eiMürw Woonkeuzebon Niet goed ingevulde bonnen worden niet geaccepteerd Op weg naar een huurwoning Vergunningen en aanvragen Op onze website www.goedewoningrijssen.nl kunt u zich ook inschrijven voor één van deze woningen iN. Postbus 89, 7460 AB Rijssen Boomkamp 16, Rijssen Tel. (0548) 513 612 Fax (0548) 540 533 www.goedewoningrijssen.nl Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag van 8.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur Vrijdagmiddag gesloten Van Broekhuizenstraat 44, RIJSSEN Woningtype: seniorenwoning Slaapkamers: 2, waarvan 1 op de begane grond Keuken: dicht Kale huur: 389,25 Servicekosten: 2,25 Centrale verw.: HR combi-ketel Zolder: vaste trap naar 1e verdieping Bijzonderheden: hoekwoning Beschikbaar: per direct Inkomensvoorwaarden: Eenpersoonshuishouden t/m 27.950,- of Meerpersoonshuishouden t/m 33.761,- Personen vanaf 60 jaar krijgen voorrang. Gravenstraat 18, RIJSSEN Woningtype: Slaapkamers: Keuken: Kale huur: Servicekosten: Centrale verw.: Bijzonderheden: Beschikbaar per: eengezinswoning 3 dicht 304,59 €1,50 HR combi-ketel hoekwoning ca. 01-09-2008 Inkomensvoorwaarden: Eenpersoonshuishouden t/m 27.950,-- of Meerpersoonshuishouden t/m 33.761,-- Minimaal 2 personen of leeftijd vanaf 30 jaar Vincent van Goghstraat 37, RIJSSEN Woningtype: Slaapkamers: Keuken: Kale huur: Servicekosten: Centrale verw.: Bijzonderheden: Beschikbaar per: appartement 3 dicht 367,00 38,25 HR combi-ketel 1e verdieping, lift aanwezig ca. 01-10-2008 Inkomensvoorwaarden: Eenpersoonshuishouden t/m 27.950,-- of Meerpersoonshuishouden t/m 33.761,-- Aanvrager heeft belangstelling voor de woning(en) Adv. nr. Adv. nr. Adv. nr. Straat Straat Straat Nr Nr Nr Gegevens aanvrager Voorletters:Achternaam: Man Vrouw Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Mobiel: E-mailadres: Geboortedatum: Aantal verhuizende personen: (Gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen 2007 (Incl. meeverhuizende kinderen) Indien uw geschat belastbaar jaarinkomen van 2007 20% of meer afwijkt, dan dient u ook dit inkomen te vermelden. Geschat belastbaar inkomen 2008: Woonsituatie O Zelfstandig in koopwoning Q Zelfstandig in huurwoning Gemeente Rijssen-Holten O Zelfstandig in huurwoning overig O Starter O Inwonend bij (naam) sinds Q Anders, namelijk sinds: Door de woonkeuzebon in te vullen doet u mee voor de woning, waarvoor u interesse heeft. Als u wilt reageren op twee of drie woningen is de volgorde van invullen bepalend voor de mate van uw belangstelling. Uw inkomen moet voldoen aan de (inkomens) voorwaarden. De bon moet juist en volledig ingevuld worden. Puntentelling Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunt u via de woonkeuzebon reageren op woningen. Opbouw purrten De puntentelling start vanaf het moment dat u voor de eerste keer reageert op een geschikte woning*. Dit kunt u kenbaar maken via een woonkeuzebon. U kunt zich ook laten registeren als woningzoekende bij ons kantoor of via de website www.goedewoningrijssen.nl. Vanaf de datum van uw eerste reactie of registratie krijgt u 1 punt per maand toegekend. Om doorstroming te bevorderen starten woningzoekenden die een huurwoning in de gemeente Rijssen-Holten achterlaten met 12 punten extra. In totaal kunt u maximaal 60 punten opbouwen. Bij elke 6e keer dat u reageert op een geschikte woning, krijgt u 1 punt extra toegekend. Geschikte woning U reageert op een geschikte woning indien u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Ten eerste moet uw inkomen aansluiten bij de huurprijs van de aangeboden woning. Ten tweede moet u voldoen aan de criteria die bij de advertentie staan vermeld bijvoorbeeld: "minimaal 2 personen of leeftijd vanaf 30 jaar", "personen vanaf 60 jaar" of "starters". Minpunten Indien u reageert op een woning, de woning wordt aangeboden en u weigert zonder geldige reden, dan worden 12 punten in mindering gebracht. Indien u reageert op een woning, de woning wordt aangeboden en u weigert voor de tweede maal zonder geldige reden, dan vervallen uw opgebouwde punten. Indien u 3 jaar niet meer reageert op een woning, dan vervalt uw inschrijving en opgebouwde punten. Indien u verhuist uit uw huidige woning, dan vervallen uw inschrijving en de opgebouw de punten. Toelichting Wij gaan ervan uit dat woningzoekenden serieus op zoek zijn naar een huurwoning en zich niet op voorhand laten registreren voor het geval datof alleen reageren om punten op te bouwen. Daarom worden actief woningzoeken den beloond en wordt de mogelijkheid opengelaten om c toe te passen bij niet-serieuze reacties. Zet- en drukfouten voorbehouden De Woonkeuzebon dient uiterlijk maandag 21 juli 2008 vóór 9.00 uur binnen te zijn bij: De Goede Woning, Boomkamp 16, 7461 AX Rijssen Bouvvaanvragen Rijssen Eerdmanserf-Graaf Ottostraat °ng., 30-06-08, bouwen van 22 woningen, 200800564 Hollerstraatweg 119, 30-06-08, bouwen overkapping, 200800540 Hondsdraf kavel 337, 07-07- 2008, bouwen van een woning, ,200800571 •Oosterhofweg 49,04-07-08, ver bouwen Parkgebouw, 200800565 Paulus Potterstraat 1, 08-07- 2008, bouwen van een tuinhuis, 200800567 Roerdomp 31,02-07-08, vergro ten woning, 200800555 Roerdomp 33,03-07-08, vergro ten woning, 200800558 Speenkruid 20, bouwen wo ning, 2008-00412 Spoorslag ong., 30-06-08, bou wen woning, 200800542 Bouwaanvragen Holten Fabrieksweg, kavel 02042, 30- 06-2008, bouwen bedrijfshal; 200800552 Koolwitje 2 t/m 12 en 26 t/m 36, 17-03-2008, bouwen 12 wonin gen, 200800566 Sloopaanvraag/melding Rijs sen Teunis Lodderstraat 42, 03-07- 08, gedeeltelijk slopen woning, 200800557 Sloopaanvraag/melding Hol ten Larenseweg 78, 04-07-08, slo pen woning, 200800563 Inritvergunningen Irenelaan 2,02-07-2008, het ver breden van een bestaande inrit, 200800570 Rabbi Keijzerstraat 25, 02-07- 2008, het aanleggen van een 5 meter brede inrit, 200800569 Zuiderstraat 136, 26-06-2008, verbreden inrit, 200800568 Ontwerpbeschikking Ontwerpbeschikking waarbij burgemeester en wethouders het voornemen hebben vrijstel ling van het bestemmings plan/vergunning te verlenen Artikel 15 Wet op de Ruimtelij ke Ordening (2 weken ter inza ge) Rijssen Boterbloem 6 en 8, bouwen dubbele woning, 200800423 Hagweg 31, vergroten woning, 200800274 Reggesingel ong. (sectie F, nummer 6125), bouwen kan toor, 200800451 Roelf Bosmastraat 43, vergroten van een bedrijfsgebouw, 200800122 Speenkruid 15, bouwen wo ning, 200800482 Artikel 17 Wet op de Ruimtelij ke Ordening (6 weken ter inza ge) Rijssen Holterstraatweg 69, plaatsen stacaravan, 200800362 Artikel 19, lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (6 weken ter inzage) Holten Meester Bosweg 5, vernieuwen knuffelhok, 20070957 Artikel 19, lid 3 Wet op de ruim telijke Ordening (6 weken ter inzage) Rijssen Markeloseweg 31, vergroten woning, 200800350 Molendijk Noord 64, oprichten schuur, 200800361 Advertentienummer 8.15.1 Advertentienummer 8.15.2 Advertentienummer 8.15.3

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 7