Andere mentaliteit nodig Holtens Nieuwsblad Begin glasvezelnetwerk DINSDAG Intocht Warm welkom voor Sinterklaas en zijn Pieten Decemberactie Regen 25 NOVEMBER 2008 PAGINA 9 Goed ontvangen concert Holtens Mannenkoor KUNSTENAARS COMMOTIE SALLAND DORPSPLANPLUS bangerkampioen HOLTEN - Egbert Riet berg, de voorzitter van voetbalvereniging Blauw Wit, luidt de noodklok wat betreft de mentali teit van de huidige voet baller. Voetballers laten nu te makkelijk hun eigen team in de 'steek' Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad NUMMER 48 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HJISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Enkele Holtense kunstenaars willen een belangengroep gaan oprichten. Zij willen opkomen voor de belangen van Holtense kunstenaars en zorgen dat er expositieruim te komt. ZIE OOK PAGINA 23 Rond een bord van het We reldtijdpad is commotie ont staan. Hierop staat Hitier af gebeeld. Daarnaast staat het bord op de route richting de Canade se Begraafplaats. ZIE OOK PAGINA'S 5 EN 41 De authentieke Sallandse boerderijen moeten blijven bestaan. Dat vindt een nieu we groep die de Stichting Sallands Erfgoed heeft opge richt. Er gaat volgens hen nu teveel verloren. ZIE OOK PAGINA 13 Inwoners van Dijkerhoek hebben meegedacht aan de invulling van hun dorp in de toekomst. Hiervoor wordt binnenkort een convenant ondertekend in het Bonte Paard. ZIE OOK PAGINA 27 leroen Muller mag zich ban gerkampioen noemen. Hij deed mee aan een wedstrijd in België, welke hij op z'n naam wist te schrijven. ZIE OOK PAGINA 27 Teveel voetballers van Blauw Wit zeggen him wedstrijd af ten gunste van een andere activi teit, vindt de preses. Rietberg pleit voor meer team spirit en een terugkeer van het verenigingsgevoel. Van het luiden van een nood- klok wil de voorzitter overigens niet spreken.'Wel is het een ac tiepunt. Het makkelijk afzeggen stoort niet alleen mij, maar het leidt ook tot een teruggang in het aantal teams. Driejaar gele den hadden we nog zes senio- renelftallen, nu nog maar vier. De groepen worden steeds gro ter. Er staan negentien spelers op de lijst en dan nog is het re gelmatig moeilijk om elf spelers op het veld te krijgen." Dat spelers makkelijker afzeg gen voor een wedstrijd komt niet alleen bij Blauw Wit voor. Het is meer een algemeen ver schijnsel, weet Rietberg. "Het is een algemene trend datje meer wisselende teams ziet. Je hoort leiders vaker klagen. Ik vind het ook jammer. Je geeft je op voor een team sport en je gaat dan in principe met dat team op pad. Het is een illusie om te denken dat het weer als vroeger wordt, want er zijn nu meer te dingen doen, maar dat door iedereen zomaar geaccepteerd wordt dat het voetbal wordt afgezegd voor een feestje, een middagje win kelen of dat ze de tuin moeten doen, daar zet ik mijn vraagte kens bij. Volgens mij moet je eerst aan je elftal denken, en pas als je er vijftien hebt kun je zeggen dat je liever niet mee doet", aldus de voorzitter die een omslag in mentaliteit wil bewerkstelligen. LEES VERDER OP PAGINA 41 HOLTEN - Sinterklaas en zijn Pieten kwamen afgelopen zaterdag met koets, getrokken door een koe, naar Smidsbelt. Hier werd hij ontvangen door burgemeester Bort Koelewijn en vele kinderen. Begeleidt door de Braandheultjes, werd er natuurlijk ook veel ge zongen. Nu Sinterklaas in Holten is gearriveerd, mogen kinderen hun schoentje zetten. Dat kan thuis, maar ook bij de Albert Heijn. Zie daarvoor elders in deze krant. foto: iohan bolink HOLTEN - De decemberactie van de Holtense Handels Vereni ging (HHVJ is afgelopen zaterdag begonnen en duurt tot en met 24 december. De actie gaat als volgt: Wie aankopen doet bij deelne mende winkeliers aan deze actie (te herkennen aan de rode pos ter) kan de kassabon, voorzien van naam, adres en telefoon nummer, inleveren in een van de rode HHV-bussen die geplaatst zijn bij: Albert Heijn, Blokker, C- 1000, kapsalon Wander ofFixet. Er zullen vier trekkingen plaats vinden en wel op de maandagen 1,8,22 en 29 december. Met een kassabon van 0 tot 10 euro kan men 5 euro winnen, een kas sabon tussen 10 en 25 euro levert wellicht 10 euro op, een kas sabon van 25 tot 50 euro een be drag van 25 euro en met alle bon nen van meer dan 50 euro kan men 50 euro winnen. Deze bon nen worden uitgekeerd in HHV- waardebonnen die bij elke win kel die aangesloten is bij de HHV ingeleverd kan worden. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling betreft; die wordt tot woensdag aange stuurd door een aantal depres sies die boven Scandinavië en IJsland liggen. Een groot en krachtig hogedrukgebied ligt ten noordwesten van Ierland. Hier door staat een noordwestelijke tot noordelijke stroming waarin storingen meetrekken en afcak- ken naar West-Centraal Europa tot aan de Alpen. Hierdoor wordt er een flinke portie koude polaire lucht naar Europa getranspor teerd. Het blijft tot woensdag dus licht winters. Daarna bevindt de as van een Atlantische hogedru- kuitloper zich ten zuiden van Ne derland. De wind gaat dan uit het westen tot zuidwesten waaien en de aanvoer van minder koude luchtmassa's komt op gang. Dit gaat gepaard met wat regen of motregen voor donderdag en vrijdag, grote hoeveelheden neerslag worden echter niet ver wacht. Dit alles betekent dat de temperatuur stijgt tot 7.0 a 8.0 graden. De nachten verlopen dan ook weer vorstvrij met 3.0 a 4.0 graden. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Ondanks de sneeuw is gisteren toch een begin ge maakt met de aanleg van het nieuwe glasvezelnetwerk in Hol ten. De eerste schop ging op de Kenemanstraat de grond in, ter wijl ook aan de Schuttersweg een begin is gemaakt met de graafwerkzaamheden. De be doeling is vanaf de kant van Rijs- sen de werkzaamheden uit te breiden over heel Holten. "De bewoners krijgen vijf weken van tevoren een informatiepakket toegestuurd", zegt Hanneke Muller van Glashart Holten dat voor het beheer en de exploitatie van het netwerk zorg draagt. Het glasvezelnetwerk komt van Reg- gefiber en maakt supersnel in ternetverkeer mogelijk. Een week voordat de graafwerk zaamheden beginnen krijgen de bewoners nog een herinnerings brief toegestuurd, zo laat Muller weten. Het aantal deelnemers aan het glasvezelnetwerk is de laatste weken gestegen tot 45 procent.'Het gaat heel goed, we gaan nu richting de vijftig pro cent", aldus Muller. De opzet is om in februari 2009 de eerste aansluitingen te kunnen doen. Om Holten van glasvezels te voorzien was aanvankelijk een deelname van vijftig procent be oogd, maar omdat de aanlegkos- ten lager Uitvielen besloot Glas- hart Holten toch bij veertig pro cent aan de klus te beginnen. Aanmeldingen voor het nieuwe netwerk zijn nog steeds moge lijk. Glashart is gevestigd in het oude gemeentehuis. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf; voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze pnjzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1