Kalender voordeel bij Voortman Keukens Mie dagen gratis montage Voortman Zoals Freek was, was zijn uitvaart Ruilverkaveling Rijssen (Blok Notter-Zuna) *^verijssel VRIJDAG 7 november ZATERDAG 8 november keukens I 6 november www.vredehof.nl Landinrichtingswet Terinzagelegging van de lijst van recht hebbenden en het register van schattings uitkomsten Terinzagelegging plan van toedeling korting op apparatuur Voor elke bezoeker een woonwaaier cadeau 56 frisse ideeën om je huis met weinig middelen een oppepper te geven. korting op de hele keuken opgeleverd. SieMatic III DONDERDAG MW1 Vf"k A korting op de keukenmeubelen Dinsdag 4 november 2008 Holten Bathmen: Rijssen Wierden: E. Lubberding C.J. Kreijkes J.G. Ulfman J.J. Beunk-Beenakker R. Vriesema UITVAARTVERZORGING Tel. 0548 - 364300 Tel. 0548 - 517675 (Rijssen) Tel. 0548 - 513930 (Wierden) Kennisgeving ingevolge artikel 168, tweede lid Kennisgeving ingevolge artikel 199, tweede lid De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Rijssen, deelt u mede dat gedurende één maand, van 18 november 2008 tot en met 27 november 2008 in het Kultuurhus Irene, van Kregtenweg 9, 7467 PL Notter en van 28 november 2008 tot en met 17 december 2008 bij het Kadaster Overijssel, Koggelaan 59, 8017 JH Zwolle op werkdagen, behalve op zaterdagen, 's morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.30 uur tot 16.00 uur en op dinsdagavond 25 november van 18.30 uur tot 21.00 uur, voor eenieder kosteloos ter inzage zullen liggen: a. de lijst van rechthebbenden, als bedoeld in artikel 161; b. het register van schattingsuitkomsten met de kaarten waarop de ktassegrenzen, als bedoeld in artikel 167, en de gegevens met betrekking tot de inrichting der gronden, als bedoeld in artikel 166 zijn aangegeven, of gewaarmerkte afschriften daarvan; c. het stelsel van classificatie, als bedoeld in artikel 162, eerste lid; d. het plan van toedeling, als bedoeld in artikel 196, tweede lid. Uiterlijk veertien dagen na de laatste dag waarop de in artikel 168, eerste lid bedoelde stukken, het stelsel van classificatie, alsmede de stukken als bedoeld in artikel 196, tweede lid, ter inzage hebben gelegen, dus tot en met 31 december 2008, kan iedere belanghebbende schriftelijk zijn bezwaren tegen de toekenning en omschrijving van rechten op de lijst van recht hebbenden, tegen het register van schattingsuitkomsten en tegen het plan van toedeling indienen bij de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling 'Rijssen'. (Adres: Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Rijssen, Postbus 10051, 8000 GB Zwolle) Opdrachtgever provincie Opdrachtnemer/uitvoerder dienst landelijk gebied MONTAGE DU.'HM kookklaar STUDIO IN RUSSEN EN APELDOORN Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Al 35 jaar een begrip in uw regio! I RUSSEN OLDENZAAL Nijverheidsstraat 40 j Esseniaan 123 OPENINGSTUDEN OPENINGSTIJDEN Ma-wo 09.00 - 18.00 Za 09.30 - 17.00 Di-vr 09.00 -18 00 Za 09 30 - 17 00 Do enVr koopavond tot 21.00 uur Do koopavond tot 21.00 uur 150%

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 20