Nieuw leven Zomerbraderie Valkenshow Warm met kans op onweer Geen zijspan op Supermoto op de hoogte HOlteitS NlfllWSBIati DINSDAG Kermis Zwieren, zwaaien en botsen 29 JULI PAGINA 5 Warm maar druk graanoogstdag Beukenlaantje VERWENDAG DE BOER OP KAMPIOENEN RECREATIEWERK MAANMANNETJES HOLTEN-De Holten- se Handelsvereniging (HHV) gaf de organisatie de laatste jaren uit han den en langzaam bloed de de Zomerbraderie in het centrum van Holten dood. Gezellige braderie van 10.00 tot 17.00 uur in centrum Holten NUMMER 31 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIEIEMAN@WHM.WEGENER.NL Een verwendag voor vrou wen. Deze wordt zaterdag 6 september gehouden. De dag staat helemaal in het te ken van het vrouw zijn. Vrou wen hebben behoefte te de len en samen te genieten. ZIE OOK PAGINA 5 Fietsen langs verschillende boerenbedrijven om daar eens een kijkje te nemen. Dat kan woensdag 30 juli, want dan wordt De Boer Op ge houden. Voor meer informa tie en fietsroute: VW Holten. ZIE OOK PAGINA 9 Cerrit Markvoort heeft twee kampioenen in huis: Rina en Sorpresa 2. Beide Piemontese koeien wis ten prijzen te winnen tijdens de vleesveekeuring in Enter. Sorpresa 2 bij de vaarzen. ZIE OOK PAGINA 5 Het Interkerkelijk Recreatie- werk wordt de komende we ken gehouden bij bungalow park Lindenberg op de Bor- keld. Iedereen is welkom om mee te doen aan de verschil lende activiteiten. ZIE OOK PAGINA 9 Maanmannetjes huisden af gelopen week aan de Lage- weg. Hier waren ze aan het werk aan de sloopwoningen. tIE OOK PAGINA 9 Dit jaar hebben de onderne mers de zaken zelf weer opge pakt. Vanaf vandaag knokken zij ervoor de braderie weer uit 't slop te bekken. Vandaag en vol gende week dinsdag moet het weer gezellig druk worden op HOLTEN - De voor zondag 3 augustus geplande ONK Super moto wedstrijden op het circuit Vletgaarsmaten mogen zich verheugen in een grote belang stelling van deelnemerszijde. Organisator Motor- en automo- bielciub de Holterberg ver wacht zeker zo'n 170 deelne mers aan de start, waaronder nogal wat coureurs uit onder meer België en Engeland, dus een echt internationaal evene ment. Voor het eerst staat er dit jaar ook een jeugdklasse op het pro gramma, voor deelnemers tot en met 14 jaar en rijdend op 85 cc motoren. Het zal een vol wedstrijdpro gramma worden en mede hier door heeft de organisatie beslo- de zomerbraderie. Zeker zes tien kramen en tien verkoop wagens met kleding, speelgoed, cosmetica en kunstzinnige arti kelen strijken neer in Holten. Uiteraard is de inwendige mens niet vergeten. De kleintjes kun nen een ritje op een pony ma ken. De Zomerbraderie duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Het was voor de HHV vorig jaar buigen of barsten: vijf of zes kramen stonden er nog op de braderie. 'We vroegen ons af, moeten we dit nog willen?', legt Harmien Barvelink uit. Zij heeft, samen met Ingrid Nijkamp de organi- ten om dit jaar geen zijspannen aan het programma toe te voe gen. Dit ondank het succes van hun opbeden in de twee voor gaande jaren. Het was dit jaar toch al moeilijk om voldoende zijspannen aan de start te krij gen omdat alle toppers op de zelfde dag een WK-zijspannen in Denemarken rijden. Een de mowedstrijd met drie of vier deelnemers leek de organisatie niet interessant, vandaar het besluit. Voor volgend jaar houdt men echter alle mogelijkheden weer open. De bainingen beginnen al om 9.15 uur en de wedstrijden om 12.30 uur. (Allebei onder voor behoud). Toegang 5 euro, jeugd tot en met 14 jaar 2,50 euro, kin deren tot en met 8 jaar gratis. satie ter hand genomen. En on danks dat meteen hobbel op de weg is verschenen, houden de dames goede moed. 'De brade rieën waren eerst op donder dag; we zijn naar de dinsdag uitgeweken, omdat beintje Bel- lo dan naar Holten rijdt. Voor al die toeristen natuurlijk hartstik ke leuk. Maar in januari hoor den we dat Bello nu op maan dag rijdt', vertelt Barvelink. Toen was alles voor de brade rieën echter al geregeld. Vol gend jaar beziet de HHV of Bel lo naar dinsdag kan worden ge haald, of wellicht de braderie naar maandag verplaatst. 'Maar ja, dan zitje weer met de maan- dagmarkt in Rijssen', bedenkt Barvelink. Eerst maar eens zien dat dit jaar een succes wordt. Barvelink: 'En dan moet het rond gaan zingen, dat het hier leuk is. Ach, zo'n evenement moetje toch even de tijd geven*. HOLTEN - Gerrit en Jannie Zandvoort verzorgen donder dag 7 augustus om 14.00 uur een roofvogelshow. Zij doen dit bij Erve Deijk aan de Churchillstraat 19 in Hol ten. De show is gratis te be zoeken. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling betreft; die wordt bepaald door een hogedrukgebied boven Scandinavië. Een lagedrukgebied ligt op de Oceaan ten westen van Ierland. De scheidingslijn van zeer warme droge lucht en koele vochtige lucht ligt boven ons land. Hierin ont staan gemakkelijk regen- en onweersbuien. Tussen deze twee systemen ontstaan on weersbuien boven Duitsland die met een zuidoostelijk stroming naar ons land wor den gevoerd. Het slechte weer komt dus nu uit het zuidoosten, nor maal is dat uit het zuidwes ten. De komende dagen tot en met vrijdag wordt het nog wel op veel plaatsen zomers warm. De kleverige vore van lagedruk maakt dinsdag plaats voor een vanuit het zuidwesten opkomend kou front. Op en aan de voorzijde van het koufront kunnen fik se regen en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Na dinsdag tempert de warmte iets maar geeft zich nog niet gewonnen. Wel is er nog steeds kans op een (on- weersjbui. Vanaf vrijdag komt een in kracht toene mende westcirculatie op gang, wisselvalliger weer en lagere temperaturen. Weerman, Freddie Paalman Wilt u op de hoogte blijven van alles wat I speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het j Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense j nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een I heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? I Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling, E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze pnjzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - Lekker zwieren en zwaaien in de kermis. Dat kon afgelopen week in het centrum van Holten. Voor het eerst werd de ker mis zondags tot 22.00 uur gehouden. Dit op verzoek van de exploitanten, die tot 17.00 uur wel heel erg kort vonden. Naast attracties, die op Smidsbelt en voor een deel op de Dorpsstraat stonden, waren er terrasjes gemaakt en stond de Keunebar klaar voor een praatje en een drankje. fotouohanbounk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1