HHV: Het is genoeg geweest! Draag onderwerpen aan voor Holter Politiek Café Senioren dupe zwemtarieven Vorst Inbraak Winter Schaatsen op de Noordpool Blijf op de hoogte HOllCHS NlCUWSttlOfl AFVALBRENCPUNT MIDWINTERHOORN ZWEMT ARIEVEN BEEMD EN BERC MUZIEKSCHOOL HOLTEN-De Holten- se Handelsvereniging (HHV) is ook voor actie, maar ziet een actiegroep niet zitten. Nog langer uitstel van bestaande plannen is funest voor centrum DINSDAG 6 JANUARI 2009 ,;:T£R kampioenschap PAGINA 7 Carbid Schieten om de Bort Koelewijn Trofee Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) Handtekening: 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) mmÊÊÊmÊ—mÊtÊmmmiiÊmmimmmtmmmK—m—ÊimmÊmmmmmmm—m—ÊmmÊmÊmÊm—mmammm Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Holtens Nieuwsblad NUMMER 02 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Sinds dat het afvalbrengpunt in Holten op de nieuwe plek op Vletgaarsmaten zit, is dit niet meer op zaterdagmid dag geopend. Een doorn in het oog van de WD. ZIE OOK PAGINA S De eerste mindwinterhoorn- wandeling in Holten bleek een groot succes te zijn. Velen deden mee aan deze eerste wandeling over onder meer de Holterberg. En ge noten van de mooie natuur. ZIE OOK PAGINA 5 De Sportraad Rijssen-Holten voelt zich gepasseerd door de gemeente. Als onafhanke lijke adviesraad voelen zij zich aan de kant gezet, om dat hun advies niet werd overgenomen. ZIE OOK PAGINA 19 De Beemd- en Bergtoer van wielervereniging Holten werd door de slechte weer somstandigheden afgelast. Toch kwamen nog vele fiet sers langs. Zij konden onver richter zaken naar huis. ZIE OOK PAGINA 19 De lessen van het Muziek Onderwijs Centrum in de Boschkamp starten weer. Voor alle instrumenten zijn nog plekken vrij. Voor meer informatie kan men bellen naar: 0548-361412. HOLTEN - De commissie Hol ter Politiek Café vraagt inwo ners van Holten om onderwer pen aan te dragen die in het po litiek café besproken kunnen worden. De commissie weet zelf onder werpen genoeg, maar wil bur gers graag de gelegenheid geven om allerlei kwesties aan te dra gen, onder het motto dat het café juist voor diezelfde burgers bedoeld is. Het Holter Politiek Café streeft er naar om elk voor- en najaar een openbare bijeen komst te houden in het vaste onderkomen Grand Café 't Keuntje aan de Dorpsstraat. Raadsleden, wethouders en de burgemeester krijgen altijd een uitnodiging, zodat ze vragen van cafébezoekers kunnen be antwoorden of zelf aan de dis cussie kunnen deelnemen. Door onvoorziene omstandig heden is de bijeenkomst van het afgelopen najaar komen te ver vallen. Als een soort inhaal manoeuvre wil het HPC zeer binnenkort een extra bijeen komst beleggen. Mensen met ideeën wordt daarom verzocht zo spoedig mogelijk met voor stellen bij gespreksleider Wim Dalhuisen aan de bel te trekken. Niet letterlijk natuurlijk, maar bij voorkeur per e-mail (wjdal- huisen@hetnet.nl). Schriftelijk mag ook: Erve Lukensveld 33 in Holten, postcode 7451 WH. HOLTEN - Met de verhoogde zwemtarieven komen vooral de 65-plussers in zwaar water te recht. Het speciale abonnement voor 65-plussers vervalt dit jaar, waardoor zwemmers van die leeftijd een zelfde bedrag moe ten betalen ais andere volwas senen. Het tarief voor een vier maanden abonnement gaat met ruim twaalf procent om hoog. Een dergelijke kaart kost nu 34,70 euro en dat is 4,25 euro meer dan vorig jaar. LEES VERDER OP PAGINA 5 Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door een hogedrukgebied boven En geland en een lagedrukgebied ligt boven Denemarken. Deze zorgde zondagavond voor sneeuw. We komen opnieuw weer onder invloed van een ho gedrukgebied boven de Noord zee en de Britse Eilanden. Met een noordwestelijke stroming komt koude lucht ons land bin nen. Later in de week is er wel meer bewolking. Dinsdag over dag blijft het vriezen bij vrij zon nig weer, bij een temperatuur van -2.0 a -3.0 graden. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag matige vorst. Daarna neemt de kou af maar omdat de as van een hogedrukgordel zich boven in de buurt van ons land weet te handhaven houd het vorstige weer de hele week aan. Alleen komt overdag het kwik iets bo ven nul uit. Het wordt dan wel minder zonnig. De winter geeft zich nog niet snel gewonnen. Begin volgende week lijkt vanuit het zuiden/ zuidwesten een verzachting op gang te komen, of deze slaagt is nog de vraag. HOLTEN - In twee auto's die ge parkeerd stonden op de Holter berg werd afgelopen weekend ingebroken. Uit een auto werd een tasje weggenomen met daarin persoonlijke spullen bij de andere auto bleef het bij een poging. Dit zou juist de realisatie van een goed wegenplan weer kun nen gaan vertragen en dat is nu net waar niemand op zit te wachten. Volgens voorzitter Jan-Herman ten Velde wordt het tijd om te stoppen met praten, zodat er echt eens wat gebeurt in het centrum. Jos Kamphuis is het daar hele maal mee eens. "Ik zou graag een mooie horecagelegenheid in Holten willen hebben", be nadrukt hij. Maar ondanks dat er goede plannen zijn om het centrum aantrekkelijker te ma ken, gebeurt er niets. En dat be gint op te breken. Jos: "Met het Klavier kan ik niet uitbreiden omdat daar geen ruimte voor is. Verder ben ik bezig om een res taurant in het station te begin nen. De gemeente was hier erg enthousiast over en het zou binnen het plan vallen om het centrum aantrekkelijker te ma ken." Toch komt het er nog steeds niet van. "Met de NS had ik afgesproken om er begin dit jaar mee te beginnen. Maar nu wil de gemeente nog geen toe stemming geven,' omdat ze niet weten wat ze precies willen in die hoek. Er zou op z'n vroegst in juni een besluit over worden genomen". Jan-Herman: "Holten gaat ka pot aan dit soort dingen. Er wordt alleen maar gepraat en verder niets: afbraakpolitiek". Volgens de Holtense Handels vereniging is dit vooruitschui ven erg slecht voor de midden stand in Holten. Niemand weet waar ze aan toe is en hierdoor begint het winkelbestand te verpauperen. Ten Velde: "Tot nu toe zijn al leen wat huizen tegen de vlakte gegaan. Die tracés hadden er al lang kunnen liggen". LEES VERDER OP PAGINA 7 HOLTEN - Het is alweer een hele tijd terug toen er voor het laatst enkele dagen op ijsbaan de Noordpool kon worden geschaatst. Maar vorige week zette de winter goed door en werd het ijs steeds dikker. Eindelijk kon er weer geschaatst worden op natuurijs in Holten. Houd de website www.ijsclubholten.nl goed in de gaten of de borden in het dorp. Want hier wordt aangegeven wanneer de baan weer open is. fotouohanbounk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1