Actie noordelijke rondweg Holtens Nieuwsblad Stijging temperatuur DINSDAC Kerst Sfeervolle fakkeloptocht over de Holterberg Beste stollen Aanlevertijden feestdagen Verhuizing Holtens Nieuwsblad 16 DECEMBER 2008 HOLTEN - Johan Jan sen is begonnen met het opzetten van een actie groep die de aanleg van de noordelijk rondweg boven Holten moet be vorderen. Initiatiefnemer Johan Jansen: 'Holten, grijpt uw laatste kans' WINTERWANDEUNG WAAR IS PAD? ANTENNEMAST KUNSTENAARS STUK OCH Dinsdag tot en met za terdag. Wat de luchtdruk verdeling betreft; die wordt de komende paar dagen bepaald door het Azoren hogedrukgebied en een hogedrukgebied boven Rusland. Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad «MER 51 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HU1SMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.Z,ELEMAN@WHM.WEGENER.NL B en W van Rijssen besloten on langs een streep te zetten door verder onderzoek naar de ont wikkeling van de rondweg.'We moeten eens flink naar de toe komst kijken en geen prutsop lossingen bedenken", zegt Jan sen, de vroegere directeur van Nido. "De politiek moet naar de burger luisteren." De opzet van Jansen is om mensen bij elkaar te brengen die positief gestemd zijn over de aanleg van de rondweg. Daarna wordt in overleg beslo ten welke actie zal worden on dernomen. "Je kunt een petitie aanbieden aan de raad, of je kunt een manifestatie gaan houden. Welke actie het wordt hangt van de groep af. Wat we doen gebeurt in samenspraak met de werkgroep. Uit elk buurtschap en elke wijk probe ren we iemand erbij te betrek- ken. Rijssenaren zijn ook wel kom. Ik heb al wat mails rond gestuurd en heb veel reacties gehad. Zelfs huisvrouwen uit Espelo reageerden en vonden het ook belachelijk dat er geen noordelijke rondweg komt." Volgens Jansen moet de rond weg er zeker komen. "Het is de enige goede oplossing en met mij vindt tachtig procent van de Holtenaren dat. Het ergste is gewoon dat het gemeentebe stuur de mening van de Holte- naar rfBgeert. Ze komen met knutseloplossingen. De rond weg komt ze gewoon niet in de kraam te pas", aldus Jansen die de inspraakrondes nog eens onder de loep heeft gelegd en daaruit de conclusie trekt dat de ambtenaren in Zwolle 'totaal op het verkeerde been zijn ge zet'. LEES VERDER OP PAGINA 5 Enkele dames uit Holten or ganiseren voor het eerst een midwinterhoornwandeling. De start is zondag 28 decem ber tussen 10.00 en 13.00 uur bij sportpark Meermans kamp. ZIE OOK PAGINA 3 Het verbindingspad tussen bistro de Holterberg en het Scheperspad is weggehaald, maar zou via de Koninklijke weg terugkomen. Maar tot nu toe ligt het pad er nog steeds niet. ZIE OOK PAGINA 5 Aan de Espelodijk 1 in Espeio komt hoogstwaarschijnlijk een antennemast van KPN. Er is naar een alternatieve plek gezocht, maar deze kon niet worden gevonden. ZIE OOK PAGINA 9 De belangengroep voor Hol- tense kunstenaars kan door gaan. Er hebben zich behoorlijk veel kunstenaars gemeld om zich bij de groep aan te slui ten. ZIE OOK PAGINA IS Toneelvereniging OCH is druk bezig met het oefenen van een nieuw toneelstuk. Ondertussen zijn de leden te zien bij levende kerststallen. ZIE OOK PAGINA 15 t HOLTEN - De fakkeloptocht tussen de beide kerstmarkten in Holten, afgelopen zaterdag, is zeer sfeervol verlopen Deze keer start ten de deelnemers niet vanuit het centrum maar vanaf het Holterbergplein. Hiervanuit ging de stoet over het Beukenlaantje naar de kerstmarkt in het winkelcentrum, zie ook pagina 25 F HOLTEN - Al jaren doen ze mee en eindelijk hebben ze de eerste prijs te pakken. Ingrid en Martin Nijkamp wa ren afgelopen vrijdagmorgen blij verrast met de mededeling dat Bakkerij Nijkamp de eerste prijs had gewonnen bij de lan delijke keuring van de Weih- nachtsstollen van het Echte Bakkersgilde. LEES VERDER OP PAGINA 21 HOLTEN - De uiterlijke tijd om persberichten in te leveren, is vanwege de feestdagen de ko mende weken vervroegd. De eerstvolgende krant ver schijnt niet op dinsdag, maar op maandag 22 december. Persbe richten voor deze editie moeten uiterlijk donderdag 18 decem ber bij de redactie binnen zijn. De daaropvolgende krant ver schijnt maandag 29 december. Persberichten hiervoor moeten uiterlijk dinsdag 23 december al binnen zijn. Het e-mailadres van de redactie is: holtens.nieuwsblad@whm.we- gener.nl HOLTEN - Het kantoor van het Holtens Nieuwsblad verhuist woensdag 17 december van Haarstraat 100 naar Haarstraat 14. Dit is de ruimte boven de ABN AMRO-bank in het cen trum van Rijssen. Hierdoor is het kantoor op woensdag 17 december niet open. Vanaf donderdag kan men het Holtens Nieuwsblad op de nieuwe locatie vinden. De ingang van het nieuwe pand zit aan de zijkant van het gebouw. Het postbusadres blijft hetzelf de: postbus 250, 7460 AG Rijs sen. Ook de telefoonnummers blijven gelijk. Voor de redactie is dat: 0548-597 370. En voor de advertentieafdeling: 0548-597 350. En daar tussenin ligt een langge rekt complex lagedrukgebieden dat zich uitstrekt vanaf de Oce aan over Schotland en Enge land, Frankrijk naar Italië toe. Storingen van deze lagedrukge bieden trekken het vaste land van Europa op. Maar de storingen zijn weinig actief. Het zal niet meer zijn als bewol king en af en toe een regenbuit je. Maar met name donderdag en vrijdag nemen de regenkan sen toe. Bovendien worden zachte luchtmassa's naar ons land ge transporteerd. Na het midden van de week stijgt de middagtemperatuur naar waarden omstreeks 8.0 gra den. In het weekeinde gaat een hoog terug zich vanuit het zuidwesten opbouwen: nabij het aardop pervlak versterkt een hogedruk gebied zich boven Frankrijk. De aanvoer van zachte lucht duurt nog voort. De zon zullen we deze week niet al te veel zien. Voorlopig zal de vorst verdwijnen. Weerman, Freddie Paalman Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1