Huizen langer te koop Holtens Nieuwsblad Vergadering Fienpreuvers DINSDAG Muziek Playbackshow Dijkerhoek wordt volwassen Programma voor Holten Rustiger 11 NOVEMBER 2008 AFSCHEID PRINS JENEVER PROEVEN SKATEBAAN GLASVEZEL TOPPERS TE PAARD HOLTEN - De huizen in Holten staan tegen woordig langer te koop dan vorig jaar. Dat leert een rondje langs de Hol- tense makelaars. Toch zijn de problemen min der groot dan de buiten wacht momenteel wil ge loven. 'Veel mensen kunnen hun hypotheek niet rond krijgen' Blijf op de hoogte Telefoon: Holtens Nieuwsblad NUMMER 46 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN HUISMEOIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Prins Suvee van Pampus neemt zaterdag afscheid. Dan zal zijn opvolger bekend worden gemaakt in het Bon te Paard. Wie dat wordt, blijft nog even een verrassing. Wel kan men alvast gokken. ZIE OOK PAGINA 3 Dat het niet alleen mogelijk is om een wijn- of whiskey- proeverij te organiseren, blijkt wel. Want Aaldrik Vos verzorgt nu een jeneverproe- verij in de kantine van de Al- bert Heijn in Holten. ZIE OOK PAGINA 3 De skatebaan op Kalfster- mansweide mag blijven. Ondanks de plannen om dit plein straks te gebruiken voor een beter centrum in Holten, hoeft de skatebaan niet te verkassen. ZIE OOK PAGINA 5 Ondanks dat de 50 procent niet is gehaald, krijgt Holten toch glasvezel. Wie ook mee wil doen, kan zich nog steeds opgeven. Aansluitkosten worden dan nog niet gere kend. ZIE OOK PAGINA 9 De Bergruiters bestaan 75 jaar en dat wordt zaterdag onder meer gevierd met Toppers te Paard op het ter rein aan de Borkeld. ZIE OOK PAGINA 17 "De berichtgeving is alleen maar negatief', zegt een woordvoerster van Robers Ma kelaars. "Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als ie wordt opge diend. We hebben nog steeds beleg op destoete". Volgens Robers staan niet al leen de huizen in het onderste deel van de markt langer te koop, maar ook die in het duur dere segment. Vooral voor star ters op de woningmarkt zijn het moeilijke tijden. "Veel mensen kunnen hun hypotheek niet rond krijgen." Volgens Wim Bulsink van Men fes Makelaars valt de hypo theekverstrekkers weinig te ver wijten. "Als je een vaste baan hebt, kun je net zo veel lenen als twee jaar geleden", weet Bulsink. "Over de hele lijn staan de hui zen wel iets langer te koop, maar het hangt ook van het ty pe af. Ik heb nog steeds wonin gen die ik binnen drie weken kwijt ben." Bulsink zoekt de oorzaak van de langere verkooptijd van de hui zen niet in de kredietcrisis, maar meer in de mensen zelf. "Iedereen praat maar over een recessie, maat het gaat vooral om de emoties van de mensen. Aangewakkerd door de dalende beurzen nemen de mensen een afwachtende houding aan. Dat de huizen langer te koop staan komt meer door de mensen zelf, dan door de kredietvers trekkers. Emoties spelen een belangrijke rol." LEES VERDER OP PAGINA 5 Dl JKERHOEK - In navolging van de playbackshow voor de jeugd heeft Dijkerhoek nu ook een playbackshow voor volwassenen. Af gelopen zondagmiddag vond de primeur plaats in het Bonte Paard en gelet op de reacties van het publiek en de deelnemers kan ge rust worden gesproken van een succes. De organisatie was in handen van de Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek en als het aan secretaris Erik Reefhuis ligt komt er volgend jaar opnieuw een playbackshow voor volwassenen. "We wilden vooraf minimaal tien deelnemers hebben en dat is ons gelukt", zegt Reefhuis. "Het is ons heel goed bevallen en de deelnemers ook. Voor de kinderen is het leuk om hun ouders ook eens een keer op een zondagmiddag gek te zien doen. Volgend jaar doen we het weer." zie ook pagina 9 FOTO: IOHAN BOUNK HOLTEN - Radio 350 begint de ze week met een nieuw pro gramma dat geheel gericht is op Holten. Onder de naam 'Met het oog op Holten' brengt Freddie Paal man allerlei nieuwtjes en we tenswaardigheden uit het Hol- tense. Het programma wordt elke woensdag tussen 18.00 en 19.00 uur uitgezonden. Freddie Paal man doet de presentatie samen met zijn vrouw Joke. "Ik ben er heel blij mee", zegt Paalman die zelf het initiatief nam voor een heus Holtens programma. Een poosje nadat Paalmans vorige programma 'De midweek special' ter ziele was gegaan, gooide de Holte- naar een balletje op voor een nieuw, specifiek op Holten ge richt programma. LEES VERDER OP PAGINA 9 Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt de eerste helft van deze week aangestuurd door een depressie boven Ier land. Ons weer wordt bepaald door storingen van deze de pressie die geregeld over ons land trekken. In de tweede helft van deze week komt het Azoren hogedrukgebied wat dichterbij. Dinsdag is het nog vrij onbe stendig weer, er is veel bewol king met regen of buien, daarbij staat er ook nog veel wind. Er is weinig tot geen zon. De tempe ratuur overdag bedraagt 11.0 a 12.0 graden. Vanaf woensdag worden de temperaturen iets lager en de wind neemt af. Na woensdag bouwt een uitloper van het Azorenhoog zich over het Noordzeegebied op. Het wordt dan rustiger en minder wisselvallig weer. Donderdag en vrijdag zou het droog kun nen blijven op de meeste plaat sen op een enkele bui na. De temperaturen komen uit op 8.0 a 10.0 graden. De nachten ver lopen wat kouder met 3.0 a 5.0 graden. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Carnavalsvereniging de Fienpreuvers houdt van avond in hofbar 't Klavier haar jaarlijkse algemene ledenverga dering. De vergadering begint om 20.30 uur. Het is traditie om dit jaar lijks op 11 november te houden. De vereniging kent momenteel 641 leden. Mocht men er niet al lemaal in kunnen, dan zuilen er bij 't Keuntje grote schermen worden geplaatst zodat ook van daaruit de vergadering te volgen is. Voor één man heeft deze verga dering een speciaal tintje. Het is namelijk de allerlaatste algeme ne ledenvergadering voor Teun Deijk in zijn functie als Presi dent. Het boegbeeld van de afgelopen negen jaar trekt zich vanaf ko mend seizoen terug in de luwte van de Senaat. N a afloop van de vergadering zal de hofbar worden overgeplaatst naar 't Keuntje. Dit gebeurt in optocht via de keunen op de Smidsbelt. Bij de keunen zal Be rend Jan Markvoort het Salland- lied ten gehore brengen, waarna de hele meute onder muzikale begeleiding van de Braandheul- tjes naar het café van Peter en Diny trekt. Daar wordt iedereen in de gele genheid gesteld om in informele sfeer bij te praten en de scheide nde President de hand te druk ken. Op zaterdag 15 november tij dens het elfde-van-de-elfde-bal volgt het officiële afscheid. Wüt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Hoitense nieuws wi, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de pags van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws urt Hotten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: ZwL Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee afgeeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: i Woonplaats: Postcode: Bankrekening: ie:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1