Doek valt voor hockeyteams Holtens NieuwsMafl DINSDAG Normaal Hoken in feesttent aan Espelodijk Scheerfeest Inbraak OKIAwint Eikenprocessierups ontdekt 10 JUNI PAGINA 25 Peter Koelewijn op visite in feesttent Espelo RECORDPOGING POLITIEK CAFE ROLSTOELT OCHT STRATENVOETBAL DARTEN Hockeyclub wacht met smart op kunstgras in Holten Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad NUMMER 24 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Het is Stefan Schöppers ge lukt om zijn recordpoging te halen. Alle vijfduizend dvd- hoezen vielen afgelopen za terdag om in sporthal 't Mos- sink. Hij moest er minimaal tweeduizend laten omvallen. ZIE OOK PAGINA 3 In café 't Keuntje wordt maandag 16 juni het Holter Politiek Café gehouden. On der meer de Nagelhoutcol lectie komt hierbij ter sprake. Maar ook de integriteit van B en W komt aan de orde. ZIE OOK PAGINA 5 Bij zorgcentrum Diessenplas wordt een rolstoeltocht ge houden. Er is een mooie rou te uitgestippeld die door Hol ten loopt. Maar gaat ook door het natuurgebied van Holten. ZIE OOK PAGINA 5 Köllingserf heeft het straten- voetbaltoernooi gewonnen. Dit werd gehouden op sport park 't Vletgoor. Kol-Noord kreeg de beker voor het spor tiefste team. De eerste prijs moest het team laten gaan. ZIE OOK PAGINA 7 Tuutjan wist het Holtens Kampioenschap Darten op zijn naam te schrijven. Dit werd gehouden in Bierlokal am Bahnhof. ZIE OOK PAGINA 25 HOLTEN - De Hockey Club Holten raakt spelers kwijt om dat geen het kunstgrasveld heeft. Zowel het jongens B-elf- tal als de meisjes A valt uit el kaar. Om de spelers toch te kunnen behouden gaat HCH komend seizoen samenwerken met HCHN in Nijverdal dat ook pro blemen heeft om de oudere jeugd bij de club te houden. "De jongens en meisjes die wil len blijven, kunnen bij ons lid blijven en spelen en trainen bij HCHN", zegt Monique van der Linde, bestuurslid van Hockey Club Holten. Volgens Van der Linde is het de hoogste tijd dat HCH kunstgras krijgt. In het be lang van de gemeenschap be hoor je de jeugd op sportgebied te kunnen bedienen. En over contradictie gesproken, ander zijds is er een toestroming van deze leeftijdscategorie middels de zuigkracht van een scholen gemeenschap midden in het dorp. Voor de jongste teams is echt gras nog niet zo'n pro bleem, maar dat verandert met de loop der jaren. "We missen de zuigkracht van kunstgras. Het probleem speelt al heel lang. Bovendien gaan kunstgras en techniek samen. Uiteindelijk betekent het dat kinderen die doorgroeien naar de C, B en A problemen krijgen in de partijen die ze spelen te gen spelers die al van jongs af aan op kunstgras spelen. Dan merk je de verschillen en wor den de spelers op het grasveld niet serieus genomen. Het is namelijk niet meer van deze tijd. Een bal moet glijden, en gras stropt, dit leidt tot gefor ceerde technieken, vervelende blessures en frustratie. Dat de teams van HCH kunnen trai nen op het kunstgras in Bath- men is mooi, maar het draagt bepaald niet bij aan ciubbin- ding, vindt Van der Linde. "Het kunstgras is ons al heel lang be loofd, maar het komt er maar niet." LEES VERDER OP PAGINA 5 ESPELO - Was de feesttent aan de Espelodijk afgelopen vrijdag het domein van piraten, zondag trad Normaal op. Vele klassiekers van de band kwamen langs, maar ook nieuwere nummers. Het feest was als vanouds: lekker hoken. En natuurlijk gezellig met el kaar een biertje drinken, foto: freddie paalman ESPELO - De schapen van Kin derboerderij Donderttnan wor den zaterdag 14 juni van hun wollen jas ontdaan. Twee scheerders ontfermen zich de hele dag over het grote aantal - uitsluitend - oudere schapen, de jongen komen pas volgend jaar aan de beurt. Wie alles van nabij wil bewonderen kan te recht tussen 10.00 en 17.00 uur. HOLTEN - In een woning aan de Geskesdijk werd vrijdag 6 ju ni tussen 10.00 en 14.00 uur in gebroken. Er werden diverse goederen weggenomen waar onder een led-televisie. De poli tie hield een buurtonderzoek waarbij door een bewoner van de Geskesdijk werd opgemerkt dat hij een bestelbus met diver se kleuren had zien rijden over de Geskesdijk. De bestelbus had in elk geval de kleuren rood en geel. Getuigen die bijzonderheden hebben opgemerkt aan de Geskesdijk wordt verzocht zich te melden bij de politie Rijssen- Holten via het landelijk politie- nummer 0900-8844. HOLTEN - De touwtrekkers van OKIA hebben zich afgelopen zondag in Tilligte bij de zevende competitieronde van het dis trict oost van de goede kant la ten zien. De beste prestatie kwam op naam van de ploeg die uitkomt in categorie van 640 ki logram. OKIA pakte de eerste plek en liet het sterke Eibergen achter zich, net als nummer drie Bisons. In het klassement heeft Eibergen nog een voor sprong van vijf punten op OKIA.In de 680-klasse ging het op terrein van Koapman wat minder. De 680-ploeg kwam niet verder dan de vierde plaats en dat was minder dan vooraf was gedacht. Eibergen won de 680 voor Heu- re en Vorden. De jeugdploeg van OKIA pakte in Tilligte min der punten dan in de vorige wedstrijd. "Maar ze zijn wel heel fanatiek", vond Willeke Aaltink van OKIA. De dames- ploeg van OKIA stelde teleur door geen punten te pakken. HOLTEN - In de gemeente Rijs- sen-Holten is de eikenprocessie rups waargenomen. Het betreft een kleine populatie aan de rand van Holten, aan het Lange Pad nabij de Aaltinksweg. De eikenprocessierups kan ge zondheidsklachten veroorza ken, wanneer de rups in hoge dichtheden voorkomt. De risi co's worden veroorzaakt door het vrijkomen van brandharen van de rups. Daarom is het belangrijk dat mensen en (huis)dieren wegblij ven uit de omgeving van eiken bomen waar deze rups voor komt. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die eitjes in de toppen van ei kenbomen legt. Eind april, begin mei komen de eitjes uit. De mpsen vervellen een paar keer en na de derde verveiling krijgen de rupsen de beruchte brandharen (half mei tot en met half augustus). De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken nesten die be staan uit een dicht spinsel van vervellinghuidjes met brandha ren en uitwerpselen. Vanuit de nesten gaan de rupsen 's nachts in processie op zoek naar voed sel. Particulieren die eigenaar zijn van gronden of bomen met eikenprocessierups zijn zelf ver antwoordelijk voor de bestrij ding van de rups. Het wordt af geraden om zelf en ondeskundig de bestrijding uit te voeren. LEES VERDER OP PAGINA 5 Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste HoKense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1