Nog tien procent nodig 5/ Hollens Nieuwsblad Wintertijd Herfst Wandelen over onbekende voetpaden Goed weer Wees vriendelijk en krijg geld PAGINA 13 Frank Meulenbclt wint met Dayzers 10.000 euro LEEGVERKOOP HERDENKING BRANDOEFENING JONGERENKETEN diepe hel HOLTEN - Inwoners van Holten kunnen zich nog steeds aanmelden voor het nieuwe glasve zelnetwerk van Reggefi- ber. Glashart Holten, dat de vraagbundeling coördineert en het net werk beheert en exploi teert, heeft de inschrijf- periode verlengd tot 31 oktober. Glashart Holten verlengt periode inschrijving voor glasvezelnetwerk Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad f NUMMER 43 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Vi il fill I I De supportersvereniging van de HMV houdt zaterdag 25 oktober een grote leegver- koop. De opbrengst is bedoeld voor de Holtense muziekver eniging. ZIE OOK PACINA 3 Leerlingen van de Bosschool hebben afgelopen week Ma- rinus Stevens herdacht. Hij werd op 14 oktober 1944 doodgeschoten tijdens een razzia. Zij deden dit bij het monument. ZIE OOK PACINA 5 De Albert Heijn werd vorige week ontruimd vanwege een brandalarm. Het bleek geen echt te alarm te zijn maar om een oefening te gaan. Het winkelend publiek kreeg een rookmelder mee naar huis. ZIE OOK PACINA 5 Twee jongerenketen werden bezocht door een delegatie van het ministerie van Bin nenlandse Zaken. Zij wilden graag weten hoe het met het ketenbeleid binnen de ge meente gaat. ZIE OOK PACINA 15 De Diepe Hel Holterbergloop wordt zaterdag op de Toeris- tenweg gehouden. Genieten van sport en de mooie na tuur. ZIE OOK PACINA 15 Aanvankelijk zou de inschrij ving op 15 oktober stoppen, maar omdat het vereiste per centage van vijftig procent deel name nog niet is gehaald, is be sloten de inschrijvingstermijn met twee weken te verlengen. "Het gaat heel goed met de aanmeldingen, maar het eind doel is nog niet bereikt. We zit ten net nog niet aan de vijftig procent", zegt Hanneke Muller van Glashart. "We hebben ge woon nog eventjes nodig, daar om is de termijn verlengd." Volgens Muller heeft Holten nog tien procent nodig om aan gesloten te kunnen worden op de supersnelle glasvezels. "We zitten nu rond de veertig pro cent. Op zich valt dat mee, maar we hebben de grens van vijftig pro cent wel nodig. We künnen 'm halen, maar zoals wei vaker het geval is, wegen de laatste lood jes het zwaarst." Mocht op 31 oktober blijken dat de vijftig procent niet gehaald is, dan is een verdere uitbrei dingvan de termijn uitgesloten, zo laat Muller weten. "Het is niet de bedoeling om nóg een keer te gaan verlengen. Nu krijgt Holten de kans." Volgens Muller is het glasvezel netwerk dé toekomst. "Hoe meer er op een internet pagina staat, hoe langer het op vragen duurt. Spraak-, muziek- en video-/ webcam toepassin gen vereisen veel bandbreed te." LEES VERDER OP PACINA 5 HOLTEN - De Vrienden van het Hoolterpad hebben afgelopen zondag 29 oktober een wandeling gehouden over onbekende voetpa den langs de mooiste plekjes van de Holterberg en het buitengebied. Wandelen houdt verhalen levend, en schept nieuwe verhalen. Zo ging de wandeling dit jaar langs de historische Put van Juleke. De Vrienden van het Hoolterpad voelen zich zeer betrokken bij het behoud van de Holterberg met zijn oude paden, foto: iohan bolink RUSSEN - De dagen worden korter en de temperatuur gaat naar beneden. De winter is in aantocht. En dat begint ko mend weekend al met de win tertijd. Want zondag 26 oktober gaat de klok een uur terug, van 3.00 naar 2.00 uur. De wintertijd duurt tot zondag 29 maart. Dan gaat de klok weer een uur vooruit. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door een hogedrukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Oceaan over Frankrijk naar Scandinavië en Zuid-Europa. Lagedrukgebie den vinden we op de oceaan tussen IJsland en Scandinavië. Hierdoor zitten we op de grens van deze twee systemen. Dins dag passeert een koufront van een depressie, er is dan veel be wolking en periodiek valt er re gen en er is weinig tot geen zon. Temperatuur ligt rond de 13.0 a 14.0 graden bij een matige wes ten wind. Woensdag en donder dag passeert een rug van hoge- druk, het zorgt bij ons voor be hoorlijk goed weer. Het is op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt. De temperatuur ligt tussen de 12.0 a 13.0 graden. Vrijdag komt de volgende rand- storing alweer op ons af, de kans op neerslag wordt dan weer groter. De zuidwesten wind is matig tot vrij krachtig. Zaterdag hersteld het weer zich wat door hogedruk invloed. Echt herfstweer deze week dus. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Een onbekende wel doener gaat in Holten over tien personen 500 euro uitdelen. Het enige wat men hiervoor moet doen, is aardig zijn voor de me demens. De 500 euro wordt onder de in woners van Holten verdeeld. In zijn brief: "Er wordt gekeken naar de vriendelijkheid van de Holtenaren. Hoe ga je om met je naaste, je buren, met degene die er anders uitziet of met degene die anders denkt? Hoe vriende lijk blij je in alle situaties? Groet je iemand? Glimlach je naar de mensen die je tegenkomt, geef je wel eens een compliment aan iemand die je niet kent. Laat je wel eens ie mand voorgaan in het verkeer of in een winkel? Hoe vaak stuur je een kaartje naar iemand? Wat doe je als iemand geïrriteerd naar jou doet, bijvoorbeeld in het verkeer? Maak je wel eens een praatje met iemand die je niet aardig vindt, om er zo achter te komen of je gedachte klopt met de wer kelijkheid." Voor minimaal tien mensen stelt de onbekende weldoener 50 ter beschikking. "Niemand weet wie er kijkt naar de vrien- deliljkheid. Ieder die je spreekt kan het dus zijn." Het bedrag kan ook in kleinere porties worden verdeeld, zodat er meerdere mensen iets krij gen. Voor de kerstdagen zullen alle enveloppen met inhoud bij de mensen thuis worden bezorgd. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft In Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid In het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee, U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf; voor de prijs ven minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekalljks het laatste nieuws uit Holten In de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze pnjzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1