Veel aanmelding glasvezel Holtens Nieuwsblad Losse Hoes vergenomen door gasterij Kruidentuin DINSDAG Prijs Club DIS blijkt mooist verklede vriendenclub Inbrengen voor kledingbeurs Perioden met zon 16 SEPTEMBER PAGINA 3 Keunefeesten weer groot succes NATURE EXPERIENCE THEATERACT HENK MULDER WERELDTIJDPAD mintonette HOLTEN-Hotel/res taurant Het Losse Hoes is overgenomen door Pau- lien en Vincent Vree Eg berts van Gasterij de Kruidentuin in Mariën- heem. Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad NUMMER 38 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL HOLTEN - Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar kunnen woensdag 24 september van 13.30 tot 15.30 uur samen met een gids op ontdekkingstocht de natuur in. ZIE OOK PAGINA 3 Dolf Moed werkt in het 'ge heim' met schoolkinderen aan de openingsact van het nieuwe gemeentehuis. "Het is echt de moeite waard om te komen kijken", zegt de theaterman. ZIE OOK PAGINA S Kunstenaar Henk Mulder houdt open huis. ledereen kan komen kijken naar de werken van zijn cursisten. Daarnaast is het mogelijk om in te schrijven voor een schil dercursus. ZIE OOK PAGINA 5 Er komen speciale navigatie- boekjes om het Wereldtijd pad volgens een bepaald thema te laten lopen. De eer ste paal van dit 50 kilometer lange pad wordt woensdag geslagen. ZIE OOK PAGINA 7 Het Mintonette Herenteam 3 stopt ermee. Na twintig jaar spelen ze nog een wedstrijd Tiet elkaar. Daarna volgt een receptie. LIE OOK PAGINA 25 HOLTEN - De belangstelling voor het nieuwe glasvezelnet werk van Reggefiber is behoor lijk groot, zo is vorige week ge bleken bij de twee informatie bijeenkomsten die bij Glashart Holten werden gehouden. In de winkel van Glashart Hol ten in het oude gemeentehuis aan de Smidsbelt 6 was het zo wel op de dinsdag- als op de woensdagavond een drukte van belang. "Het was tjokvol", zegt Robert Jan Tijhof van Glas hart Holten. "Beide avonden zijn er wel honderd mensen ge weest. Het was zo druk dat de mensen op de gang moesten wachten. Er zijn veel vragen ge steld en veel mensen lieten we ten dat ze terug willen komen." Met het aantal aanmeldingen voor het nieuwe glasvezelnet werk gaat het volgens Tijhof goed. "In het begin was het rus tig, maar het is de trend dat er in het begin weinig aanloop is. Op donderdag en vrijdag was het erg druk in de winkel. Het aan tal aanmeldingen is in een week tijd zeker verdubbeld. Het loopt dus goed", zegt Tijhof. "Maar het moet zich natuurlijk nog wel uitwijzen." De aanleg van de glasvezels gaat alleen door als Reggefiber in Holten een bezettingsgraad van vijftig procent haalt. De aanmeldingsperiode loopt tot 15 oktober. "Of we het halen is nu nog niet duidelijk", zegt Tij hof. "Maar we hopen er uiter aard wel op. De keus is aan Hol ten." Glashart Holten is een dochteronderneming van Reg gefiber en is opgezet om een aanspreekpunt te zijn voor de klanten. "Reggefiber wil geen 0900-cultuur creëren", aldus Tijhof. Reggefiber, dat deel uit maakt van het Reggeborgcon- cem van Dick Wessels, zorgt voor de aanleg van de glasve zels die supersnel internetver keer mogelijk maken. De aan sluiting geschiedt tot aan de deur. Glashart blijft in ieder ge val nog een half jaar in het oude gemeentehuis zitten. "Als het aan ons ligt, blijven we ook hier", aldus Tijhof. Als de norm van vijftig procent deelname in Holten wordt ge haald, is Reggefiber van plan in november met de graafwerk zaamheden te beginnen. De eerste aansluiting op het nieu we netwerk wordt dan in febru ari 2009 verwacht. Dijkerhoek was de eerste loca tie in de regio die werd aange sloten op de snelle glasvezels. In Rijssen ging de eerste schop april dit jaar de grond in. De be doeling is dat Rijssen voor het eind van het jaar compleet is aangesloten. In Rijssen lag de norm voor deelname overigens op veertig procent. HOLTEN - De bosjesmannen van Club DIS wisten afgelopen zondag in de Keunetent de prijs in de wacht te slepen van mooist ver klede vriendenclub. Hiervoor kregen ze van voorzitter Coen van Hoevelaak een grote beker uitgereikt met consumptiemunten. FOTO: JOHAiN BOLINK HOLTEN - Gerda Kwakemaak- Limburg houdt donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 sep tember een najaars- en winter- kledingbeurs voor kinderen en volwassenen. De beurs wordt gehouden in haar winkel aan de Kerkstraat 5 in Holten. Wie kleding wil inbrengen voor de beurs, kan dat donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 sep tember doen bij de winkel. Kle ding moet gewassen en gestre ken zijn. Van de verkochte arti kelen gaat 70 procent van de opbrengst naar de inbrenger. In overleg, kan kleding op de volgende tijden worden inge bracht: donderdag 18 septem ber van 10.00 tot 18.00 uur; vrij dag 19 september van 10.00 tot 18.00 uur; zaterdag 20 septem ber van 10.00 tot 17.00 uur. Niet verkochte kleding en de verdiensten kunnen dinsdag 30 september van 16.00 tot 20.00 uur worden opgehaald. Daarna gaat niet opgehaalde kleding op woensdag 1 oktober naar een goed doel. De beurs zelf wordt gehouden op donderdag 25 september van 9.00 tot 21.00 uur, vrijdag 26 september van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag 27 september van 9.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: tele foon 0548-362782. Dinsdag tot en met zaterdag. Het blijft de komende week droog. Tot donderdag voert een oostelijk wind lucht aan die temperaturen toelaat van 16.0 a 17.0 graden. Ook de nachten verlopen fris met 6.0 a 8.0 gra den. Naar donderdag toe rolt het Scandinavië hoog een apar te kem richting de Duitse bocht en later naar onze omgeving. De wind zoekt dan geleidelijk de zuidoosthoek op. Thermisch gaan we er dan weer wat op voomit. Qua weerbeeld veran dert er in grote lijnen niet veel. Er blijft een afwisseling van wol kenvelden en perioden met zon. Wel neemt de kans op mist toe in de nacht en ochtend. Zij huren de horecagelegenheid van Sjoerd de Witte, zo zijn par tijen vorige week overeengeko men. De officiële overgang is per 1 oktober, maar de nieuwe eige naren zijn al druk bezig met de nodige verbouwingen. "We ho pen half oktober de deuren open te kunnen doen", zegt Paulien Vree Egberts die al be gonnen is met de renovatie van de keuken. "Er komt een nieuwe keuken in, de appartementen worden opgeknapt en er komt een nieuw interieur." Volgens Vree Egberts worden de hotelka mers voorlopig niet gebruikt. De naam Losse Hoes blijft gehand haafd, maar het restaurant gaat Gasterij de Kruidentuin Holten heten. 'We zijn hier heel blij mee, want het is een fantastisch pand op een fantastische plek. Met de opening willen we iets speciaals gaan doen, maar daar zijn we nog over aan het naden ken", aldus de nieuwe exploi- tante van het Losse Hoes dat be gin deze zomer failliet ging. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers-1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode:Sjp Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1