Holtens Nieuwsblad 3 Goud en brons voor Marti Jansen van OKIA Taxaties Enno de Boer taxeert bij Oudheidkamer Hoolt'n Column K&C Holten bestaat 20 jaar Geheime zender opgerold Lessen yoga Cursussen computer Agenda HOLTEN - Touwtrekker Marti Jansen van OKIA heeft zijn kandidatuur ge steld voor de plaatselijke titel van Sportman van het Jaar. Umsïïa^^ë{ïïëmDe^QQ8 HOLTEN - Het open huis van de Oudheidkamer Hoolt'n was afgelopen zaterdag een goede publiekstrekker. Enno de Boer, bekend van het RTV Oost-pro gramma 'Geen kaf maar koren', verrichtte onder grote belang stelling taxaties, Eén van de din gen die de taxateur op tafel kreeg was een schilderij van Fedor van Kregten. "Het was een mooi schilderij, een land schap met koeien", aldus De Boer die het doek taxeerde op een bedrag van 3000 euro. "Fedor van Kregten komt uit Drenthe, maar heeft jaren in Twente gewoond. Daarom kom je zijn schilderijen nog wel eens tegen. Het is een bovenregiona le schilder." Een ander schilde rij taxeerde De Boer op 1500 eu ro. Deze keer betrof het een aquarel van Willem van der Nat, voorstellende een boereninteri- eur. Een krijttekening van Annie Bruin was volgens De Boer 800 euro waard. In het stuk werd een landschap in 't Gooi uitge beeld. Bijzonder vond De boer ook de Bijbel met zilveren slot uit 1840. Het was gemaakt door Willem van der Cop, een zilver smid uit de regio. Volgens de taxateur was de Bijbel met slot zeker 200 euro waard. Dat een naaidoos ook een aardige waar de kan vertegenwoordigen werd zaterdag ook duidelijk in de Oudheidkamer. Eén van de bezoekers bracht een met ivoor bekleedde naaibox mee met daarin allerhande ivoren attri buten. "Heel bijzonder", vond De Boer die de doos op 2000 eu ro inschatte. Een ander 'hoogte punt' vormde een schaakspel uit de jaren '38-'40. "Het stelde het Duitse leger voor tegen het Franse leger. Het was in hout uitgesneden, alleen was het jammer dat het erg beschadigd was. Nu heb ik het op 50 of 60 euro getaxeerd omdat het té be schadigd was." Taxateur Enno de Boer, bekend van het TV Oost-programma Geen Kaf Maar Koren, was afgelopen zaterdag aanwezig op de open dag van Oudheidkamer Hoolt'n. In 'n Spieker taxeerde hij artikelen die werden binnengebracht door bezoekers, foto: iohan boijnk Wereld kampioen Sallaaand, Sallaaand, hier is mien stèè. N'arm van meister Brouwer is laank. Nog altied klinkt zien Sallandlied duur Hoolt'n. De kömm'nde wek- ke zal het wier te heur'n wèèr in de tèènte op de Keune- feest'n. De Keunefeest'n, ie mött ter hen. Ie mött ter e wes wèèr, aans köi der neet oaver met proat'n. Het is een net as ne pille van'n dokter, ie mött um gebruuk'n um wier een joar vedan te könn'n in roste en vrèè. Röste en vrèè, det köi lèèz'n in de Dèèmter kraante van vuurige wekke dinsdag. Wethoolder Wolte- rink lustern met de öög'n dichte noar het gebekvech oaver ziene anstelling as wethööider. Ne grööte foto der bie. Det neumt ze een lèèmdig debat. Het aller- meuiste; het was öóld wethööider Lech'nbarg, den't doar lag te snörk'n op die foto. Hij dach, zö te zeen, trugge an de tied, toen't te zelf nog wethööider was. Misschien dache wal an de leste raadsvergadering in Hoolt'n, an die leste rèègels van het Sallandlied "Woe't lèèven vedan geet in röste en vrèè." Die röste en vrèè mött wierkömm'n met diss'n niej'n wethööider. Ök de kr- uutdampe boam'n de ver- trouw'nskemissie bint op e trökk'n en der is wier ne start e maakt met ne nieje com missie, öönder anvoering van de börgemeister en zien'n griffier. Het likk mie mööi vuur disse kemissie um te preum'n van het Hoolter ge- veul en zich te loat'n zeen op het bedriem'nborreluurtje. Börgemeister, van mie breng ie alle roadsleed'n met. Wie schaamt ööns n'anns vuur. Wat meint 'n dokter. Het is wal is good ai met det hèèle stel öönder't volk komt. Tut de raodsleed'n, die't in Ries- s'n wónnt, zeg ik, kómt röstig, Hoolter bint neet slech, Hoolter bint aans. Woe köi mekaa noe better lèèr'n ken- n'n as bie een lekker pilsje of iets aans, met ne vett'n kip- p'npoot of zöö, der bie. Op de Keunefeest'n bint in de of- gelööp'n twintig joar, hèèl wat vriendenclubjes ontsto- ane. Het zöll mööi wèèr, as dit fees ne anzet zöll wèèr vuur het begin van ne nieje traditie, vuur oene hèèle club. Móg het duur goa, dan köwwe de muziek altied nog vroag'n of ze ök het Twèèntse volkslied vuur oele wilt spöl- ln. De euldere Hoolter kent ök det uut 't heufd. In öönze schooltied zunge wie het, umdet ter nog gen Salland lied was. Wat't ök wördt; in de darpe met bargen en bus- se, of ons schone en nijvere Twente. Op noar de feestèèn- te, want oene beste kamme- reui zeej op de Keunefeest'n. Wis en waarachtig en völle wille. De Vèèrkaante Viefkop Jansen won zaterdag bij het WK touwtrekken in het Zweedse Stenungsund de wereldtitel met de Nederlandse ploeg in de klas se 680 kilo. Een dag later pakte hij met de nationale ploeg ook nog eens brons in 720-klasse. Ook Johan Tuitert van OKIA maakte deel uit van de bronzen ploeg. Het WK begon met het kampioenschap voor club teams. Op donderdag bleef de Holtense OKIA-ploeg in de 680 klasse steken in de poule, maar op vrijdag ging het beter met de 640-ploeg. OKIA werd poule winnaar en bereikte de laatste vier na zeges op een Zwitserse club en een Engelse club, maar verloor in de halve finale van La ke Hill uit Ierland. In de strijd om het brons was het Duitse Bollen te sterk, zodat een vierde plaats resteerde. "Als je met een clubteam bij de beste vier van de wereld komt, dan doe je het heel goed", zegt Jansen. "De andere drie waren een maatje te groot voor ons. Die konden we niet hebben. Maar die Duitse ploeg van Bollen was ook zo'n beetje het nationale team." Op zondag werd een begin ge maakt met de titelstrijd voor na tionale ploegen. Voor Jansen kon de dag niet beter eindigen met een gouden medaille voor de nationale 688-ploeg. "We werden eerste in de poule, we konden ze allemaal goed heb ben. Daarna stonden we in de halve finale tegen Zweden. Het leek eerst vlotjes te gaan, maar ze boden toch veel weerstand. De grond was zwaar, het had ge regend, en het was moeilijk om aan te vallen. De eerste beurt verloren we, maar in de tweede HOLTEN - Stichting Kunst en Cultuur Holten viert het ko mend seizoen haar twintigjarig jubileum. Het fraaie nieuwe programma van de Stichting laat acht lezingen in de Bosch kamp zien. Verspreid over het seizoen wordt in vier bijeen komsten aandacht besteed aan de kunst en cultuur van het (midden) oosten, terwijl de vier overige lezingen gericht zijn op de actualiteit van tentoonstel lingen en seizoenen. De bijeen komsten in september en in maart vinden plaats in samen werking met de bibliotheek Rijssen-Holten. Naast het lezin genprogramma, biedt K&C Hol ten twee huisconcerten aan. Ook de leeskring onder leiding van Piet van der Ende gaat door. Omdat Stichting K&C dit sei zoen haar vierde lustrum viert, is een tweetal excursies in voor bereiding: in samenwerking met de gemeente Rijssen-Hol ten betreft de eerste excursie in december een concertbezoek aan de Duitse partnergemeente Burg Steinfurt. De tweede ex cursie die het K&C bestuur houdt, is een meerdaagse cul- tuurreis per bus naar Parijs, waarbij men logeert in het slot Méridon even buiten Parijs. De ze excursie vindt plaats in het voorjaar van 2009. Beide excur sies zijn alleen toegankelijk voor donateurs en hun introduce(é)s. De donatie aan de stichting K&C bedraagt 8 eu ro per persoon per jaar. Entree prijzen per lezing (inclusief kof fie/thee): standaard 8 euro, do nateurs 5 euro, scholieren 3 eu ro. Voor 30 euro is een passe partout voor het totale lezin genprogramma verkrijgbaar. Om het jubileum met de dona teurs te vieren, worden twee huisconcerten aangeboden voor het sterk gereduceerde ta rief van 20 euro per persoon. De leeskring is toegankelijk voor 15 euro per persoon. hebben we wat meer afgewacht en Zweden laten aanvallen. Ze werden moe, kregen waarschu wingen en zo wonnen we de tweede en de derde beurt. In de finale verloren we de eerste beurt van Zwitserland, maar toen hebben dezelfde tactiek toegepast als tegen Zweden. In de tweede beurt werden ze afge floten na drie overtredingen en in de derde hebben we ze over de streep getrokken", aldus Jan sen die met Johan Tuitert op zondag ook meetrok in de Ne derlandse 720 kilo-ploeg. Dat team bestond voornamelijk uit trekkers van Koapmanboys uit Tilligte. Oranje bereikte de laat ste vier, maar verloor in de halve eindstrijd van Zwitserland. In de strijd om het brons klopte Ne derland Ierland. Zwitserland won het goud, Zweden zilver. HOLTEN - Op verzoek van de Agentschap Telecom verleende de politie vrijdag 5 september assistentie bij het oprollen van een geheime zender. De zender heette Las Palmas en zond uit op de frequentie 94.3. Fm. Een 14-jarige Holtenaar was aan het zenden vanuit de kelder van zijn woning aan de Berg manstraat in Holten. Het bleek zijn hobby te zijn. De kelder was ingericht als draaita fel en de zender stoncLop zol der. De zender werd inbeslag genomen. Normaal krijgt men hiervoor een boete van 1250 euro. Vanwege de minderjarige leef tijd zal dit waarschijnlijk minder zijn of hij krijgt een taakstraf. SEPTEMBER Informatiebijeenkomst glas vezel in Holten, Gemeentehuis Holten, Smidsbelt 6, dinsdag 9 september 2008 - woensdag 10 september 2008, 20:00 Brood bakken, zandtapijt strooien en rondleiding kruiden tuin, Boerderij Zorgvliet, Larense- weg 106 Holten, woensdag 10 september 2008, tel. 0573- 221102, 11:00 - 17:00 NBvP Holten: Sketches Battum- se Revue, Irene, woensdag 10 september 2008, 20:00 Keunefeesten, Kalfstermans- weide, donderdag 11 september 2008 - zondag 14 september 2008 Lezing Willem jan van de Wete ring, Kandelaar, vrijdag 12 sep tember 2008, 20:00 Oude tractoren, Molen De He geman Dijkerhoek, zaterdag 13 september 2008, 9:30 - 10:00 Lezing schrijfster Carolijn Visser over China, Boschkamp, maan dag 15 september 2008, 20:00 Brood bakken, zandtapijt strooien en rondleiding kruiden tuin, Boerderij Zorgvliet, Larense- weg 106 Holten, woensdag 17 september 2008, tel. 0573- 221102, 11:00 - 17:00 Hellendoorn Rally, Beuseberg Holten, zaterdag 20 september Open huis kunstschilder Henk Mulder, Oranjestraat, zaterdag 20 september 2008 - zondag 21 september 2008 Holterberg Herfsttoer WV Holten, Mossink, zondag 21 sep tember 2008 Erwin Autocross, Schupperts- weg Holten, zondag 21 septem ber 2008, 1 3:00 HOLTEN - Stichting voor soci aal en cultureel werk in Holten start half september met een aantal yoga-cursussen. Hatha-yoga is een vorm van be wegen die door bijna iedereen beoefend kan worden. De com binatie van lichaamsoefenin gen, ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen is een prima manier om tot rust te ko men, maar draagt er zelfs vaak aan bij om lichamelijke klach ten te bestrijden. De najaarscursussen bestaan uit twaalf lessen van een uur, de kosten hiervoor bedragen 60 euro. Opgave is nog mogelijk voor de maandag- en woens- dagochtendgroep, beide van 9.30 tot 10.30 uur en de dins- dagavondgroep die start om 19.00 uur. Voor informatie en opgave kan men terecht op het kantoor van de stichting aan de Tuinstraat 2 in Holten. Telefonisch aanmel den kan via: 0548-362755. HOLTEN - Stichting voor soci aal en cultureel werk houdt een groot aantal computercursus sen. Op maandagavond 15 sep tember start een Basiscursus PC gebruik. Deze cursus bestaat uit 10 lessen en is bedoeld voor de gene die in snel tempo met de computer willen leren omgaan. Dinsdagmorgen 16 september start een uit zes lessen bestaan de cursus Internet E-mail. Op vrijdagmorgen 19 september start de cursus Windows XP. Al le onderdelen hiervan komen tijdens zes lessen uitvoerig aan de orde. Voor inlichtingen en aanmel dingen kan men op werkdagen tijdens kantooruren terecht op het kantoor in het dorpshuis. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op nummer 0548-36 27 55.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 3