v Stemmen gaat van start Duo Heilig op Prinsenbal Blijf op de hoogte HOlleRS NittlWSMafl DINSDAG I Eerste prijs Fienpreuvers Vorst Verjaardag Lampionoptocht voor koningin Beatrix JONGEREN IN ACTIE SPORTNOMINATIE BOSSCHOOL I GLASVEZEL HOLTEN - De enquêtes van de burgerinitiatief- groep noordelijke rond weg, gaan deze week de deur uit. Vrijwilligers brengen deze week enquêteformulieren huis aan huis rond Holtens Nieuwsblad NUMMER 6 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL 3 FEBRUARI 2009 ZIE OOK PAGINA S Wil WEDSTRIJD De bibliotheek in Holten heeft sinds kort een Ninten do Wii. En om deze compu terspelmachine te promoten, werd een tenniswedstrijd ge houden. Stefan Dijkink is winnaar geworden. ZIE OOK PAGINA 5 Holtense jongeren komen in actie tegen onrecht in de we reld. Zij zullen hiervoor enkele ac tiviteiten ondernemen om geld in te zamelen. Zoals het verkopen van taart. ZIE OOK PAGINA 7 Motorcrosser Mike Bolink is genomineerd als jeugdig ta lent. Vrijdag zal tijdens de sportverkiezing in Lucky Co bekend worden gemaakt wie gaat winnen. Gratis kaar ten zijn te krijgen bij de VW. ZIE OOK PAGINA 17 j Wie wel eens in de Bosschool I in Espelo een kijkje wil ne- J men, krijgt nu de kans. Op 1 12 februari wordt er namelijk I een kijkmiddag gehouden. ZIE OOK PAGINA 17 HOLTEN - Ter ere van Prins Sausmouse de Grote en Adju dant Gigantisch houden de Fienpreuvers zaterdag 7 februari het Prinsenbal in Het Bonte Paard. De avond begint om 20.30 uur. Er rijden bussen vanaf hofbar 't Keuntje. De eerste vertrekt om 19.45 uur en de tweede om 20.15 uur. Aan het eind van het Prin senbal rijden de bussen weer naar Keunedarp. De entree is voor leden gratis. Ter plekke kan men voor 10 euro lid worden van de carnavalsvereniging. Commissievoorzitter Geert Soer heeft gezorgd voor een pro gramma met hoge amuse mentswaarde. Uit Diepenheim heeft hij het Duo Heilig vastge legd. Dit duo is, zoals de naam al doet vermoeden, kwader dan kwaad en die kwaadheid moet er uit. De nachtburgemeester van Rotterdam, schrijver, dich ter en jazz-aanhanger Jules Deelder zal meerdere malen langs komen. Tijden van weleer herleven met het tweeman schap van Café Holterman. Jan Deijk (Jan van de Paapen) en Bert Reijlink (Bert Reijlink) zijn de mannen achter Café Holter man. Er zijn dansoptredens van de Pirates en 't Schaep met de Vijf Poten. Waar al enorm naar uitgekeken wordt, is het optre den van de Holtense Deems. Deze dames zijn al tijden bezig om hun versie van Gooische Vrouwen neer te zetten. LEES VERDER OP PAGINA 7 Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Qpr mevr.: speelt en leeft In Holten? Wat andere kranten ^,jres laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Postcode Wie geen week zonder het laatste Holtense Woonplaats: nieuws wil, neemt nu een abonnement op Telefoon: het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de abonnee op. wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten In de Dhr./ mevr.: bus. Wie wil dat nou niet? Adres: Woonplaats: Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 Postcode: AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: Telefoon" abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Rankrekenina' Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Handtekening: Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) I Wegens de vorst van de af gelopen weken, liggen de graafwerkzaamheden van het glasvezel stil. Hierdoor loopt de aanleg van het snelle netwerk vertraging op. HOLTEN - Carnavalsvereniging De Fienpreuvers hebben vrij dagavond 30 januari met De Braandheultjes en de twee zin gende gebroeders Reijlink het gewestelijk Schlagerfestiva) in Eibergen gewonnen. Het winnende lied 'Keunedarp, 't is wier carnaval'oorspronke lijk uitgevoerd door de Drie Plinten, werd geschreven door Mans van Sangel. Van de negen deelnemers verkoos de jury, on der leiding van Hein 'Spitfire' Migchelbrink, de Keunedarpse inzending tot het beste en meest carnavaleske nummer. HOLTEN - Koningin Beatrix werd afgelopen zaterdag 31 januari 71 jaar. Nu wordt de verjaardag van de koningin altijd op 30 april gevierd. Maar om de echte verjaardag niet helemaal zonder feestje voorbij te laten gaan, konden kinderen 's avonds met een lam pion van Diessenplas naar Smidsbelt lopen. Stichting Viering Nationale Feestdagen deelde hiervoor lampionnen uit. Na afloop kre gen alle kinderen een leuke verrassing. F0T0: Johan bounk Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door een hogedrukgebied boven Scandinavië dat met het cen trum boven het zuiden van Zweden ligt. Lagedrukgebieden liggen op de Oceaan ten westen van de Britse Eilanden en boven Zuid-Europa. Doordat het eer der genoemde hogedrukgebied wat naar het noordoosten is weggetrokken is de weg vrij voor storingen die ons land weer kunnen bereiken. De ko mende week is er ook meer be wolking en minder zon. De win ter sukkelt de komende dagen rustig verder. De doorstaande wind blijft aanvankelijk uit de oosthoek waaien, later meer zuidoost. De bewolking over heerst en er valt nu en dan wat neerslag in de vorm van regen, later weer als winterse neerslag. Overdag komt de temperatuur maar enkele graden boven het vriespunt uit. In de nachten er enkele graden daaronder. Tij dens wat langere opklaringen komt het plaatselijk tot matige vorst. De winter geeft zich nog niet gewonnen, want een echte dooi-aanval blijft uit. Weerman, Freddie Paalman Iedere Holtenaar van 18 jaar en ouder mag zijn mening geven over de komst van deze weg. De uitslag wordt daarna aangebo den aan de gemeente. "Of het nu positief of negatief uitvalt, maakt niet uit. Dan we ten we in elk geval hoe Holten erover denkt", laat initiatiefne mer Johan Jansen weten die na tuurlijk hoopt dat de uitslag po sitief zal zijn. Volgens hem is de aanleg van deze noordelijke rondweg de enige goede oplos sing om het verkeer uit het cen trum te halen. Het plan van de gemeente om een Zilverzandtracé en een H.J. Wansinktracé aan te leggen, zijn volgens de groep prutop lossingen. "Daarmee verplaats je het pro bleem alleen maar en komt het verkeer vast te zitten in woon wijken", zegt Johan. "Deze plannen stammen namelijk nog uit de tijd dat er op de Kol industrie was. Nu willen ze er een woonwijk van maken, en laten ze het doorgaande verkeer daar doorheen rijden", zegt Jo han Veneklaas Slots, die in de groepscommissie zit. Deze be staat uit zo'n tien personen die verder geen direct belang bij de nieuwe weg hebben. En daar door dus objectief kunnen oor delen. "De stemformulieren zijn voorzien van een uniek nummer en zijn geadresseerd", benadrukt Johan. "Stemmers moeten hun naam en geboor tedatum invullen. Je kunt dus niet anoniem stemmen." Dit is speciaal gedaan om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlo pen. Hierdoor kan iedereen maar een keer een stem uit brengen. "Notaris IJzerman zal vooraf de stembiljetten bekij ken en de uitslag bekend ma ken". LEES VERDER OP PAGINA 3

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1