Het spektakel kan losbarsten Infoavonden glasvezel DINSDAG Feest Tent Keunefeesten staat klaar Steun goed doel op Keunefeest Wisselvallig Blijf op de hoogte HOllCllS MlCUWSMOfl 9 SEPTEMBER PAGINA 5 Uitgedeeld gedicht op Holterberg nu ook op Internet WK TOUWTREKKEN BEDRIJVENLOOP DIRIGENT AMAZING FEUILLETON JURYLID EDWIN Holtens Nieuwsblad NUMMER 37 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Marti Jansen is wereld kam pioen touwtrekken (680 kilo) geworden in Zweden. Ook mocht hij, net als johan Tuitert, (720 kilo) een bron zen plak in ontvangst ne men. ZIE OOK PAGINA 3 De Bedrijvenloop van de Die pe Hel Holterbergloop blijkt erg populair te zijn. Vooral het informele karakter ligt goed bij bedrijven. Inschrij ven is op dit moment al mo gelijk. ZIE OOK PAGINA S Koor Amazing heeft in Tom Grondman een nieuwe diri gent gevonden. Tijdens het internationaal korenconcert op 4 oktober in de Kandelaar zal hij voor het eerst aan het werk te zien zijn. ZIE OOK PAGINA S Het laatste deel van de feuil leton Oorlogsherinneringen van Karei van Rijn, staat deze week in de krant. Karei ver telt over zijn oorlogsverleden on hoe hij die periode in Hol ten heeft doorgebracht. NE OOK PAGINA 7 Edwin van Hoevelaak zit in de jury van het Tros-pro- gramma Sterren.nl Academy. Drie talenten strijden hierin °rii een platencontract. ZIE OOK PAGINA 7 HOLTEN - De belangstelling voor de Keunefeesten is dit jaar groter dan ooit. Komende don derdag barst het spektakel los, maar voor het vier dagen du rende evenement is bijna geen kaartje meer te krijgen. "Alleen voor de zaterdagavond zijn nog een aantal losse kaar ten te koop", zegt Coen van de Hoevelaak, de vooizitter van de Keunefeesten. "Voor de rest zijn we uitverkocht. Wie geen kaartje heeft, komt er niet in. Het is voor de eerste keer dat we in de voorverkoop al zoveel kaarten hebben verkocht. Dat is nog nooit eerder gebeurd", al dus Van Hoevelaak die ook al tevreden is met de weersver wachtingen. "De verwachting is dat het weer beter wordt in de loop van de week. We hebben al jaren redelijk wat geluk met het weer en we hopen ook nu dat we mooi weer hebben bij het evenement. Vooral op zondag is het van belang dat we mooi weer hebben. Dat is toch de fa miliedag en is er meer op het plein te doen." De Keunefees ten worden dit jaar al voor de achttiende keer gehouden. Vol gens Van Hoevelaak verlopen de voorbereidingen volgens plan. 'We zijn nog geen dingen tegengekomen waarvan we in paniek raken. Alles loopt zoals het loopt, we hebben geen af- zeggingen van artiesten of zo." De Keunefeesten beginnen fei telijk donderdagmiddag met de finale van de playbackshow voor scholieren. De voorrondes hebben al op school plaatsge vonden. De eerste grote act op het podium is op donderdag avond 20.00 uur Yes-R. Op vrij dag is het podium om 21.00 uur beschikbaar voor het populaire duo Nick en Simon die met Ro- sanne een megahit hebben ges coord. 30 Euro Live is de tweede attractie van de avond. Voor de zaterdag staat de band Beetho ven op het programma die het zondag nog eens dunnetjes over doet. Edwin van Hoeve laak is de andere troef voor de zondag. Bij de Keunefeesten wordt dit jaar voor het eerst ge werkt met polsbandjes met een verschillende kleur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bezoekers van onder de zestien jaar en bezoekers van zestien plus. Aan de jongste groep wor den geen alcoholische dranken verkocht. "Normaal deden we het met stempels, maar pols bandjes in verschillende kleu ren werken beter", aldus Van Hoevelaak die geen extra con troles laat uitvoeren om te kij ken of iedereen zich aan het rookverbod houdt. HOLTEN - Met man en macht is afgelopen zaterdag begonnen met de opbouw van de feesttent voor de Keunefeesten. Zo'n zestien vrijwilligers staken hun handen uit de mouwen om de klus te klaren. Met een hijskraan werden de metalen balken rechtop gezet, zodat het tentzeil eroverheen kon worden getrokken. Met behulp van balkjes en plankjes werd de vloer van de tent waterpas gelegd. De Keunefeesten beginnen donderdag 11 september met een optreden van Yes-R en eindigen zondag 14 september met onder an dere Jeroen van der Boom. i oto. johan bolink HOLTEN - Iedereen die ooit bij de Keunefeesten is geweest, kan zich goed voorstellen dat tijdens de feestvreugde een culinair ge not op zijn tijd zeer gewenst is. Op zondagmiddag 14 septem ber zal het gelukkig getrouwde echtpaar Herbert en Ilona Pieffers op het feestterein te vin den zijn. Dit duo zai in traditio nele kleding voor de inwendige mens zorgen. Een ouderwetse lekkernij wordt op traditionele wijze bereid en zal zeker de feestvreugde tijdens de Keune feesten vergroten. Tegen een historisch lage prijs kan men pannenkoeken, tradi tioneel gebakken van eigen be slag, bestellen. Naar wens is het mogelijk om diverse ingrediën ten zoals spek, appel en of worst op de pannenkoek te krijgen. Dit is een initiatief dat wordt ge organiseerd namens Club Gi gantisch. Deze club zal de com plete opbrengst aan een goed doel schenken. Namelijk: De CliniClowns. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft; die wordt bepaald door een depressie, de voormalige orkaan Hanna, die donderdag noordwest van Ierland-Schot- land arriveert. Boven Noord- Europa ontwikkeld zich een krachtig standvastig hogedruk- gebied met een kemdruk van 1035 Hpa op vrijdag. De tegen pool van het hogedrukgebied is de eerder genoemde depressie. Een vastlopende uitloper van het systeem trekt naar het zui denoosten en lijkt enkele dagen te blijven plakken in de buurt van of boven ons land. Dat pro ces kan voor veel bewolking, re gen of buien zorgen. Maar dit is nog lang niet zeker of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Want de koers van de voormalige orkaan Hanna is bepaald. Dit betekent voor de komende dagen enigs zins wisselvallig weer. De mid- dagtemperatuur gaat wel om hoog. In een zuidelijke stroming wordt het vanaf dinsdag op veel plaatsen meer dan 20.0 graden. Verder is er op alle dagen gere geld zon. HOLTEN - De inschrijfperiode om thuis glasvezel te nemen is nog geopend tot woensdag 15 oktober. Daarna wordt gekeken hoeveel Holtenaren zich heb ben aangemeld. Zijn dat met el kaar meer dan 50 procent van de huishoudens, dan gaat de aan leg door. Wie meer wil weten over glasvezel, de aanleg ervan en de abonnementen, kan dins dag 9 en woensdag 10 septem ber om 20.00 uur terecht in het gemeentehuis van Holten aan de Smidsbelt 6. Dan worden hier namelijk informatieavonden ge houden. Er zal onder meer antwoord worden gegeven op de volgende vragen: Wat zijn de voordelen van glasvezel?, Wat is het grote verschil tussen de kabels van nu en glasvezel?, Waarom zou ik glasvezel nemen?, Waarom 50 procent deelname voordat aan gelegd wordt?, Gaat de hele straat open?, Wordt mijn tuin helemaal open gegraven?, Wat kost het om later aangesloten te worden? en Wat gebeurt er als Holten "nee" zegt? Glasvezel is meer dan alleen su persnel Internet thuis. Ook is het mogelijk te kiezen voor digitale televisie, telefoon (maximaal twee nummers) en radio. Inschrijven kan via de website: www.glashart.nl/holten en in de Glashart Servicewinkel in het ge meentehuis aan de Smidsbelt 6. Telefoon: 0548-71 24 62 en e- mail: holten@glashart.nl I Wilt u op de hoogte blijven van alles wat I speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten I laten liggen, staat wel uitgebreid in het j Holtens Nieuwsblad. I Wie geen week zonder het laatste Holtense I nieuws wil, neemt nu een abonnement op I het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander I abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter I Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van J minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit I Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? 1 Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 1 51,50 euro per jaar {betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) I Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wondt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres; Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1