Holtens Nieuwsblad 3 Gerda Wibbelink aast op voorkeursstemmen Teuni Krooshof benoemd tot erelid Holtense muziekvereniging HMV Waterhouse 'Haalbaar en betaalbaar' Aanmelden Bergruiters Column HOLTEN-De verkie zingen voor het water schap staan voor de deur en in de persoon van Gerda Wibbelink-Roel- vink heeft Holten welge teld één kandidaat op de lijst staan. Zo'k ök las heram'n van vall'nde blaa? HOLTEN - 'Verrast' was ze, want ze had het 'echt niet verwacht'; Teu- ni Krooshof werd tijdens het najaarsconcert afge lopen zaterdag benoemd tot erelid van de Holten se Muziek Vereniging (HMV). Agenda Dinsdag 4 november 2008 HOLTEN - Het Groninger Muse um presenteert van 14 december 2008 tot 3 mei 2009 de grootste overzichtstentoonstelling van de werken van de wereldberoemde, negentiende eeuwse, engelse schilder John William Waterhou se (1849-1917), die ooit is georga- niseerd.Op 12 november 2008 om 20.00 uur zal drs. Aldwin Kroeze voor de Stichting kunst en Cultuur Holten in de Bosch kamp een lezing houden over deze schilder en daarmee aan sluiten op de komende tentoon stelling in Groningen. John Wil liam Waterhouse is beroemd om zijn schilderijen van vrouwenfi guren uit de mythologie en de li teratuur. Lange tijd in de twintig ste eeuw was de Pre-Rafaeliti- sche stroming, waartoe Water house behoorde, naar de verge telheid verbannen, maar in onze 21e eeuw staat deze weer volop in de belangstelling. Spreker Ald win Kroeze is beeldend kunste naar en kunsben cultuurhistori cus. Zijn interesse gaat uit naar de kunst en cultuur van de 19e HOLTEN - Rijvereniging De Bergruiters bestaat 75 jaar en dat wordt 15 november gevierd met een jubileumfeest. Dit wordt ge houdenvan 19.30 tot23.30 uur in zaal De Biester in Holten. Wie hier naartoe wil, wordt verzocht om een mailtje te sturen naar ju- bileum2008@hotmail.com of te bellen met 0548 - 362592. Dezelf de dag wordt 's middags van 14.00 tot 16.00 uur een heus Holtens Toppers te Paard ge houden op het clubterrein. V -fi.M JfcaHIMIu vHFf-V I.Stf&mmf' Gerda Wibbelink: "We praJckiseren tegenwoordig van alles uit, maar het moet wel functioneel blijven." FOTO: JOHAN BOUNK Zóma, noar buut'n kiek'nd, oavervöll mie een meü ge- veul. Ik kón mien'n drèèi neet vind'n. Het wörd'n der neet better op toen'k de Hoolter Kraante opsleuge. Get van't Nöss steet bie zien huus a vief joar te wach'n op nieuw bouw. Ziene hèèle stroate is of e brökk'n. Zie könnt zö be- ginn'n te bouw'n. Het kump ter ma neet van. Zie stuurt um van't kasje noar de muure. De gemeente schuff het van zich of. Könnt ze noe neet helderop zegg'n woet ter bie steet! Mien gemood wörd'n nog slechter toen 'k op mien'n compjoeter kekke op de bladzie van Hoolt'n Ries- s'n. Zie bint doar nog altied neet dreitalig. Ze hebt ut wa beloafd, ma het steet ter al- lèène mar op in't Riessens. Hebt ze óöns wier blie e maakt met ne dööie musse? Ik heb de penne e pakt en det Riessense verhaal zö good meuglijk umme zet in't Hoolt'ns en rechstreeks noar de börgemeister en de kraan- te stuurt. Noe ma ofwach'n of ter wat gebuurt. De dèèmter kraante brach mie ök neet nn't lach'n. Hoolt'n mött heu- ger op. A wier een niej plan. Ie wordt ter zö gangswieze neet good van! Wier E 120.000,00 en de ieu wacht a dartig joar. Veeneklaas zeg det de visie vuur Hoolt'n der is. Der hooft allèène mar een kaf umme. Hij steet allèène. De WD zut het hèèmoal zitt'n. Altied wier hetzelfde deuntje in Hoolt'n, as GB vuur is, is de WD tèèg'n. De blaa valt en Hoolt'n zakt heinig an weg. De Hoolt'nse midd'nstand hef as gröttste probleem, het jatt'n van fiets'n. Doar mött wat an e doane wörd'n. Zö vèèr is't nog neet. De mölln's van de gemeente drèèit neet, of hèèl heinig. Gedeuld leu, Gert van't Nöss wacht a vief joar. Toch is ter nog hoppe. Hoolt'n krigg een viefsterr'n- hotel. Het is ter superdeluxe. Oavera is an e dach. Ie könnt ter noar de kapper, der zelfs een zwembad bie en in de vakaansietied is ter alle daag'n ne dokter. Det is wat vuur öönze ööld'n van daag'n, diet in de tehuuze zit op e slött'n en ök wal is ne wekke verwend wilt wörd'n in een viefsterr'nhotel. Doar is ök dagopvang bie. Ie könnt der oe schöönmoo misschien ök wal dropp'n ai ne dag drök bint, of is't ech allèène ma vuur höónne en katt'n? Doar dwarrelt wier ne föss'n blaa noa beneed'n. Zö'k der ech las van hemm'n, het benauwd mie. Wis en waar achtig. De Vèèrkaante Viefkop Wibbelink maakt al veertien jaar deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap en hoopt ook bij deze verkiezin gen gekozen te worden. De Holtense begon haar bestuur lijke carrière bij het waterschap de Schipbeek en zit nu bij Rijn en IJssel. Voor dat waterschap staat ze op de lijst van de WD op de negende plek. De water schapsverkiezingen worden dit jaar voor het eerst gehouden via het partijenstelsel. Bij Rijn en IJssel zijn in totaal 23 leden te kiezen, daarnaast zijn er nog eens zeven zogenaamde 'ge borgde zetels' waar onder meer bestuurders van de Kamer van Koophandel in zitten. Aan de verkiezingen voor Rijn en IJssel doen in totaal twaalf partijen mee, waarbij de WD lijst 3 heeft. Voor Holten is het een ingewikkelde kwestie omdat er in het gebied maar liefst drie waterschappen actief zijn. Naast Rijn en IJssel zijn dat en Dinkel en Groot Sal- land. Ondanks dat Wibbelink op een onverkiesbare negende plaats is neergezet, hoopt ze wel gekozen te worden. De Holtense mikt op voorkeurs stemmen. "Ik hoop dat het er net zoveel worden als bij de vo rige verkiezingen. Toen had ik er zo'n vierduizend en als dat nu weer zo is, heb ik geen pro bleem." Wibbelink zegt geen voorstan der te zijn van de verkiezingen nieuwe stijl.'Die politieke par tijen erbij had voor mij niet ge hoeven. Politiek en water gaan niet samen. Het gaat straks heel veel op gemeentepolitiek lijken. Het waterschap is nu nog een andere wereld, maar op deze manier wordt het ge woon een verlengstuk van de gemeente. Ik sta nu op de lijst voor de WD, maar mijn me ning verandert er echt niet door. Wel kan het voor sommi- Een verrassing was het dus, maar het verklaarde wel het een en ander, zo liet Krooshof we ten. 'Mijn man vroeg voordat we weg gingen nog of ik geen jurk of rok aan moest, dat vond ik zo raar. Ik ga altijd gewoon in een broek', vertelde het kersverse erelid. 'En hij was zo naar bui ten aan het kijken steeds.' Nu het mysterie is opgehelderd laat Krooshof weten heel conent te zijn met de haar opgespelde versieringen en titel. Een titel waar ze volgens de ver eniging, alle recht op heeft. 'Ze zet zich aan alle kanten in voor de vereniging. Ze speelt zelf waldhoorn, maar ze draait ook bardienst, maakt jam, houdt bij wie van de leden ziek is, ook de bloemstukken waarmee de zaal versierd is, zijn van haar. Ze doet dit allemaal al tientallen jaren en heeft boven dien jarenlang in het bestuur gezeten. Niets is haar teveel of te dol. We noemen haar niet voor niets de moeder van de vereni ging', liet voorzitter Gerhard Voordes weten. gen een struikelblok zijn om op mij te stemmen." Veel bestuurders vinden dat ze niet bij een partij horen en hebben daarom een eigen par tij opgericht. Wibbelink heeft dat niet gedaan, omdat ze door de WD werd gevraagd zich kandidaat te stellen. De Hol tense maakte al eerder deel uit van de gemeenteraad namens de WD. Bij de vorige raadsver kiezingen raakte ze haar zetel kwijt. "Ik had precies één voor keursstem te weinig", aldus Wibbelink die het belang van de waterschappen nog eens wil onderstrepen. "We prakkise ren tegenwoordig van alles uit, maar het moet wel functioneel blijven. We moeten heel goed nadenken of we veel van die dingen die mooi zijn wel kun nen uitvoeren. We moeten echt op de centen letten. Het moet betaalbaar blijven. Haal baar en betaalbaar, dat is mijn leus." NOVEMBER Oudpapiercontainer, Basis school Dijkerhoek, Dijkerhoekse- weg 30 Dijkerhoek, vrijdag 31 ok tober 2008 - maandag 3 novem ber 2008 Bejaardensoos, Kandelaar, dinsdag 4 november 2008, 14:30 Dorcas Voedselactie, Albert Heijn, Cl 000 en Aldi in Holten, vrijdag 7 november 2008 Koffieochtend: huisvrouwenor kest De Klinkende Pannen, Bosch kamp, vrijdag 7 november 2008, 9:45 - 11:45 Filmavond ToDaBoKr, Tref punt Espelo, vrijdag 7 november 2008, 20:00 Oud-papiercontainer, Bos- school Espelo, zaterdag 8 novem ber 2008 Filmavond ToDaBoKr, Tref punt Espelo, zaterdag 8 novem ber 2008, 1 3:45 Gebraden Oosterhofjes eten, telefoon 0573-221102, Boerderij Zorgvliet, Larenseweg 106 Hol ten, zaterdag 8 november 2008, 14:00 Herdenking Remembrance Day, Canadese Begraafplaats, zondag 9 november 2008, 11:00 Playbackshow, Bonte Paard, zondag 9 november 2008, 14:00 NBvP Dijkerhoek: over leven johanna van Buren, Bonte Paard, dinsdag 11 november 2008, 20:00 jeneverproeverij Gall Gall, Holten, woensdag 12 november 2008 K&C Holten: J.W. Waterhouse, Boschkamp, woensdag 12 no vember 2008, 20:00 NBvP Holten: Lezing bittere thee door Corine Naranji, Irene, donderdag 13 november 2008, 20:00 Holtense Toppers te Paard, Paardenterrein De Borkeld, zater dag 15 november 2008, 14:00 - 16:00 Elfde van de Elfde-avond, Bonte Paard, zaterdag 15 novem ber 2008, 20:00 NBvP Espelo: Brinkman, mid winterhoorn en haar geschiede nis, Espelo, maandag 17 novem ber 2008 Filmhuis Holten: film Das Leben der Anderen, Boschkamp, don derdag 20 november 2008, 20:15 Concert Holtens Mannen koor, Kandelaar Holten, vrijdag 21 november 2008, 20:00 Aankomst Sinterklaas, Holten, zaterdag 22 november 2008 Brunch ouderen (opgave vanaf 10 nov.), Boschkamp, zondag 23 november 2008, 1130 - 14:00 Bejaardensoos, Irene, dinsdag 25 november 2008, 14:30 Lezing over Thomasevange lie door ds. Henk Spoelstra, Kan delaar, dinsdag 25 november 2008, 20:00 Passage Holten: Optreden Dree vrouwleu uut d' Achterhook, Kan delaar, donderdag 27 november 2008, 20:00 DECEMBER Oudpapiercontainer, De Re genboog, Schoolstraat 9 Holten, maandag 8 december 2008 - woensdag 10 december 2008 Oudpapiercontainer, Haar- school, Ab Jansenstraat 30 Hol ten, maandag 8 december 2008 - vrijdag 12 december 2008 Oudpapiercontainer, De Hol- terenk, Holterenkstraat 1 Holten, woensdag 10 december 2008 - vrijdag 12 december 2008 Koffieochtend: kerstverhalen door Henk van Baaien, Bosch kamp, vrijdag 12 december 2008, 9:45 - 11:45 Oudpapiercontainer, Basis school Dijkerhoek, Dijkerhoekse- weg 30 Dijkerhoek, vrijdag 12 de cember 2008 - maandag 15 de cember 2008 Passage Holten: Kerstavond, Kandelaar, maandag 15 decem ber 2008, 20:00 K&C Holten: Kerstverhaal in middeleeuwse schilderkunst, Boschkamp, maandag 15 de cember 2008, 20:00 Bejaardensoos: kerstmiddag Kandelaar, dinsdag 16 december 2008, 14:30

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 3