Holtens Nieuwsblad 3 Diefstal shampoo uit supermarkt Poging tot inbraak in bedrijf Eerste uitzending van Kerkradio 350 Holten Openstaande boete ingevorderd Verruilt het Twentse Enter voor het Sallandse Holten Agenda ENTER/ HOLTEN- Dertien jaar geleden kwam dominee Arjen van der Spek met zijn ge zin vanuit Krabbendijke naar Enter om predikant te worden in de gerefor meerde kerk aan de Rijs- senseweg. Column GEBOREN IN AMSTERDAM mm Arjen van der Spek gaat een nieuwe uitdaging aan en wordt predikant bij de gereformeerde kerk De Kandelaar. foto: harry broeze HOLTEN - In een supermarkt aan de Dorpsstraat in Holten werd dinsdag 29 juli om 15.20 uur een 25-jarige vrouw aange houden voor winkeldiefstal. Door een klant was gezien dat zij meerdere flessen shampoo in haar handtas had gestopt. De klant stelde hier de bedrijfslei der van in kennis. Deze sprak de vrouw aan bij de uitgang en vroeg of zij niet ver geten was wat te betalen en of hij even in haar tas mocht kij ken. Dit mocht niet en de politie moest maar gebeld worden. Op verzoek van de politie werd de handtas alsnog geopend. In de handtas zaten tien flessen haarproducten ter waarde van 111 euro. De 25-jarige vrouw werd aange houden en bekende de diefstal. Van justitie kreeg zij een dag vaarding aangeboden, om te verschijnen bij de rechtbank in Almelo. HOLTEN - Bij een bedrijf aan de Ambachtsweg in Holten bleek maandag 28 juli dat er een po ging tot inbraak was geweest. Meerdere kozijnen bleken be schadigd te zijn door middel van een breekvoorwerp. De schade wordt geschat op 2500 euro per raam. Komkommertied Det wordt vaake zeg as ter weinig niejs is. Ma zöö of en touw woi gelukkig e hölp'n. 'N Hoolterbarg lag is wier öónder veur. In de Tubantia wörd'n óóns vuur e heul'n dett'n Hoolterbarg volle klei ner was as det de Hoolter dach'n. Nöh, ik zeg oe, 'n Hoolterbarg is net zö gróót as det stuk det binn'n de ge- meentegrèènz'n lig. Det ter in det gröóte stuk ök nog aande- re benaaming'n bint, is óóns wa duudelijk. Ma het heurt amoal biej'n Hoolterbarg. En den Hoolterbarg is wereldbe roemd. De Amsterdamse Arena lig toevallig wal an de Holterbergweg 't is ma dait wèèt. Het likk ter zó gangs- wieze op dai as Hoolter niks meer meugt zegg'n. Doarum- me wi'k ter wier een beukske oaver löss doo. Det ter leu bint diet de Sallandse Heuvel- mgge gróót wilt maak'n, det veuilt te begriep'n. n'Hoolter- barg hef det net neurig. Den is a wereldberoemd. Doar hebt Hoolter vuur e zórgt. Doar biwwe greuts op. Wat óóns stek is, det naam Hoolterbarg de geschiedenisbeukes in mött umdet het neet past in het streuitje van aandere plaats'n an diezelfde heuvel- nigge. Noe'k ter toch oaver gangs binne, doar stek mie nog volle meer. Wie begriept bes det Hoolt'n bie Riess'n heurt. Wie begriept ök wa det de ööndememmers zegt det ze met 't eene been in Twente stoat en met 't aandere in Sal- land. Ma det gif gen mèènse het rech um van Hoolt'n, Twèènte te maak'n. Det is wat ter gebuurt. Oavera op'n Hoolterbarg zeei bordjes, diet oe en de vreim'n wilt loat'n geleum'n dai in Twèènte bint. Gen mèènse kan der umme hen det Hoolt'n een Sallands darp is. Hoe't de politiek en de VW doar met umme geet, klopt van gen kaante. Zie rot zooit mar een betje an en ver- kwaanselt zóó het Hoolter ge- veul. Het veuilt toch neet te proem'n ait beukenlaantje in riedt, dai dan in Twèènte bint. Oavera op'n Barg, bord'n met Twente. Wat bint det vukke bord'n "Twente fietst", diet duur de hèèle gemeente sto at. Kan det ma zóó? Het valt toch neet te verkloar'n dai achter op'n Darperdiek bie de öölle Stationsweg in Twente bint en n'einneke veerder wier in Salland.Ik kan der wal umme sloap'n en ik veule mie ók gen calimero. Het geet op 'n Hoolterbarg merakels good. Ma um op disse wieze umme te goa met Hoolt'n, is ne gröóte schaanne. Ie sloat'n 'n spieker op'n kop. Loa'k ter mie neet drók umme maak'n. Het is komkom mertied. Wis en waarachtig. De Vèèrkaante Viefkop Eind augustus vertrekt hij naar het Sallandse Holten om domi nee H.P. Mulder op te volgens als predikant bij de gereformeerde kerk de Kandelaar. "Enter is een prachtige plaats. De gereformeerde kerk telt zo'n ne genhonderd leden. Ik heb hier met veel plezier gewoond en ge werkt. Wat ik zo bijzonder aan Enter vind, is de kwaliteit waar mee men zich ergens voor inzet. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de uitvoering in de kerk van het to neelstuk Scrooge. Dat was in 2006. Ik had niet gedacht dat dat zo groots en zo'n succes zou wor den. De inzet van jong en oud was geweldig. En nog is dat zo, als je iets voorstelt weet je dat het voor elkaar komt. Je krijgt op die manier een sterke band met z'n allen. En och die Twentse taal vind ik prachtig al spreek ik het zelf niet", zegt de dominee. "Zo te horen is er geen enkele re den om uit Enter te vertrekken?" Van der Spek zegt lachend: "Dat is ook zo, maar ik ben nu 48 en Arjen van der Spek werd gebo ren in 1960 in Amsterdam. Hij bracht zijn jeugd door in Hoenderlo. Hij studeerde acht jaar theologie in Amsterdam. Zijn eerste standplaats was ze ven jaar Krabbendijke in Zee land. Daarna dertien jaar als predikant in Enter. dan ga je nadenken. Wil je toch nog iets anders en daarbij een nieuwe uitdaging dan is het nu tijd. Met vrouw Truus en kinderen in de leeftijd van 19, 16 en 14 jaar verruilt hij de prachtige pastorie aan de Rijssenseweg voor een iets kleinere aan de Beuseberger- weg in Holten. Het Twentse tussen Dinkel en Regge maakt plaats voor het Sal landse tussen IJssel en Regge. "Het Saliand Lied heb ik bij de kennismaking in Holten al mee gekregen. We zijn daar hartelijk HOLTEN - De eerste uitzending die de hervormd/ gereformeer de werkgroep Kerkradio 350 Holten in het nieuwe seizoen verzorgt, zal zondag 10 augus tus uitgezonden worden Ma Ra dio 350. De uitzending zal er als volgt uitzien: Van 9.00 tot 9.30 uur: Gospelmuziek; Om 9.30 uur een rechtstreekse kerk dienst, vanuit de Dorpskerk; Van ca. 10.30 tot 11.00 uur; Gos pelmuziek en mededelingen rond het kerkelijke erf; En tot slot van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma. Voor dat verzoekprogramma kan men bij de volgende con tactpersonen telefonisch ver zoekjes doorgeven: Dini Oonk, telefoon 0548-36 30 62 en Ben nie Aanstoot, telefoon 0548-36 37 14. Ook tijdens de uitzending van Kerkradio 350 Holten kan men verzoekjes aanvragen. Even bellen tussen 10.45 en 11.45 uur naar de studio in Rijs- sen, telefoon 0548-68 10 10. En natuurlijk kan men ook via e-mail verzoekjes aanvragen. Een mailtje naar r.dorreste- ijn@wxs.nl met daarin de titel van het verzoek, voor wie het bestemd is (naam, adres en tel. nr.), door wié het verzoek wordt gedaan en ter gelegenheid waarvan het verzoek wordt ge daan en alles komt voor elkaar. Het programma wordt zondag 10 augustus gepresenteerd door Marian Aaltink en Betty Veld huis, terwijl Reijer Dorresteijn en Jan Verboom voor de tech niek zullen zorg dragen. Gezien de aard van de uitzen dingen kunnen alleen verzoek jes voor liederen worden geho noreerd die enigszins religieus van karakter zijn. Frequenties van Radio 350: Ether: 92.3 MHz, Kabel: 104.1 MHz beide op FM Dominee Van der Spek is ge huwd met Truus en heeft twee jongens en een meisje in de leeftijd van 19, 16 en 14 jaar. De afscheidsdienst in Enter is op zondag 24 augustus om 15.00 uur. De bevestiging in De Kandelaar in Holten is op 31 augustus om 14.30 uur. welkom geheten." De gereformeerde gemeente in Holten telt rond de duizend le den. De avonddiensten worden in sa menwerking met de hervormde gemeente gehouden. "De grote uitdaging is voor mij om de jeugd meer bij de kerk te betrekken. Bij na overal zie je dat het niet een voudig is om de jeugd vast te houden en te blijven boeien", al dus de dominee. De bevestiging in De Kandelaar aan de Stationsstraat is zondag 31 augustus om 14.30 uur. HOLTEN - De politie kreeg vrij dag 1 augustus omstreeks 10.00 uur het verzoek van een BOA van de gemeente Rijssen-Hol- ten om hem te begeleiden in verband met de controle van het permanent wonen van een vakantiehuisje aan de Postweg in Holten. De BOA verwachtte namelijk problemen met deze bewoner. De 49-jarige bewoner bleek bij navraag door de politie ook nog gesignaleerd te staan voor 260 euro of vijf dagen ge vangenisstraf. Door de politie werd aangebeld en op ramen geklopt. Er werd echter niet opengedaan. Door een open staande voordeur en met een machtiging tot binnentreden werd de 49-jarige in zijn slaap kamer aangetroffen. Na een be zoek aan de bank betaalde hij het bedrag van 260 euro. AUGUSTUS Braderie, Centrum Holten, dins dag 5 augustus 2008, 14:00 Brood bakken en rondleiding kruidentuin, Boerderij Zorgvliet, Larenseweg 106 Holten, woens dag 6 augustus 2008, 11:00 - 17:00 Beachsoccertoernooi, Heeren genootschap Suffendo, Kalfster- mansweide, zaterdag 9 augustus 2008 Brood bakken en rondleiding kruidentuin, Boerderij Zorgvliet, Larenseweg 106 Holten, woens dag 13 augustus 2008, 11:00 - 17:00 Brood bakken en rondleiding kruidentuin, Boerderij Zorgvliet, Larenseweg 106 Holten, woens dag 20 augustus 2008, 11:00 - 17:00 Brood bakken en rondleiding kruidentuin, Boerderij Zorgvliet, Larenseweg 106 Holten, woens dag 27 augustus 2008, 11:00 - 1 7:00 Open huis, De Boschkamp, vrij dag 29 augustus 2008, 19:00 - 21:00 Nationale nachtvlindernacht, Natuurdiorama Holterberg, vrij dag 29 augustus 2008, 21:30 Fokveedag, Espelo, zaterdag 30 augustus 2008 Goossens Mountainbike Tro phy, Zuurberg, zondag 31 augus tus 2008 SEPTEMBER Endurance Holten, Holterberg, zaterdag 6 september 2008 Keunerit klassieke motoren, Beusebergerweg, zaterdag 6 sep tember 2008, 11:00 NBvP Holten: Sketches Battum- se Revue, Irene, woensdag 10 september 2008, 20:00 Keunefeesten, Kalfstermans- weide, donderdag 11 september 2008 - zondag 14 september 2008 Holterberg Herfsttoer WV Holten, Mossink, zondag 21 sep tember 2008 Erwin Autocross, Schupperts- weg Holten, zondag 21 septem ber 2008, 1 3:00 NBvP Espelo: Van Velzen, pa ranormaal therapeut, Espelo, maandag 22 september 2008 Uitwisselingscross, Zuurberg Holten, zondag 28 september 2008, 9:30 OKTOBER NBvP Holten: Marie Therese ter Haar lezing over Rusland anno nu, Irene, donderdag 9 oktober 2008, 20:00 NBvP Espelo: Willem Kamps US- VA, trainingen en reizen, Espelo, maandag 20 oktober 2008 Roofvogelshow, Erve Deijk, Churchillstraat 19, donderdag 23 oktober 2008, 14:00 Diepe Hel Holterbergloop, Nijverdal-Holten, zaterdag 25 ok tober 2008 Nachtwandeling, Natuurdiora ma Holterberg, zaterdag 25 okto ber 2008, 21:30 NOVEMBER Speelgoedbeurs, Boschkamp, zaterdag 1 november 2008, 10:00 - 12:00 Najaarsconcert HMV, Kande laar, zaterdag 1 november 2008, 20:00 NBvP Holten: Lezing bittere thee door Corine Naranji, Irene, donderdag 13 november 2008, 20:00 NBvP Espelo: Brinkman, mid winterhoorn en haar geschiede nis, Espelo, maandag 17 novem ber 2008 DECEMBER NBvP Holten: Kerstviering, Ire ne, donderdag 18 december 2008, 20:00 NBvP Espelo: kerstviering, Espe lo, maandag 22 december 2008 Plaatsen kaarsen, Canadese Begraafplaats, woensdag 24 de cember 2008, 16:30 Arjen van der Spek

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 3