nieuwleusen D3D - Holten D2 9.30 Nieuwleusen D4 - Holten D3C 9.30 Holten E2 - OZC E3 10.00 Wijthmen F1 - Holten F1 10.00 SDOL F2 - Holten F4 10.15 FUTSAL Vrijdag 20 februari Holten 3 - Blauw Wit 1 19.30 zSr Programma carnaval HOLTEN - Jan Herman ten Vel- Optocht, Slingeroamd, Kielenbal en Rosenmontag de van de Holtense Handels- 1 u vereniging (HHV) vindt de uit slag van de enquête over de noordelijke rondweg "teleur stellend". Jan Herman: "Ik denk niet dat dit gunstig zal gaah uitpakken. Ik verwacht hierdoor eerder een fikse ver traging in het oplossen van het verkeersprobleem." verkeer. De Slingeroamd begint 's avonds om 20.00 uur bij Boer biet. Al slingerend van café naar café kunnen carnavalsvierders een pilsje drinken en stempels scoren. Want wie een volle stempelkaart inlevert bij de Prins, krijgt een leuk carnava lesk aandenken. Enkele wagens die zaterdag in de optocht hebben meegedaan, proberen zondag om 14.00 uur in de optocht van Stokkenvis- sengat (Deventer) opnieuw ho ge ogen te gooien. 's Avonds om 20.00 uur gaat het feest verder in Bierlokal am Bahnhof met het Grandioze Kielenbal. Rond 21.11 uur zal het feestgedruis even worden onderbroken door de bekend making van de winnaars van de optocht. Rosenmontag start om 14.00 uur met karaokewedstrijden in 't Klavier. Om 15.00 uur gevolgd FOTO: JOHAN BOLINK met Kids Idols in Irene. De Ro- senmontagviering wordt om 20.00 uur gehouden in alle cafés. Het thema van dit jaar: 'Loatgoan!' De laatste dag begint om 12.30 uur met friihschoppen in Boer biet. Vele gastverenigingen zul len Keunedarp deze middag be zoeken. De afsluitingsavond duurt van 20.00 tot 0.00 uur pre cies. Bij 't Keuntje wordt een keun verbrand. Daarnaast krijgt de burgemeester om 23.11 uur de sleutel weer terug. Wie toch nog geen genoeg kan •krijgen en de puf heeft om vroeg op te staan, kan om 10.00 uur gaan napraten en haring hap pen in Bierlokal am Bahnhof. Daarna volgt volgens de Fienp reuvers veertig dagen vasten. Maar of dat bij de Keunedarpse carnavalsvierders net zo'n suc ces gaat worden als het carnaval zelf, valt te betwijfelen. HOLTEN - Nieuw dit seizoen is de workshop toetjes maken bij de Stichting voor Sociaal en Cultureel werk voor Holten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de workshop op donder dagavond 26 februari in dorps huis de Boschkamp. In deze workshop worden allerlei toet jes gemaakt. Van zoete taarten tot een lekkere pudding. Dit kan uiteen lopen van bijvoorbeeld een heerlijke bavarois, een mas- carponetoetje, een triffle, een chocolademousse of een chee secake. De workshop staat on der leiding van Mirjam Gerrit sen, de kosten bedragen 15 euro exclusief de kosten voor de in grediënten, dit zal ongeveer 8 euro bedragen. Voor opgave en inlichtingen: Tuinstraat 2, telefoon 0548-36 27 55. HOLTEN - De maandelijkse bij eenkomst van de NBvP, Vrou wen van Nu, Holten wordt maandag 23 februari om 20.00 uur gehouden in gebouw Irene. Greet Vereecken uit Dronten zal een lezing houden getiteld: 'Van appel tot partje'. De volgende activiteiten staan verder gepland: 3 maart streek taaldag in het Hoftheater in Raalte; 9 maart: volksdansdag bij Het Bonte Paard; 16 maart cursus bloemschikken in Irene; 17 maart: thema-avond leven met een beroerte of hersenbloe ding in Irene; 7,8 en 9 april: ag rarische excursie naar Balkbrug. Voor inlichtingen, telefoon: 0548-367767. HOLTEN - In de lezingencyclus Lezingen vanuit bezieling in Holten zal 19 maart Hans Stolp een lezing geven met als onder werp: Kinderen van deze tijd. Voor deze lezing hebben per abuis twee data gecirculeerd, namelijk 6 maart en 19 maart. De 'Holtengroep' heeft zoveel mogelijk mensen waarvan het adres bekend was benaderd. Helaas is niet iedereen bij de groep bekend. De correcte da tum is donderdag 19 maart om 20.00 uur bij de Kandelaar. Aan melden via e-mail: holten.be- zieling@planet.nl of tel. 0570- 654424. De Handelsvereniging zit al ja ren te wachten op een goede oplossing. Middenstanders durven op dit moment niet uit te breiden en te investeren in hun bedrijf. Omdat ze niet we ten hoe de plannen van de ge meente uiteindelijk zullen uit pakken. Zolang er geen echt be sluit ligt, blijven de onderne mers in het ongewisse. Ook la ten nieuwe ondernemers het af- vyeten om een winkel in Holten te beginnen, ook al zouden er volgens de HHV genoeg ge gadigden zijn. Hij kan zich wel vinden in het voorgestelde plan van Johan Veneklaas Slots, om in de eerste jaren een tijdelijke oplossing te creëren voor het verkeer, het centrum op te knappen en tot slot de rondweg aan te leggen. Jan Herman: "Er moet gewoon nu wat gebeuren. We zitten op duidelijkheid te wachten. Wij willen daden zien!" Hij is voornamelijk bang dat de politiek zich door de uit slag gaat roeren en zich gaat be denken over hun standpunt. "Ik ben bang dat de Holtense par tijen gaan denken hun eigen achterban blijkbaar niet goed te kennen en eieren voor hun geld gaan kiezen. Zeker nu met de gemeentelijke verkiezingen in het verschiet." De carnavalsoptocht begint zaterdag 21 februari om 14.00 uur. KEUNEDARP - Prins Sausmouse de Grote en zijn Adjudant Gigantisch zijn er helemaal klaar voor. Laat het carnavals weekend maar beginnen. Dit start donderdag 19 februari om 20.00 uur al in het gemeen- Het volk hef e sprökk'n Tachtig precèènt van de Hoolter is vuur mi-nder au to's in Hoolt'n, met ne ver- kèèrsofwikkeling via ne Noordelijken Röóndweg. De burger initiatief groep hef ciefers loat'n zeen, woet de politiek jeloers op mött weer. Öönder het rechtvaardige öö- ge van notaris Iezerman uut Riess'n kwamm'n der, met nen opkomst van nèèngtig precèènt, ongelèuflijke cief ers uut de busse. As tachtig precèènt vuur is kö j', met een normaal nuchter ver staand, röstig zegg'n, det de politiek hef zit te sloap'n. Het lik ter op, det ze in ne waan wereld lèèft en het kontak met de kie-zers verleuirne hebt. Het kan ök weer, det ze zich loat advizèèr'n duur een völls te kleine koppel mèèns'n. Wat het ók is, wie zöllt Jehan van Èvertjes neet op 'n Smidsbeelt zeen, um te zegg'n det 't mis hef e had. Het is te hopp'n det ter van e leert wordt. Het is te hopp'n det ter touw wordt e gèèm'n, det de politiek het verkèèrd hef e zeene en det ter met hen slabbakt is. De kie-zers hebt altied geliek. Het geet hier neet allèène um den röóndweg. Het geet ök um alle aand're kwesties. Ie zöllt bie al oew roadswark oe ied- re kèèr wier of mönn'n vro- ag'n, woet de achterban der oaver dech. De Hoolter poli tieke pertiën mött ter op ver dacht weer, det van iedere duuzend stemm'n, der acht honderd vuur ne Noordelij ken Röóndweg bint. De par tij van de Arbeid hef op vuurhaand a kluur bekèènd. De aandern hebt nog ne slag um 'n arm e heul'n. Noe könnt ze kömm'n met eur staandpunt. Det geeldt net zö good vuur de Riess'nder partiën. Loat ööns Hoolter zeen en heur'n, da j'ech gangs jjint met ööns darp en wilt lustern noar öönze stemme. Volgend vuurjoar goaw we noar de stembusse en zöw we loat'n wèèt'n hoew we der oaver dèènkt. Wis en waarachtig. In disse wekke, met al die drökte oaver den röóndweg, is Gerard Grave e störm'n. Hij was al een tiedje zeek, ma det het zö snel zöll oflööp'n, haw we neet e dach. Gerard was altied röstig en vrèinde- lijk en zett'n zich vuur alle vereniging'n, woet te biej was, vuur honderd precèènt in. Ie mött neet dèènk'n det te doar biej altied 'n makke- lijks'n was. Hij heul van dis cipline en respek. Zöö hef e mie nog vuur e heul'n in het leste gesprek, wa'k met um möche hemm'n oaver de Fienpreuvers. Gerard bedaankt wa j' vuur Hoolt'n e doane hebt. Familie, stark- te in disse zwoare daag'n. De Vèèrka/bite Viefkop tehuis van Keunedarp. Hier zal het college van B en W aanwe zig zijn om de sleutel van het dorp over- te dragen aan de Prins. Het feest barst daarna zaterdag 21 februari om 14.00 uur echt los met de grootse carnavalsop tocht. Het opstellen is om 13.00 uur aan de Koningin Wilhelmi- nastraat. De gekste creaties zul len langskomen, terwijl natuur lijk actuele onderwerpen niet zullen worden geschuwd. Kin deren kunnen zich tussen 10.00 en 12.00 uur laten schminken bij de Haarschool. Aansluitend aan de optocht, zo rond 15.00 uur, begint het kin dercarnaval in de Stadskelder. Voor de volwassen carnaval- vierders is er dan in de verschil lende Keunedarpse kroegen de Dweilmiddag. Het dweilen kan veilig over straat, want de Dorpsstraat is tussen Boerbiet en 't Klavier afgesloten voor het

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 3