Holtens NlenwsDlafl 'Imhof blijft nog wel 10 jaar' Nieuwe regels paasvuur DINSDAG Perioden Slot Bolink en Ten Velde zegevieren in laatste clubwedstrijd Ouderwetse 1 fietstocht MAC met regen IS JULI Blijf op de hoogte TOPPERS TE PAARD PRATENDE PIN VERKOOPDAG AFVALBRENGPUNT TREINTIE bello HOLTEN-Het crossterrein De Imhof van Motor- en Autoclub De Holterberg kan nog wel tien jaar op dezelfde locatie blijven. Dat zegt Ep Krikkink, de woord voerder van MAC de Holterberg. MAC Holterberg heeft nog geen andere locatie op het oog Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft In Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon:i Bankrekening: Handtekening: Holtens Nieuwsblad cn NUMMER 29 UITGEVER: WEGENER HJIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Directeur van de Oad, Julius ter Haar, laat zich op TV Oost van zijn sportieve kant zien. Hij doet mee aan Toppers te Paard. Maar ondanks zijn succes, moet er wel gewoon gewerkt worden. ZIE OOK PAGINA S Betaalautomaten van de Ra bobank kunnen tegenwoor dig ook praten. Met behulp van een telefoonhoorn kan de gebruiker het apparaat horen spreken. Vooral voor slechtzienden erg handig. ZIE OOK PAGINA 7 De supportersvereniging van de HMV houdt zaterdag 19 juli aan het Zwartepad en de Jeurlinksweg een totale leeg- verkoop. De opbrengst komt ten goede aan de Holtense Muziekvereniging. ZIE OOK PAGINA 7 Het nieuwe afvalbrengpunt op industrieterrein Vletgaars- maten wordt waarschijnlijk in september of oktober geo pend. Men kan hier terecht in plaats van aan de Waag- weg. ZIE OOK PAGINA 13 Het wegtreintje Bello gaat weer rijden. De reis gaat nu niet meer over de Holterberg naar Hellendoorn maar naar Rijssen. ZIE OOK PAGINA 13 HOLTEN - De gemeente Rijs sen-Holten heeft nieuwe regels vastgesteld voor het ontsteken van paasvuren. Belangrijkste wijziging is dat de minimale af stand van de boake tot een rie ten dak of openbaar groen is te ruggebracht van 250 naar 150 meter. De boakebouwers hebben aan gegeven dat zij binnen de nieu we regels geen geschikte plaat sen meer kunnen vinden. In het overleg dat de gemeente met brandweer en boakebouwers eind mei heeft gevoerd is een aantal afspraken gemaakt die het mogelijk maken om de tradi tie rond de paasvuren in stand te houden, maar ook de veiligheid te garanderen. in de gemaakte afspraken staat dat de eerder bepaalde afstan den van paasvuur en objecten met rieten dak, bos, heide, veen en opslag gevaarlijke stoffen on der voorbehoud mag worden gereduceerd van 250 naar 150 meter. Verder moet de afstand van de openbare weg tot het paasvuur minimaal 40 meter zijn. Tussen de 40 en 80 meter wordt de weg afgesloten voor verkeer. Daarnaast mogen bij windsnelheden van boven de 5 meter per seconde (windkracht 3) het paasvuur niet worden ontstoken. Tot slot is vastgesteld dat op eerste paasdag om 12.00 uur door de commandant van de brandweer een voorlopig ak koord wordt gegeven voor het aansteken van de paasvuren. Volgens Krikkink is van een ver huizing naar een andere stek in Holten voorlopig geen sprake. "Maar ik heb daar verder geen nieuws over. Onze verstand houding met de gemeente is heel erg goed. We krijgen alle medewerking van de gemeente met het zoeken naar een ande re locatie, maar er is nog geen enkel idee waar we naar toe zouden kunnen. Het is ook nog niet zeker of we weg moeten. Ik zie het de eerste tien jaar ook niet gebeuren. Tot nu toe is er geen enkele wanklank over ons geweest. We hebben zeshon derd leden en de gemeente heeft zich ook aan de regels te houden." Dat het huidige oefenterrein van de motorclub qua geluids- overlast hinderlijk zou kunnen zijn voor de nieuwe bewoners van De Liezen.wil Krikkink wel beamen. "In principe botst het wel, maar de woningbouw blijft zeker vierhonderd meter bij de baan vandaan", aldus Kriikink. Het crossterrein De Imhof is ongeveer één hectare groot. Het wedstrijdcircuit van de motor club is gevestigd op de Zuur- berg. Krikjdnk is al veertig jaar lid van MAC de Holterberg. Hij ver zorgt niet alleen het clubblad, maar verricht ook pr-werk- zaamheden. "Het gaat heel goed met de club. We organise ren tussen de veertig en vijftig activiteiten per jaar. Het is ook niet alleen motorsport waar we ons mee bezighouden. We hou den bijvoorbeeld ook toertoch ten met oude auto's." Voor 3 augustus staat het ONK Supermoto op het programma. HOLTEN - MAC de Holterberg houdt zondag 20 juli een fiets tocht. Het is een recreatieve fietstocht, ouderwets via route beschrijving, waar iedereen aan kan deelnemen. De route gaat over rustige en goed berijdbare binnenwegen en mooie fietspa den. De route, ruim 40 kilome ter, gaat dit jaar in westelijke richting: via de Heihuizen en Nieuw Heeten naar de lunch- stop aan het Overijssels Kanaal in Heeten en van daaruit via Ok- kenbroek weer terug naar het MAC-clubhuis 't Stuurhuus. Na ongeveer 10 kilometer de koffie- stop, halverwege de rit een stop met broodje gezond en tenslot te op circa 30 kilometer een theepauze. Er kan gestart wor den tussen 10.00 en 12.30 uur vanaf het 't Stuurhuus, Beuse- bergerweg 37 te Holten. Kosten: 4,00 euro per persoon. HOLTEN - Op het crossterrein De Imhof werd woensdagavond de laatste clubcross gehouden. Dann Bolink won de 85 cc en Ismo ten Velde zegvierde in de Mac-klasse. De baan is nu een week of vier gesloten. Half augustus gaan we weer open", weet woordvoer der Ep Krikkink. foto: johan bolink Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door een lagedrukgebied boven de Noordzee dat naar Noorwegen trekt. Het Azoren hogedrukge- bied trekt wat naar het noorden en breidt zijn positieve invloed wat naar onze omgeving uit. Dinsdag is het nog droog, er zijn wolkenvelden en perioden met zon. Temperatuur komt uit op 21.0 a 22.0 graden. Woensdag wordt de depressie-activiteit bij Noorwegen weer groter en komt een warmtefront weer roet in het eten gooien. Woens dag en donderdag is het zwaar bewolkt met nu en dan zon. af gewisseld met enkele perioden met regen. We zijn dan weer te rug bij af. Ook vrijdag en zater dag is het niet veel beter. De maximumtemperatuur komt niethoger dan 20.0 graden, daar zullen we het voorlopig mee moeten doen. Het wisselvallige zomerweer duurt voort. En dat met de naderende hondsdagen in zicht. Als dat maar goed gaat, want vrijdag begint de eerste hondsdag. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1