Streep door golfbaan DINSDAG BMjf op de hoogte Holtens Nieuwsblad Opnamen Lucas en Gea Muziek Midwinterhoorn blazen in het dorp Nat weer Kerstactiviteiten Holterenk PACINA 9 David Overkempe uit Holten helpt in Moldavië ESPELO - De komst van een nieuwe golfbaan in Espelo is van de baan. Boer Gerrit Lubbersen heeft naar eigen zeggen 'een streep onder de plannen gezet'. Gerrit Lubbersen: 'Het is een kwestie van afwegen geweest' VOUWBANKEN TOUWTREKKEN VUILPROJECT VERKEERSTUIN PECH ERIK DAVIDS IMMER 49 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-697370 - H0LTENS.NIEUWS8LAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL 2 DECEMBER 2008 HOLTEN - Het welbekende duo Lucas en Gea zal zaterdag 13 december om 20.00 uur een vi deoclip gaan opnemen bij Bier- lokal am Bahnhof. Zij zullen een gloednieuw truckerslied gaan opnemen. Aansluitend zullen zij een spetterend optreden ver zorgen. Men kan bij deze opna mes aanwezig zijn. Ook zal er een optreden zijn van Kevin Paré die in 2007 zijn de buutsingle maakte met "spon taan van slag". Kaarten zijn te koop bij Bierlo- kal am Bahnhof 7,50 euro. Niet de golf aan protesten ligt ten grondslag aan het besluit van Lubbersen, maar de boer slaagde er niet in tot overeen stemming te komen met de in vesteerders. "Voorlopig heb ik er een streep onder gezet", zegt Lubbersen. "Ik heb de afgelopen tijd met meerdere partijen gesproken, maar we zijn er niet uitgeko men." Lubbersen bevestigt dat de plannen voor een golfbaan op zijn grond vergevorderd wa ren. "We hadden zodanige toe stemming dat we verder kon den, maar niet dat we direct al aan de slag konden." De geplande golfbaan van boer Lubbersen aan de Rutgersweg in buurtschap Espelo lag niet overal even lekker. De bezwa ren vanuit de buurt richtten zich vooral op een mogelijke uitbreiding. Een deel van de buurtbewoners dacht dat het in de toekomst niet bij een negen holes-baan zou blijven, maar dat het complex vanwege bete re exploitatiemogelijkheden zou worden uitgebreid tot een baan van achttien holes. In de buurt werden handtekeningen verzameld tegen de komst van de golfbaan van Lubbersen. Ze ker 25 gezinnen waren tegen de baan. Een aantal bewoners was tegen de golfbaan omdat die het agrarische karakter van de omgeving zou aantasten. Lub bersen zei de protesten te be grijpen, maar was wel degelijk enthousiast over zijn nieuwe bedrijf. Nu is dat dus over. "Er liggen misschien wel kansen voor een golfbaan, maar voor een grondeigenaar ligt er ook een groot risico. LEES VERDER OP PACINA 37 I Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten t laten liggen, staat wel uitgebreid In het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense I nieuws wil, neemt nu een abonnement op I het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander I abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van I minder dan de wekelijkse boodschappen een I heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit I Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee afgeeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) I Losse nummers. 1.10 euro (Deze pnjzen gelden voor 2008) Bankrekening: Handtekening: Het Wereldtijdpad krijgt vouwbanken. Hierop kan men zitten, maar ook informatie van afhalen. Deze vouwbanken worden deze week onthuld. ZIE OOK PACINA 3 Touwtrekvereniging Okia is goed begonnen aan de win tercompetitie. Bij de eerste wedstrijd werd Okia tweede. Aan het winter- circuit doen zestien ploegen mee. I ZIE OOK PACINA 3 Het is nog niet helemaal zo als het zou moeten zijn, maar de Holtense Handelsvereni ging is tevreden met het hui dige resultaat wat betreft het terugdringen van zwerfafval in het centrum. ZIE OOK PACINA S Kinderboerderij Dondertman wordt uitgebreid. Een deel van het geld moeten ze zelf ophoesten en een ander deel komt via subsidies binnen. Er komt onder meer een ver- keerstuin. ZIE OOK PACINA 15 Tijdens de laatste tweedaag se enduro in Enter, was het balen voor Erik Davids. Hij bad namelijk pech met zijn motor. ZIE OOK PACINA 37 Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door een langgerekte depressie die zich uitstrekt van Scandinavië over de Noordzee tot boven Frankrijk. De bijbehorende sto ringen zorgen voor veel bewol king en weinig zon. Ook de ko mende week blijven we gevoelig voor storingen. Een over Zuid- Engeland naar het zuidoosten trekkende randstoring veroor zaakt woensdag mogelijk enige sneeuwval maar dit is nog niet zeker. Door deze luchtdrukver deling zitten we in een zuidelijk stroming. De lucht is van polai re oorsprong, die komt met een boog over de Britse Eilanden naar het zuiden toe, en dan weer van het zuiden uit, naar ons land toe. Zodoende is de lucht nog de eerste dagen koud. Tot woensdag vorst in de nacht en ochtend en overdag 3.0 a 5.0 graden. Vanaf donderdag lijkt er zich dan een overgang naar on stuimig, nat en vrij zacht weer plaats te zullen vinden. Zo zal dus Sinterklaas zacht en nat verlopen. Temperatuur dan rond de 8.0 graden. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Bij de Holterenk- school worden in de komende weken enkele kerstactiviteiten gehouden. Zo zijn er woens dag 10 en woensdag 17 de cember op de school knutsel- middagen gehouden voor kinderen met hun ouders. Op beide middagen wordt begon nen om 14.00 tot 16.00 uur. Er kan iets leuks voor de kerst ge maakt worden. Op donderdag 18 december wordt het jaar lijkse kerstdiner gehouden. Ouders maken een heerlijke maaltijd voor de kinderen en op het schoolplein kan vanaf 17.30 tot 20.00 uur een glaasje glühwein worden gedronken door de ouders en kan men genieten van zelfgemaakte oliebollen. De opbrengst van de verkoop van glühwein/ oliebollen komt ten goede van de school en hiervoor worden materialen voor school aange schaft. Op 13 december zal de Holte- renkschool op de kerstmarkt vertegenwoordigd zijn met een kraampje. Er worden allerlei kerstartike len aangeboden die door een aantal creatieve ouders/ leer krachten gemaakt zijn. Ook zal er verkoop plaatsvinden van zelfgemaakte spulletjes van de kinderen. De kraam van de Holterenk is te vinden op de Smidsbelt van 12.00 tot 20.00 uur. HOLTEN - Blazen op de midwinterhoorn mag maar een korte periode van het jaar. Op de woensdagen 3,10 en 17 december kan men van dit speciale geluid genieten. Er staan bij goed weer twee midwinterhoomblazers van 19.30 tot 20.00 uur bij het Vletgoor aan de Aalünksweg in Holten. foto: johan bounk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1