Overtuigende winnaars Holtens Nieuwsblad Terug in de geschiedenis Eerst heet dan koeler Terug Oud-burgemeester siert laatste raadsvergadering op Goed resultaat Waerdenborch Zeven weken geen spreekuur DINSDAG AFSCHEID DORLAS ZEGE HOLTERBROEK IMPULS AAN STUDIE ERWIN AUTOCROSS triatlon in beeld Blijf op de hoogte Holtense titels voor Paalman, Boode, Aanstoot en Markvoort 1 JULI PAGINA 11 Nieuwe wc's bij kinderboerderij Dondertman Holtens Nieuwsblad NUMMER 27 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Handbalvereniging Holten heeft in de persoon van Er- win Kok een nieuwe voorzit ter. Jan Victor Dorlas droeg tijdens de reguliere ledenver gadering de voorzittersha mer over aan Kok ZIE PAGINA 3 De wagen van Holterbroek West heeft zaterdagochtend bij de optocht tijdens het jaarlijkse Dijkerhoeks Feest de eerste prijs gewonnen. In to taal namen er 26 wagens aan de optocht deel. ZIE PAGINA S De jaarlijkse uitverkiezing van de Joop Wittermans Stichting van de Waerdenborch heeft deze keer vier prijswinnaars opgeleverd: Melanie Heuten, Floor Zweerink, Myrthe As- sink en Robin Kampman ZIE PAGINA 5 Autoliefhebbers zijn komen de zondag op het juiste adres op het circuit van MAC de Holterberg aan de Schup- pertsweg. Op 6 juli staat de tweede Erwin Autocross op het programma. ZIE PAGINA 11 De Triatlon levert ieder jaar weer prachtige beelden op. Hoffotograaf Johan Bolink wn de triatlon legde ze vast °P de gevoelige plaat. ZIE PAGINA 19 HOLTEN - Met Deventer koek en een akte uit 1382, aangebo den door de Oudheidkamer Hoolt'n kreeg de laatste raads vergadering in Holten vorige week dinsdag wat extra cachet. De Deventer koek verwees naar de historische verbondenheid van Holten met de Hanzestad en in de akte dook de naam Hol ten voor het eerst op. De geschiedenis van Holten werd vervolgens nog eens fijn tjes uit de doeken gedaan door William van Mille, burgemeester van Deventer in de veertiende en schrijver van de akte, die spe ciaal voor deze gelegenheid het Holter gemeentehuis met een bezoekje vereerde. "Nu u uiteindelijk, in uw onuit sprekelijke wijsheid besloten heeft, u terug te moeten trekken in uw nieuw gebouwde veste, de Reggeborch genaamd, gelegen in het stedeke Rijssen, voel ik mij, William van Mille, ook ge heten Van der Maze, verplicht, u te wijzen op de rechtsgeldigheid van deze bijzondere akte", sprak de oud-burgemeester, wijzend op een aantal passages uit de ak te. Van Mille stelde onder ande re voor weer tolheffing in te voe ren zoals dat in zijn tijd bij de Waerdenborch gebruikelijk was. "Verder zouden wij daar een groots pretpark willen realiseren en mijn jaarlijkse ridderspelen in ere herstellen. Dit alles moet een krachtige impuls opleveren voor de toeristen om, ook in de toekomst, naar Holten-Rijssen te blijven komen." Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - Martijn Paalman en Susan Boode zijn de nieuwe Holtens kampioenen op de kwart triatlon. Op de achtste mogen Jeanet Markvoort en André Aanstoot die titel een jaar lang dragen. Zowel bij de heren als dames zat er weinig spanning in de wedstrijd over de kwart triatlon. Martijn Paalman (22) had bijna vijf minuten voorsprong op de nummer twee Geo Scholten. Die vocht wel weer een span nend gevecht uit met Rik Waanders. Toch was Paalman niet zeker van zijn overwinning. "Met fiet sen zat de nummer twee voor mijn gevoel dicht achter me, dus ik moest nog best doorlo pen. Ik ben niet helemaal voluit gegaan, maar heb wel doorge lopen", aldus Paalman, die vol gendjaar bij de nationalen mee wil doen. Dat betekent dus star ten in de Domeiaar. Ook voor Susan Boode was het een makkie, maar dan vooral omdat alles zo goed verliep. "Het ging heerlijk, super. Ik had me ook voorgenomen om mijn eigen race te lopen, niet op de concurrentie te letten. Ik hoop te op 2.15, het werd 2.11", aldus Boode, die vorig jaar nog Hol tens kampioen werd op de achtste. Nienke Dijk en Heide Veneklaas legden beslag op de tweede en derde plaats. Op de achtste was de spanning wat groter. Jeanet Markvoort zette in de eerste startgroep een goede 1.14.37 neer, maar moest de resultaten van de tweede startgroep afwachten. Rinka Knapen moest echter met 1.15.07 in Markvoort haar meerdere erkennen. Marjet Marissink-Cents kwam vlak achter Knapen over de streep. De hele top drie bij de heren kwam uit de tweede startgroep. André Aanstoot voelde bij het lopen de hete adem van Remco ter Brake in zijn nek, maar kon hem voorblijven. Sjors van Ger- resheim complementeerde het podium. HOLTEN - Scholengemeen schap de Waerdenborch heeft goed gescoord bij het afgelopen eindexamen. Het percentage geslaagden ligt voor alle richtin gen ruim boven de negentig procent Voor het beste resultaat zorgde de leerrichting Vmbo-T met een score van 98 procent. Op het Vmbo-K slaagde 93 pro cent, voor het Havo eindexa men 94 procent en van alle Vwo leerlingen slaagde 97 procent. HOLTEN/RIJSSEN - In verband met de zomervakantie zijn de wijkagenten in Rijssen en Hol ten deze week tijdelijk gestopt met hun wekelijkse spreekuur. In de week van maandag 18 au gustus worden de spreekuren weer voortgezet. HOLTEN - Daar stond hij ineens, William van Mille alias Van der Maze, burgemeester van Deventer in de veertiende eeuw en schrij ver van de oorkonde uit 1382 waarin de naam Holten voor het eerst voorkwam. Van Mille wilde de laatste raadsvergadering in Hol ten niet onopgemerkt voorbij laten gaan en maakte in zijn rede kenbaar hoe Holten ook in de toekomst en eigen gezicht moet kun nen blijven behouden, i ora sander scheperman De weersverwachting voor dins dag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling betreft, die wordt bepaald door een lage drukgebied op de Oceaan ten westen van Schodand, met een uiüoper van het Azoren hoge- drukgebied dat nu over het wes ten van Europa en Scandinavië ligt. Hierdoor komen we in een zuidoostelijk stroming terecht met een tijdelijke aanvoer van zeer warme lucht. Woensdag wordt een warme tot zeer war me dag. Temperatuur loopt op naar 29.0 a 30.0 graden, maar het kan ook wel 33.0 graden worden. In het noordoosten van ons land komt de meeste zon neschijn voor. Donderdag ligt de scheidingslijn van de zeer warme en koele lucht boven ons land. De temperatuur ligt dan tussen de 22.0 a 25.0 graden. Het is half tot zwaarbewolkt met re gen en onweersbuien, ook is er kans op hagel en windstoten. Of de buien zwaar zullen zijn is moeilijk te zeggen, dat is af wachten dus. Vanaf vrijdag is het gedaan met de warmte, het wordt dan 19.0 a 20.0 graden. Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1