SGP: 'Rondweg kan al in 2012' Hollens Nieuwsblad Duidelijk 'ja' voor rondweg Rondweg Johan Jansen viert 'zijn gelijk' met een haring op Smidsbelt Toeristenweg voor deel dicht Oog op Holten Bewolking PAGINA 11 Bente Landeweerd wint lokale voorleesfinale CARNAVAL ALBERT HEIJN RONDWEG BOUWERSFEEST CHU WACHT AF Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad NUMMER 8 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Het carnavalsweekend start zaterdagmiddag met de op tocht. Daarna blijft de Dorpsstraat afgesloten, zodat carnavals vierders rustig over de weg kunnen slingeren. ZIE OOK PAGINA 3 De Albert Heijn in Holten krijgt een andere eigenaar. Bert Wansink gaat zich bezig houden met de centrum plannen van de gemeente. Later zal er een nieuwe Al- bert Heijn komen. ZIE OOK PAGINA S Volgens de WD kan men bij de gemeente niet meer om de noordelijke rondweg heen. Door de vele voor stemmers in Holten, zou de politiek nog maar een ding kunnen doen. ZIE OOK PAGINA 11 Het Bouwersfeest voor bou-* wers van carnavalswagens, wordt vrijdag gehouden in de kantine van ijsclub De Noordpool. Het is voor het laatst dat Club DIS en Suffen- do dit organiseren. ZIE OOK PAGINA IS De ChristenUnie laat zich niet leiden door de uitkomst van de rondwegenquête. Zij willen eerst de laatste rap porten afwachten. ZIE OOK PAGINA IS HOLTEN - Als het aan de SGP ligt, dan is de noordelijke rond weg bij Holten al over drie jaar gerealiseerd. "Als Rijssen en Holten het eens zijn over de rondweg en we schouder aan schouder gaan staan, dan ben ik er zeker van dat we de provincie kunnen overtuigen. De rondweg zou er dan in 2012 of 2013 kunnen lig gen." Het zijn de woorden van Ben Beens, raadslid van het SGP. Beens is een fervent voorstan der van de noordelijke rondweg bij Holten én van de rondwe gen bij Rijssen. "We kiezen voor rondwegen om de verkeerspro blematiek op te lossen. We vin den dat er sowieso wat moet ge beuren. De noordelijke rond weg moet er komen omdat het de snelste verbinding is tussen- twee industrieterreinen", zegt Beens die pleit voor een goede verbinding tussen Rijssen en Holten. De rondwegen rond Rijssen dragen daartoe een steentje bij, zo vindt de SGP'er. Wat Holten betreft vindt Beens dat er minder verkeer door Hol ten moet gaan en dat kan mede bewerkstelligd worden door de afslag naar de Al te verbeteren. "Ik begrijp dat je ook wat in Holten moet doen. Je moet er een deel van het verkeer uit ha len. Dat er een enquête is geko men van Johan Jansen over de noordelijke rondweg is heel goed. Ik was zelf stomverbaasd toen het college besloot de stek ker eruit te trekken, terwijl de raad absoluut nog biet op de hoogte was. Het college is heel vreemd met de kwestie omge gaan. Maar nu ligt het toch an ders, ze zullen er nu toch an ders naar moeten kijken", aldus Beens die weinig vertrouwen heeft in het Zilverzandtracé en het Wansinktracé sec. "Wans ink en Zilverzand zijn maar kleine middeltjes. Daar los je het probleem niet mee op", weet Beens. De SGP'er gaat er van uit dat het college en de raad nog dit jaar met een definitief besluit ko men over de rondwegen. "Dat moet ook wel, want volgend jaar zijn er verkiezingen. Als je dit jaar geen definitief besluit neemt, dan ben je zo weer jaren verder. Het liefst zie ik dat er nog voor de zomervakantie een definitief besluit ligt", aldus Beens die de provincie niet als een potentiële spelbreker ziet. "Ze zitten bij de provincie niet echt op een rondweg te wach ten, maar ze zijn wel te overtui gen." 1 HOLTEN - Johan Jansen van de burgerinitiatiefgroep noordelijke rondweg Holten eet er een harinkje op. Met zijn groep heeft hij een duidelijk antwoord richting politiek weten te geven. De Holtenaren hebben met overgrote meerderheid voor de noordelijke rondweg gestemd. i-oro: ïohan bounk HOLTEN - De gemeente Hel- lendoom heeft afgelopen don derdag de Toeristenweg afge sloten voor gemotoriseerd ver keer. Het gaat om de zoge naamde wintersluiting vanaf 17.00 uur. Auto's mogen nu tot aan de grens van Hellendoom rijden en moeten van daar weer terug. Cor Schagen, eigenaar van Woody1 s restaurant op de Holterberg en woordvoerder van het Ondernemers Platform Sallandse Heuvelrug, noemt de eenzijdige afsluiting aan Hel- lendoomse kant 'bizar'. LEES VERDER OP PAGINA 11 HOLTEN - Het Radio 350-pro- gramma Met het oog op Holten wordt woensdag van 18.00 tot 19.00 uur uitgezonden op 92.3 FM, 105.2 FM en op de kabel 104.1 FM. Anton van Beek zal vertellen over berkenbomen en zwammen. Ook komt het prin senbal aan bod. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft; die wordt bepaald door een hogedrukgebied dat ten zuiden van de Britse Eilanden ligt. Hierdoor komt de weg vrij voor storingen van depressies die tussen IJsland en Schotland liggen. Door deze luchtdrukver deling staat er een westelijk stroming waarmee storingen naar onze omgeving gestuurd worden met aanvoer van wat zachtere en onstabiele lucht. Een - hogedrukgebied dat bij Scandinavië ligt, zoekt een vet- binding met de Azoren. Daar door kunnen koude luchtmas- sa's vanaf woensdag tot ons land doordringen. In de nacht naar woensdag gaat het in het oosten van ons land licht vrie zen. Het weerbeeld staat in het teken van veel bewolking met kans op regen, de zon laat zich nu en dan zien. Tegen het week einde worden de neerslagkan sen kleiner. Overdag komt het rond de 5.0 graden te liggen. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Duidelijk beduusd door het hoge percentage 'ja'- stemmers van maar liefst 79,5 procent, neemt Johan Jansen bloemen in ontvangst. Hij heeft gelijk gekregen: de Holtenaren willen zo snel mogelijk een noordelijke rondweg om het dorp van de verkeersdrukte te ontlasten. Zo'n honderdtien mensen boden spontaan aan om langs de deuren te gaan en stemformulieren uit te delen en op te halen. Iedereen van 18 jaar en ouder werd gewaagd hun mening te geven: wel of geen noordelijke rondweg boven het spoor langs. "Er zijn 5929 stem men uitgebracht", weet Johan Veneklaas Slots te vertellen. Hij is voorzitter van de uit tien man bestaande commissie, die door de burgerinitiatiefgroep noor delijke rondweg van Johan Jan sen is samengesteld om de stemming te regelen. "We heb ben een opkomstpercentage van 90 procent!", benadrukt Jo han tijdens de bijeenkomst af gelopen donderdagavond in de Biester. Hier werd onder toe zicht van notaris IJzerman de balans opgemaakt. "Er stemde 79,5 procent vóór de rondweg, 16,2 procent tegen en 4,3 pro cent heeft geen mening. Een duidelijke boodschap richting de politiek." Volgens hem moet de gemeente hun werk over doen en een toekomstvisie met rondweg opstellen. Want deze ontbreekt volgens de groep. LEES VERDER OP PAGINA 15 Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste niéuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr,/ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Jj

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1