Muziek, spel en theater Holtens Nieuwsblad Trouwen kan nu ook in de Swarte Ruijter Racen Erwin Autocross doet letterlijk en figuurlijk stof opwaaien Geregeld regen PAGINA 5 Tweeslachtig gevoel concours Bergruiters ESPELO - Het Sploder Feest van komend week einde belooft weer een groots spektakel te wor den. Met namen als De Zware Jongens en de Hoolter Korhanen staan de bezoekers verschil lende muziekgenres te wachten. Sploder Feest belooft weer een groots spektakel te worden Echtpaar Mulder 55 jaar getrouwd STURENDE KRACHT SLOOP WONINGEN NIEUWE TRAINSTER MYSTERIE OPGELOST CADEAU OP DE PLEK BON Holtens Nieuwsblad I NUMMER 28 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HJISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Het Sploder Feest begint vrij dagavond om acht uur met de opvoering van de revue 'Splo löt zich wier höm'. "De samen stelling van het revuegezel schap is dit jaar behoorlijk ge wijzigd. Vele nieuwe gezichten zullen daarom dit jaar het podi um betreden", zegt Herman Nijenhuis. De zaterdagmorgen staat in het teken van de op tocht. De opstelling en de keu ring vinden plaats aan de Okke- broekseweg bij de Pasmans- weg. Voorafgegaan door de Holtense Muziek Vereniging start de optocht om half tien. Via de Okkenbroekseweg en Es- pelodijk komt de meute op de feestweide aan de Espelodijk aan. Na afloop van de optocht zijn er kinderfeesten. De Splo der Dreimölle komt en verder is er een springkussen, een grab belton en een ballenbak. Om 13.00 uur verzorgt theaterman Dolf Moed een optreden. "Eens bouwde Dolf een klein theater tje op een oude transportfiets", vertelt Nijenhuis. "Hij ging de straat op en speelde in de dorp jes in straatjes en op pleintjes. Zo is het begonnen. Nu reist Dolf door het hele land en zelfs de hele werreld over." Moed komt naar Espelo met de show 'De lakei en de Prinses'. Tegelijkertijd met het optreden van Moed begin ook de rom melmarkt. Vanaf twee uur is het tijd voor 'Met plezier door de gier voor 100 bier'. "Een zeer spectaculair spelonderdeel in de trend van Ter land ter zee en in de lucht", aldus Nijenhuis. LEES VERDER OP PAGINA 3 HOLTEN - Het echtpaar Mul der- Groothedde was vrijdag precies 55 jaar getrouwd. Reden volodende voor wethouder Ter Schure om het jubilerende paar met een bezoekje te vereren in hun woning aan de Holtenserf in Holten. Het paar kwam in 1974 vanuit Wilp naar Holten om daar hun hoveniersbedrijf het Holtens Höfke aan de Mar- keloseweg te beginnen. jan Beumer is al een kwart eeuw bestuurslid van biljart bond Ons Genoegen. In 1983 werd hij gekozen. Twee jaar later was hij secre taris en de laatste elf jaar is hij voorzitter. De vier overgebleven wonin gen aan de Lageweg woor den gesloopt. Ook negen ga rageboxen gaan tegen de vlakte. Spectrum Wonen gaat er zes levensloopbesten- dige woningen bouwen. ZIE PAGINA 5 Dian Hofman is de nieuwe trainster bij de omnivereni- ging Bato voor de training streetdance voor kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot en met 12 jaar. Ze begint in sep tember. ZIE PAGINA 5 Tijdens de jaarlijkse Kinderva kantieweek moesten de deel nemers heel wat speurwerk verrichten. Maar het myste rie 'The Secret of the Sour- mountain werd uiteindelijk opgelost. ZIE PAGINA 11 TIE PAGINA 11 HOLTEN - Holten heeft er een trouwlocatie bij. Aanstaande echtparen kunnen nu ook in hotel-restaurant De Swarte Ruijter in het huwelijk treden. Bij de Swarte Ruijter kan buiten op het grote terras worden ge trouwd. Bij slecht weer kan wor den uitgeweken naar de Hee renkamer op de eerste verdie ping. Deze kamer is nu nog niet echt geschikt, want biedt slechts plaats aan dertig personen. Aan het einde van het jaar wordt de Swarte Ruijter verbouwd en komt er een grotere (trouwjzaal. Nu het gemeentehuis wordt omgebouwd tot kulturhus had Holten nog maar één trouwlo catie, namelijk hotel 't Lösse Hoes op de Holterberg. Dat was in de ogen van de gemeente te weinig, vooral ook omdat veel Holtenaren liever in hun eigen woonplaats trouwen. De gemeente had meerdere lo caties op het oog maar die vie len om verschillende redenen af. De raadszaal in het oude ge meentehuis heeft een opknap beurt nodig en is ook niet goed bereikbaar. Dorpshuis De Boschkamp was tevens een al ternatief. Maar deze zaal is be perkt beschikbaar en zou voor iedere huwelijksplechtigheid helemaal aangepast moeten worden. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00} Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Het cadeau van buurtvereni ging de Beuseberg heeft de eindbestemming bereikt. Een jaar na dato werd de zitplaats vrijdag officieel onthuld. HOLTEN - De tweede wedstrijd van de Erwin Autocross was zondag vaak in nevelen gehuld. Het droge weer had voor een harde pis te aan de Schuppertsweg gezorgd. Geschikt om lekker veel snelheid te maken, maar minder voor het publiek. Dat moest door de stofwolken noodgedwongen delen van de races missen, het spektakel was er evenwel niet minder om. foto: johan bounk De weersverwachting voor dinsdag tot en met zaterdag. De luchtdruk wordt bepaald door een lagedrukgebied boven En geland. Een hogedrukgebied ligt boven West-Europa. Daar door komen we onder invloed van lagedrukgebieden. Hier door trekken storingen de ko mende week geregeld over ons land heen. De volgende depres sie komt woensdag alweer bij Ierland aan. Hier zullen we het de komende week mee moeten doen. Het is goed voor te stellen dat vakantievierend Neder land niet zit te wach ten op een ronduit wisselvallige en iets te frisse week. Alles draait dus om een het eerder genoem de lagedrukgebied dat tergend lang zaam de oversteek vanaf de Britse eilan den naar de Noord zee gaat maken. In de achterkamer van dit sys teem blijft aanhoudend onstabiele lucht over onze om geving uitstromen. Het weer beeld hierbij; er is veel bewol king en geregeld valt er regen of een bui. De temperatuur ligt meest rond de 20 a 21 gra-den. Profiteren van de vriendelijke momenten is het advies voor deze week.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1