Kulturhus niet voor 2010 Hollens Nieuwsblad I Renovatie De Keizer Vogelschieten en voetbal Huizen Lageweg DINSDAG Sport Jan Bargboer opnieuw Schutterskoning van Holten 17 JUNI PAGINA 5 Officiële opening hieuw HEMA aan Zwartepad HOLTEN - Het nieuwe Kulturhus in Holten gaat op zijn vroegst in 2010 open. Dat zegt Johan Mensink, de projectlei der van het Kulturhus. De plannen voor de in richting van het oude ge meentehuis zijn inmid dels klaar. Gemeentehuis is verhuisd bouw Kulturhus kan beginnen ■KWBBHHBHDMRHKI EK-VLAGGEN OONDERTMAN Blijf op de hoogte I OPEN DAG NÖS LEKKER JAZZ PENDELBUS Hollens Nieuwsblad NUMMER 25 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS. NI£UWSBLAD@WHM. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL DIJKERHOEK - Het vogelschie ten in Dijkerhoek gaat zaterdag 21 juni gewoon door. Wel zal er een groot videoscherm komen te staan voor de voetballiefheb bers. Het inschrijven van het vo gelschieten start bij Het Bonte Paard vanaf 19.15 uur. Om 20.00 uur begint het vogelschie ten. HOLTEN - De vier overgeble ven sloopwoningen aan de La geweg woorden deze maand nog gesloopt. Ook negen van de 26 garageboxen gaan tegen de vlakte. Na de vakantie gaat Spectrum Wonen er zes levens- loopbestendige woningen bou wen. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor de verhuur en niet voor de verkoop, zoals Spec trum eerder van plan was. Op de plek van de verdwenen gara geboxen komen parkeerplaat sen. Voor de potentiële nieuwe bewoners wordt op 3 juli bij café De Biester een informatiebij eenkomst gehouden. De nieu we huizen krijgen dezelfde per ceelsgrootte als de gesloopte. De levensloopwoningen wor den iets langer dan de de voor gaande en krijgen daardoor meer ruimte. Wel gaat er van de tuin aan de achterkant een stuk af. Voor de bewoners zijn er veel extra mogelijkheden. Zo kan er gekozen worden voor slaapka mers beneden, voor twee bad kamers en kan de keuken op veerschillende plekken worden neergezet. De huurprijs van de nieuwe huizen ligt tussen de 500 en 600 euro. De bedoeling is om in september/oktober met de bouw te beginnen. De ver wachte bouwtijd is ongeveer een jaar. De aannemer die de woningen zal realiseren is Roos- dom-Tijhuis uit Rijssen. De loopwerkzaamheden worden verricht door Grondweg uit Lo- chem. Henk Rietberg, de pro jectleider van Spectrum Wo nen, is blij dat het nu eindelijk rond is met de woningen aan de Lageweg. "Het heeft wel wat lang geduurd, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Om het Kulturhus te kunnen realiseren is een Stichting Kul turhus in oprichting waarvan Flip Buurmeijer de voorzitter is. Het college van B en W heeft al met de plannen ingestemd en in het najaar van dit jaar is de raad aan zet om het definitieve krediet beschikbaar te stellen. Hoeveel geld er precies met de realisatie van het Kulturhus ge moeid is, weet Mensink niet te vertellen. "Maar het gaat om miljoenen." In het Kulturhus wordt volgens de plannen ruimte geschapen voor instellingen en organisa ties als de bibliotheek, de poli tie, de wereldwinkel, het soci aal-cultureel werk, gehandicap tenzorg en een centrum voor muziekonderwijs. Bovendien moet er een horecagelegenheid komen en is een multifunctio nele zaal gewenst die op te de len is in compartimenten en ook geschikt is voor kleinschali ge evenementen. De voorstellen liggen op tafel, maar ze moeten nog wel wor den uitgewerkt. "Je hebt ook te maken met allerlei regelgeving en bestemmingsplannen", zegt Susanne Plomp van de ge meente. "Dit jaar speelt alles zich zeker nog af in de voorbereidende sfeer. Pas in 2009 gaan we met de in richting bezig. Ook willen we de gevel nog aanpassen en moet het gebouw toegankelijk wor den gemaakt voor alle partici panten", aldus woordvoerster Plomp. LEES VERDER PAGINA S Alhoewel het oranje kleurt in de winkel vanwege het EK- voetbal, is er ook nog iets an ders op EK-gebied te koop. Namelijk vlaggen voor de EK Triatlon. Met een stempel kaart is korting te krijgen. ZIE OOK PACINA 9 Met hulp van het ANWB- fonds heeft kinderboerderij Dondertman de educatie ruimte uit kunnen breiden met audiovisuele apparatuur. Zo is er een beamer met groot scherm aangeschaft. ZIE OOK PACINA 5 HOLTEN - Met de restanten van de vogel in z'n hand, is Jan Bargboer voor de tweede keer Schutterskoning van Holten geworden. Hij werd dit ook al in 2002. Met het 420ste schot wist hij de vogel naar beneden te halen. De kop van het beest ging er na de derde schot al af. Marcel Oosterveld wist deze te raken. Jan Reinaardus haalde met het 72ste schot de linkervleugel naar beneden. Wim Aaftink senior liet met het 120ste schot de rechtervleugel vallen. Roelf-Jan Warrink liet met het 147ste schot de staart vallen. Aan het vogelschieten aan de Aalpolsweg deden afgelopen zaterdag 32 schutters mee, waarvan drie dames: Danielle, Karin en Christel. FOTO: JOIIAN BOUNK I Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het I Holtens Nieuwsblad. I Wie geen week zonder het laatste Holtense 1 nieuws wil, neemt nu een abonnement op I het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van I minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? 1 Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Zorgboerderij 't Nös houdt zaterdag 21 juni open dag, ledereen is dan welkom een kijkje te komen nemen en te proeven aan eigengemaakte boeren producten. Het duurt van 10.00 tot 16.00 uur. ZIE OOK PACINA 9 Genieten van lekker eten en muziek, dat kan zondag 22 juni bij de Swarte Ruijter. Dan wordt hier namelijk het evenement Lekker Jazz ge houden. Vorig jaar was dit een groot succes. ZIE OOK PACINA 4 Wie de triatlon straks niet al leen vanaf het centrum wil bekijken, kan gebruik maken van een pendelbus. Deze gaat naar de Holteberg. ZIE OOK PACINA 9 HOLTEN - Op camping De Kei zer komen zestig luxe chalets te staan. Ze worden kant en klaar aange leverd en zijn bedoeld voor de verkoop. De camping wordt de ze zomer geheel gerenoveerd en krijgt ook 25 luxe kampeerplek- ken. De naam van De Keizer wordt al niet meer gevoerd. De camping heet sinds kort 'Buitenplaats Holten'. Volgens eigenaar Bert van de Maat, die ook camping 't Mölke in eigendom heeft, wordt de re novatie in vier fasen uitgevoerd. 'We gaan de hele camping reor ganiseren en daarom hebben we het ook een andere naam ge geven. Het moet een park worden met een luxe segment mobiele bun galows, maar ook met een luxe gedeelte om te kamperen. We gaan het in vier fasen uitvoeren. Met de eerste fase zijn we al be gonnen. We hebben een grote waterpartij aangelegd en ook hebben we een aantal tuinen aangelegd", aldus Van de Maat die naar eigen zeggen niets meer te maken heeft met camping De Prins. De nu leegstaande cam ping De Prins is enige tijd in handen geweest van 't Mölke, maar is daarna weer doorver kocht. "We hebben De Prins enkele jaren geëxploi teerd, maar het is nu van een consortium van investeerders", aldus Van de Maat. LEES VERDER OP PACINA S

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1