Familieberichten Speciaal abonnement lenen dvd's en cd's Overlijden Dankbetuiging Controleer of u recht hebt op teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007. Geboren Geboren Luuc 1 jubileum Henk en Franske Veltkamp-Groenewegen Elisabeth Grada Christina ter Beest-Jansen Lily J.H. Veneklaas-Slots Suzanne en Erik Klein Bluemink ÓUZAN'Ó ilAA(2-M22Dt was, was haar uitvaart Kantoor: Uitvaartcentrum: www.vredehof.nl Belastingdienst www.belastingdienst.nl/zvw Taxatierapport nodig voor hypotheek? VAN BRUSSEL MAKELAARDIJ Ledenvergadering CDA Rijssen- Holten Dinsdag 4 november 2008 2 Uw geboorte-, huwelijks-, jubileum- en overlijdensberichten kunt u telefonisch, per fax of e-mail aanleveren bij ons kantoor in Enschede tot maandag 09.00 uur. Voor nadere informatie over o.a. formaten en tarieven kunt u contact opnemen met onze media-adviseurs. Telefoonnummer: (053) 484 24 50 Faxnummer: (053) 484 24 63 E-mail: familieberichten@whk.wegener.nl li» Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon Luuc is geboren op 25 oktober 2008 om 16.12 uur en weegt 4135 gram Rik en Rianne Paalman Noordenbergstraat 23 7451 GE Holten Dankbetuiging Hiermee willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten, bloemen en telefoontjes ontvangen bij ons 50 jarig huwelijk Fam. Kolkman-ter Denge Fliermatenweg 3 7451 NH Holten In plaats van kaarten Op dinsdag 11 november 2008 zijn wij 25 jaar getrouwd Als u ons hiermee wilt feliciteren, dan bent u van harte welkom op zaterdag 15 november a.svan 14,30 tot 17.00 uur bij Zalencentrum De Poppe, Holterweg 23 te Markelo. Borkeldsweg 22, 7451 SM Holten Een vrouw die leefde voor haar familie en met haar warmte en intensheid een ieder wist te vangen. Toch nog onverwacht is rustig ingeslapen onze wilskrachtige moeder, dappere oma en overgrootmoeder weduwe van Dirk Willem ter Beest Wisch, 29 oktober 1928, Deventer, 3 november 2008 Edyen Jan Albert Rik Carmen, Jolijn Cristel Jan en Riande Hugo, Simon Correspondentieadres: Dorpsstraat 63 7451 BS Holten Lily is opgebaard in haar kamer (nr. 301) in Woon- en Zorgcentrum Diessenplas te Holten. Op donderdag 6 november is er gelegenheid afscheid van haar te nemen en ons te condoleren tussen 19.00 en 19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta aan de Reilinksweg te Holten. De crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag 7 november om 14.30 uur in de grote aula van crematorium Steenbrugge, Raalterweg 29 te Deventer. Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegenheid afscheid van haar te nemen' tussen 14.10 en 14.20 uur. Na afloop kunt u ons condoleren in de. ontvangkamer van bovengenoemd crematorium. Onze dank gaat uit naar allen die haar liefdevol verzorgd en verpleegd hebben. Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat hij zolang in onze familiekring mocht zijn, is heden na een afnemende gezondheid, van ons heengegaan onze broer, zwager en oom Holten: G.J. Veneklaas-Slots J.H. Veneklaas-Slots -Landuwer D. Nijland-Landuwer J. Nijland t A.G. Lubbersen-Landuwer H.B. Lubbersen neven en nichten Holten: Nieuw-Heeten: Zaterdag 15 november 2008 zijn wij, 12 Zi jaar getrouwd. Wij willen dit vieren en nodigen u uit voor een receptie van 15.00 uur tot 17.30 uur bij Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51, 7271 RS te Borculo. I.v.m. onze receptie zijn wij vanaf 12.00 uur gesloten 1/ n Pcrpsstraab 18 7451 &T lUten lel <2548-564486 www.suzanshaarmz»d<°.nl k Van Galenstraat 18 Tel. 053 -431 23 89 M.H. Tromplaan 15 Tel. 053 - 431 23 89 Had u in 2007 meerdere banen of uitkeringen tegelijkertijd en was uw inkomen hoger dan 30.623? Dan hebt u mogelijk recht op een teruggaaf. Als het goed is, hebt u hierover van ons een brief ontvangen. Hebt u geen brief ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op deze teruggaaf? Kijk dan op onze website hoe u de teruggaaf kunt aanvragen. NIET via bank-tussenpersoon maar DIRECT naar 200,- excl. btw Woningaanbod: www;vanbrusselmakelaardij.nl Dorpstraat 81. 7468 CG Enter Tel. 0547-381755 Huttenvval 46. 7462 AC Rijssen Tel. 0548-518605 RIJSSEN/ HOLTEN - CDA Rijssen- Holten houdt woensdag 12 novem ber om 20.00 uur haar ledenvergade ring in café-restaurani Spekhorst,Grotestraat 26 in Rijssen. Na de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen zullen een aantal poli tieke onderwerpen besproken wor den. Van 13 tot en met 25 november zijn er de waterschapsverkiezingen en in 24 van de 26 waterschappen doet hel CDA mee. Wim Stegeman, kandidaat Water schap Regge en Dinkel, zal spreken over de waterschapsverkiezingen. Verder zal de fractie een toelichting geven op de begroting 2009 van de gemeente Rijssen-Holten. Tevens zal worden nagegaan welke punten uit het CDA- verkiezingsprogramma 2006-2010 "Samen bouwen aan een vitale gemeente" gerealiseerd zijn. RIJSSEN/ HOLTEN - De bibli otheek Rijssen-Holten heeft een speciaal abonnement voor het lenen van dvd's en cd-roms ontwikkeld. Met dit abonnement hoeft men niet meer bij te betalen als men één van deze media leent. Als men in de bibliotheek een dvd of een cd-rom leent moet men hiervoor leengeld betalen. Veel mensen vinden het lastig om steeds een klein bedrag via de betaalautomaat af te reke nen. De bibliotheek voert daarom een extra abonne ment in speciaal voor het le nen van digitale media. Het abonnement is alleen verkrijg baar voor leden die ook een gewoon abonnement hebben. Het abonnement voor digitale media kost 20 euro per jaar, waarmee men het leengeld voor dvd's en cd-roms in één keer afkoopt. Dit bedrag wordt via automatische incasso geïnd. Per keer kan men twee materialen lenen, maximaal veertig per jaar. Voor mensen die incidenteel dvd's of cd- rom lenen, blijft het oude sys teem waarbij men apart leen geld betaalt, bestaan. Bijzondere kerst of jaarwisseling KALKAR - Dat een bijzondere kerst of jaarwisselinS ook is weggelegd voor mensen met een niet al te dik ke beurs bewijst het hotel- en attractiepark Wunder- land Kalkar, net over de grens bij Arnhem. De helt maand december biedt deze Van der Most onder neming een ruime keuze aan dag- en hotelarrange menten op basis van de all-in formule. Al vanai 27,50 euro per persoon is het mogelijk met vrienden of familie een dagje onbezorgd - en onbeperkt -I' genieten van koffie met gebak, een feestelijke keisi dis en alle drankjes. Voor wie meer wil, is er vanaf 2 december een overladen programma met vertieren plezier voor jong en oud, compleet met een wintel' circus, ijsbaan, illusieshow, boottocht over de Rij11 een wijnproeverij, live muziek en kinderanimattf Tijdens de kerstdagen is er ook nog eens een wer velende kerstshow met een keur aan artiesten. Belangstellenden vinden meer informatie www.wunderlandkalkar.eu

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 2