EXCELSIOR'31 F £§Bordan voortman ^Van Buuren VoikertWesseis^ De Kok 1RIKKERT Sportpark de Koerbelt Zaterdag 8 novemb PONGERS m£ 4^ Sloof AFEOUWGROEP BV heutink1*5grafimedia k van dam groep keukens deJong&Laan Assist Verzuim Excelsior '31 start geldwerving voor nieuwbouw kleedkamers Daniels Huisman tegelspeciaiist ABNAMRO SELECT SPORT webrodie fö hoekmantotaal Rabobank sportvereniging EXCELSIOR 31 Rijssen EXCELSIOR 31 Rijssen sportvereniging EXCELSIOR'31 Rijssen Wim Jansen Assurantiën AUc WMkHfafM compleet uniek "-rf r- >-■ ■ant 8c Zalencentrum VERZUIMBEGELEIDING P&O REÏNTEGRATIE RUSSEN - Excelsior '31 zit al jaren met een te kort aan kleedkamers. Nadat de drie nieuwe velden op sportpark De Koerbelt erbij kwamen moet ook de accommodatie, in het bijzonder het aantal kleedkamers, aangepast worden aan de enorme groei aan leden binnen de Rijssense club. Bijna alle zaterdagen zitten de teams, zowel te genstanders als Excelsior '31 met meerdere elf tallen in één kleedkamer, dat dit niet kan is dui delijk. Daarom heeft Excelsior '31 enkele jaren gele den het plan opgepakt om nieuwe kleedka mers te realiseren. Nadat diverse plannen werden afgeschoten is er nu het fiat geko men om op de plek van de tribune 16 kleedkamers te bouwen. Bovenop de kleed kamers komt een mooie tribune. De gemeente Rijssen-Holten heeft al subsidie toegekend, om het ambitieuze plan te realise ren, dit is een stap in de goede richting. Daar naast zal er de nodige acties moeten worden opgestart om de financiering rond te krijgen. De eerste actie is de verkoop van vleespakket ten. Met de feestdagen voor de deur is het een actie die absoluut zal aanslaan. De leden van Excelsior '31 zal gevraagd worden om van de ze actie een succes te maken. your professional sportshop VAN LOSSER RIJSSEN WGGGNGR Huis-aan-huisMedia Twente VRr\3mm Ijzerwaren Gereedschappen Bouwbeslag V WI l\W 1 W W V» mJ V» I Voorbeschouwing Excelsior'31-Flevo Boys trainer/coach Dennis Demmers Tegen Flevo Boys móeten we 'gewoon' 3 punten pak ken. Zoals ik al enkele weken zeg: wij krijgen de eer ste kansen, maar benutten deze niet. Vervolgens krij gen we het deksel op de neus, door simpel weggege ven tegen doelpunten. Flevo Boys mag zeker niet onderschat worden, want het blijkt dat in deze klasse iedereen van iedereen kan winnen. De stand op de ranglijst zegt dan ook hele maal niets. Wij zullen elke wedstrijd de wil om te winnen op de mat moeten leggen, op ba sis van die instelling veel in nog m stond i In de en Bjö ;r den onduii Pijkere iSf >rr We h( r is daai il i sportvereniging EXCELSIOR'31 Rijssen sportw-uontging EXCELSIOR'31 Rijssen sportvereniging EXCELSIOR'31 Rijssen Dakbedekking Bedrijf Rijssen bv BEDRIJFSADVISEURS ACCOUNTANTS

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 14