Mare Fraikin wint Supermoto Goede prestatie Mike Bolink Holtens Nieuwsblad 7 Fotowedstrijd voor alle Holtenaren Trekkersiep bij Potman Alle ogen gericht op Winters Sport Spannende wedstrijden Supermoto Inschrijving voor Kleine Haarloop Inbraak clubgebouw Bergvliegers HOLTEN - Mare Frai kin heeft de Supermoto in Holten gewonnen. De ze achtste wedstrijd van het KNMV Open Neder lands Kampioenschap Supermoto werd afgelo pen zondag gehouden op industrieterrein Vlet- gaarsmaten. o 1WACHTEBEKE - Mike Bolink wist in het Belgi- 5 sche Wachtebeke een goede prestatie neer te zetten. MARKELO - Auto Sport Vereni ging Markelo houdt zondag 14 september de jaarlijkse Trek- kerslepwedstrijden bij de fami lie Potman in Markelo. Het terrein ligt als vanouds aan de Ensinkgoorsdijk en de route zal vanuit Markelo worden be- wijzerd. Alle klassen komen aan de start vanaf 10.00 uur. De inschrijving hiervoor is dins dag 26 augustus, vanaf 20.00 uur bij Herberg De Pot aan de Potdijk in Markelo. De 33-jarige KTM-rijder won beide manches en doet goede zaken in het kampioenschap want Marcel van Drunen kwam alleen de tweede manche aan de finish. De Brabander blijft het kampioenschap leiden maar Fraikin is genaderd tot op twintig punten. Ook bij de Eu ro's ging de overwinning naar België dankzij Vincent Fayt. To by van der Eynde won bij de Na tionale en Cees Haan won de Jeugd wedstrijd en hij neemt tij dens de leiding in het kam pioenschap over. In de warming-up ronde sloeg het noodlot al toe bij Van Dru nen die zich met een machine probleem terug bij de monteur meldt. Zonder de leider in het kampioenschap ging de wed strijd echter van start. Fraikin neemt de beste start terwijl Tom van Teeffelen te vroeg weg wil en nog in de remmen gaat. Ash ley Barber bezet bij het uitko men van de eerste bocht de tweede plek voor Mario Ameri ca die onderuit ging. Hij neemt niemand mee maar Van Teeffelen en Ruurd van Roozendaal werden gehinderd door de schuiver van de kleine Belg. Fraikin heeft de leiding en kon deze de tweede ronde op eens opbouwen als Barber on deruit gaat. Peter van den Berk kwam hierdoor op de tweede plek terecht, gevolgd door Ge offrey Poncin, Dany Crosset en Wiseco Europe-rijder Ron van der Horst. Om de dagzege deed Van Dru nen niet mee na zijn uitvallen in de eerste manche. Dat beteken de echter niet dat de Brabander zich gewonnen gaf tijdens de tweede manche. Fraikin nam de beste start voor Van Drunen en Van Teeffelen. Ook nu ging America onderuit, hij nam in zijn val Van Roozendaal mee en de Amerikaanse Michele DiSal- vo. Vooraan namen Fraikin en Van Drunen direct de benen. Maarliefst acht keer verander den Fraikin en Van Drunen van positie waarvan zelfs in een ron de drie keèr. Vier ronden voor de finish had Fraikin de leiding in handen genomen en op het onverhard wist hij telkens de snellere Van Drunen voor te blijven. De overwinning was binnen. HOLTEN - In het kader van het open huis van dorpshuis de Boschkamp, aan het begin van het nieuwe seizoen, houdt foto club Profoto een fotowedstrijd voor iedereen uit Rijssen-Hol- ten en omgeving. Het onderwerp is vrij. Het mo gen kleurenfoto's zijn of zwart- witfoto's en digitale of analoge foto's. De enige voorwaarden zijn: -Maximaal drie foto's per deelnemer; -Foto's uitsluitend op fonnaat 20 x 20 tot 20 x 30 cm; -Leden van Profoto zijn van deelname uitgesloten De foto's worden beoordeeld door een deskundige jury, be staande uit leden van Profoto. De drie winnende foto's wor den voorzien van een passepar tout en een aluminium wissel- lijst, zodat de winnaars hun ei gen foto zo thuis kunnen op hangen. Foto's kunnen worden ingeleverd bij de stand van Pro foto op het Ópen Huis, op vrij dag 29 augustus in dorpshuis De Boschkamp of vóór 1 sep tember worden ingeleverd bij of gestuurd naar: Hans Wissink, Nagelhoutstraat 35, 7451 ED Holten. HOLTEN - Bij de Euro's bij de Supermoto in Holten, waren al le ogen gericht op Jan Winters, maar hij kon de druk helaas niet aan. De eerste manche maakte hij een 'jump-start' waardoor hij vijftien straft seconden kreeg. De manche werd gewonnen door Fayt die een heel mooi du el uitvocht met Winters en Teun Verhoeven die 's morgens de snelste tijd op de klokken had weten te zetten. Winters werd tweede maar door zijn tijdstraf derde waardoor er nog van alles mogelijk was tijdens de tweede manche. Winters begon als lei der aan de wedstrijd voor Fayt die na zes minuter) wedstrijd voorbij kwam na een val van Winters. Verhoeven en Menno van der Zee kwamen hierdoor in de top drie. De uit Nijverdal afkomstige Van der Zee is een bijzonder snelle man maar heeft een deel van het seizoen gemist door een knieblessure. In Holten reed hij bijzonder sterk maar de eerste manche won de pechduivel. Zonder achterrem moest de Kawasaki- rijder opjacht naar zoveel mo gelijk punten. In de tweede manche kon ook de pechduivel hem niet stoppen, ruim in de tweede helft van de wedstrijd neemt hij Verhoeven te pakken en niet veel later ook Fayt. De Belg leidt het kampioenschap en laat zich niet gek maken. Hij won niet de tweede manche maar wel het dagklassement en doet in het kampioenschap dus goede zaken. Verhoeven werd derde waarmee hij tweede werd in het dagklassement voor Van der Zee. De vorige wedstrijden Natio naal was Toby van der Eynde er al heel dichtbij maar tot een ze ge kwam hij nog niet. Op het cir cuit van Holten verliep alles naar wens voor de rijder uit Handel. Hij won de eerste man che nadat hij nagenoeg de ge hele wedstrijd op de tweede plek had gereden. Een sterke eindsprint bracht Van der Eyn de aan het achterwiel van de lei der en in de laatste ronde wist hij de leiding over te nemen. De tweede manche wordt gewon nen door Marcel Schoo maar de Fries heeft wat problemen in de eerste manche gehad waardoor hij niet verder kwam dan de zes de plek. De rijder uit Wolvega werd wel tweecie in het dagklas sement voor Jan-Willem Korten die de tweede manche derde werd achter Van der Eynde. Het was niet de dag van Alexander de Haan, de leiding in het kam pioenschap kwam in de trai ning stevig ten val en moest vanaf de laatste plek terug ko men. De leidende positie komt niet in gevaar al maar Schoo na tuurlijk wel wat punten goed, de Aprilia-rijder uit Wilnis wordt immers zevende in het dagklas sement. Door de achtste jeugdwedstrijd van het kampioenschap te win nen is Cees Haan de nieuwe lei der in het Jeugd Supermoto kampioenschap. De Kawasaki- rijder won beide manches. De eerste manche werd hij fel op de huid gezeten door Kevin Schuurman die na een mindere start sterk temg kwam. De klei ne maar dappere Jermain op den Buijs werd de eerste man che derde. Onder regenachtige omstandigheden werd de twee de manche verreden. Het is de kleine maar dappere Schuur man die de beste start neemt voor Haan en Op den Buijs. Op de vierde plek volgt de 15-jarige Nicole Wagenmakers en die da me had er deze manche duide lijk zin in. Ze wist snel de derde plek over te nemen en ging ver volgens brutaal voorbij aan Schuurman en later leider Haan. Ruim vijf ronden reed ze vervolgens aan de leiding. Drie ronden voor de finish ging ze echter even onderuit op het on verhard. Haan nam de leiding over. HOLTEN - Zowel in de eerste als de tweede manche van de Inters ging Mario America onderuit. Dit gebeurde afgelopen zondag tij dens de Supermoto in Holten. De eerste manche werd in goede weersomstandigheden gereden, terwijl de tweede manche te maken had met regen. foto: johan bolink KRING VAN DORTH - Voor de twintigste keer wordt zondag 19 oktober de Kleine Haarloop ge houden op het terrein van Stay- okay De Kleine Haar in de Kring van Dorth. Evenals voorgaande jaren biedt de organisatie deelnemers de mogelijkheid vooraf in te schrij ven. Middels deze extra service is men niet alleen verzekerd van een startplek, maar krijgt men tevens korting op het inschrijf geld. Tevens wordt men snel gehol pen bij het afhalen van uw start nummer en is men verzekerd van het Kleine Haarloopverras- singspakket. Inschrijven kan via de website van Sport'88: www.sport- 88.com. Hierop kan men tevens nadere informatie vinden over de loop. In het bijprogramma van de EK 85cc grote wielen en MX2 klasse was er ook een goed bezette 65cc klasse. Onder toeziend oog van tuner Willem ter Horst wist Mike de eerste manche kopstart te ne- fflen op zijn snelle GasGas ma- 1 chine. Hij kreeg het hevig aan de stok met een Belgische en Franse rij der en dit drietal wist afstand te nemen van de rest van het veld. De tweede manche van hetzelf de laken en pak en wederom ga ven deze drie rijders de toon aan. Op de plaatsen 4 en 5 een Deense en Duitse rijder dus het was een mooi internationaal ge zelschap. Mike mocht uiteindelijk de tweede prijs in ontvangst ne men tijdens een prijsuitreiking die sneller plaats vond als ver wacht. Volgend weekeinde zal hij aan de start staan in Kosmice in Tjechië. Mike Bolink wist de tweede plek te veroveren in Wachtebeke HOLTEN - In het clubgebouw van duivenvereniging De Berg vliegers aan de Slachthuisstraat bleek vrijdag 1 augustus te zijn ingebroken. Het slot aan de voorzijde was verbroken, waardoor men in het pand is gekomen. Er bleek echter niets weggeno men te zijn. Maar wel was er veel braakscha- de.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 7