Fusie Vincent en Mentes feestdagen Keunestatjesoamd Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad Kerstavond Brandende kaarsjes op Canadese Begraafplaats Verhuizing Gemeente Openingstijden Dondertman PACINA 23 Open het jaar met de Beemd en Bergtoer HOLTEN - Vincent Makelaars en Mentes Makelaars gaan per 1 ja nuari 2009 fuseren. VEERTIGDUIZENDSTE NIX OP KERSTROCK bergvliegers KERSTVARIA NIEUW TONEELSTUK Holtens Nieuwsblad NUMMER 52 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA - HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - 8.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL "Met deze beslissing kunnen wij de komende jaren de wo ningmarkt met veel kracht en creativiteit nog beter bedie nen", zegt Wim Bulsink van Mentes Makelaars. "Waar Men tes Makelaars vooral gespeciali seerd is in het laag- en midden segment, is Vincent Makelaars bij uitstek specialist in het mid den- en hoogsegment. Met de bundeling van onze krachten en eigen specifieke kwaliteiten, vullen beide kantoren elkaar perfect aan en zo bieden we on ze aspirant kopers een grotere kans van slagen bij hun zoek tocht naar een woning." Waar Vincent Makelaars al meer dan honderd jaar een be grip in Holten is, is Mentes Ma kelaars een nog relatief jonge, maar snel groeiende speler op de huizenmarkt. De jarenlange ervaring van Vincent Makelaars opgeteld met de frisse aanpak van Mentes Makelaars zorgen voor een gespecialiseerd en dy namisch makelaarskantoor waar we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Wim: "Dit zullen wij voortzetten on der de naam Vincent Makelaars BV. Op onze huidige locatie aan de Dorpsstraat33 in Holten." fn het contact met de klanten zal er niet veel veranderen. "Wij blijven als bemiddelaar de schakel tussen kopers en verko pers waarbij dagelijks gesprek ken gevoerd worden met klan ten over bestaande panden en nieuwbouwprojecten", bena drukt Wim. "Het blindelings vertrouwen dat men voor de fu sie in beide kantoren kon heb ben betreffende alle facetten van de makelaardij zullen wij ook in de toekomst waarborgen naar onze klanten." Op het gebied van aan- en ver koop, huur en verhuur of taxa ties heeft Vincent Makelaars BV een team geformeerd waarbin nen iedereen elkaar comple teert. Dit team zal bestaan uit Wim Bulsink, Daniëlle Kranen burg en Tonny Heusinkveld. Vincent Makelaars BV, Dorps straat 33,7450 AA Holten. Tele foon: 0548-361964, info@vin- cent-makelaars.nl, www.vin- cent-makelaars.nl. HOLTEN - De uiterlijke tijd om persberichten in te leveren, is vanwege de feestdagen de ko mende weken vervroegd. De eerstvolgende krant verschijnt niet op dinsdag, maar op maan dag 29 december. Persberich ten hiervoor moeten uiterlijk dinsdag 23 december al binnen zijn. Het e-mailadres van de re dactie is: holtens.nieuws- blad@whm.wegener.nl HOLTEN - Het kantoor van het Holtens Nieuwsblad is verhuisd van Haarstraat 100 naar Haar- straat 14. Dit is de ruimte boven de ABN AMRO-bank in het cen trum van Rijssen. De ingang van het nieuwe pand zit aan de zij kant van het gebouw. Het postbusadres blijft hetzelf de: postbus 250, 7460 AG Rijs sen. Ook de telefoonnummers blijven gelijk. Voor de redactie is dat: 0548-597 370. En voor de advertentieafdeling: 0548-597 350. Leden van toneelclub OCH zijn druk bezig met het instu deren van hun nieuwe stuk Een Arfenis vol verrassingen. Holten krijgt de primeur. Hier wordt het stuk eerst opge voerd. ZIE OOK PACINA 5 Natuurdiorama Holterberg blijkt populair te zijn. Zo kon afgelopen woensdag al de veertigduizendste beta lende bezoeker van 2008 worden genoteerd. ZIE OOK PACINA 9 De Wippert staat Tweede kerstdag in het teken van rockmuziek. De Holtense band NIX zal hier zijn kun nen laten zien. De bandleden zijn klaar om er een spette rend feest van te maken. ZIE OOK PACINA 15 Duivenvereniging De Berg vliegers uit Holten heeft een tentoonstelling gehouden. De winnaars hiervan zijn be kend gemaakt. ZIE OOK PACINA 23 ™Lm;; tik jaar ais net Degmt te scnemeren op Kerstavond ontsteken schoolkinderen uit Holten op de graven van de Canadese Begraafplaats kaarsjes. De symboliek staat daarbij voorop: Holten wil aan de vooravond van Kerst laten weten dat er nog steeds ge dacht wordt aan de gesneuvelde oorlogshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Daarom worden de graven verlicht. Dankzij de vele sponsoren is het de Stichting Welcome Again Veterans wederom gelukt de hoge kosten te financieren. Tevens wil het Bestuur van Welcome Again Veterans de verkeersleiders en parkeerwachters hartelijk bedanken voor hun belangloze inzet. Dit is zeer op prijs FOTO: JOHAN BOUNK HOLTEN - Alle loketten in Rijs sen (Burgerzaken, Bouwen Ondernemen, Zorg en recep tie/telefoon) zijn woensdag 24 december vanaf 12.30 uur ge sloten, donderdag 25 december gesloten, vrijdag 26 december gesloten, woensdag 31 decem ber gesloten en donderdag 1 ja nuari gesloten. Alle loketten in Holten (Burger zaken en Zorg) zijn donderdag 25 december gesloten en don derdag 1 januari gesloten. HOLTEN - Het jaar wordt zater dag 27 december door carna valsvereniging De Fienpreuvers op gezellige wijze afgesloten. De Keunestatjesoamd begint om 20.00 uur in de Residentie Bierlokal am Bahnhof. Het Rad van Avontuur zal volop draaien waarbij er vele prijzen te winnen zijn, zowel food als non-food. Voor de liefhebbers van wild worden er ook dit jaar weer en kele wilrondes gedraaid. Biljarters en biljarterinnen kun nen hun hart ophalen bij het potstoten. Per ronde start een groep van tien man/ vrouw een afvalrace net zo lang tot er een winnaar is. Het motto van oud-Prins Hagel steen en oud-adjudant Dikke winnen, winnen. Zij stellen tij dens hun 'crazy karmse' de aan wezigen in staat om met de prachtigste prijzen thuis te ko men. Het zijn de luxerondes van het Rad van Avontuur. Wederom vindt er dit jaar een veiling plaats. Hierbij zullen de Fienpreuvers zeer ludieke pro ducten en diensten onder de ha mer brengen. Naast al deze acti viteiten zal Prins Sausmouse de Grote de trekking verrichten van de grote verloting. Ook hier zijn mooie prijzen te winnen, waar onder diverse halve varkens. Lootjes zijn nu te koop bij alle Fienpreuvers. Voor slechts 0,50 euro heeft men al een lot. Naast de hoofdprijzen vallen er per boekje van honderd loten gega- Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t a v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Hollen 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Kinderboerderij Dondertman houdt geen Levende Kerst stal meer. Hiervoor in plaats komt de kerstvaria. Deze wordt op Tweede Kerstdag gehouden. ZIE OOK PACINA 5 ESPELO - Tijdens de kerstva kantie is de kinderboerderij alle dagen (inclusief maandag) geo pend van 10.00 tot 17.00 uur. Al leen op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag blijft de poort gesloten. Vanaf maandag 5 ja nuari geldt weer de beperkte openingstijd: woensdag zater dag en zondag telkens van 13.00 tot 17.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1