Van op de Vlogt tot Vlogtman Hollens Nieuwsblad W Holten wint derby Jubileum Hoolter Korhanen vieren feest Inschrijving Run-Bike-Run Broeierig PAGINA 16 Anton van Juleke Schutterskoning van Beuseberg BEUSBERGS FEEST PRIKACTIE OPENING NIDO LOGGERSROUTE alpe D'HUEZ DIJKERHOEK-Henk (Hendrik) Vlogtman (81) aan de Deventerweg in Dij- kerhoek heeft onlangs een boek geschreven dat de ti tel draagt Van Op de Vlogt 1717 tot Vlogtman 2007. Blijf op de hoogte iHoltens Nieuwsblad SUMMER 22 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL In de Beuseberg wordt ko mend weekend groot feest gevierd. ledereen is welkom om dit mee te maken. Kom wel in hippie-stijl, want dat is het thema dit jaar. ZIE OOK PAGINA 3 De Holtense Handelsvereni ging is het zwerfvuil zat. Daarom begint er een proef periode waarbij afspraken zijn gemaakt tussen de ge meente, de HHV en De Wa- erdenborch. ZIE OOK PAGINA S Met het wegschuiven van sneeuw, werd het nieuwe pand van Nido geopend. Be langstellenden konden vori ge week een kijkje komen ne men. Ook waren er demon straties. ZIE OOK PAGINA 16 De VW presenteerde afgelo pen week de vernieuwde Loggersroute. Dit is een fiets en wandeltocht langs pan den die zijn ontworpen door Loggers. Het routeboekje is verkrijgbaar bij de VW. ZIE OOK PAGINA 19 Enkele Holtenaren hebben de Alpe d'Huez met de fiets beklommen. Voor hen een prachtige erva ring. ZIE OOK PAGINA 19 Het boek is verdeeld in drie uit voerige hoofdstukken. In deel 1 beschrijft Vlogtman het wonen en werken van zijn vooroudere in de wagenmakerij annex boerde rij aan de Tromopsweg in Dijker- hoek. In het tweede deel wordt de drie jarige dienstplichttijd in het toenmalige Nederlands Indië beschreven. Het laatste boekdeel gaat over zijn latere werkzame leven dat na de terugkeer uit In donesië, zo halverwege 1950 van start is gegaan op het familiebe drijf in Dijkerhoek. Hij beschrijft daarin de omschakeling van tra ditionele houten wagenbouw naar modernere voertuigen op luchtbanden en allerlei machi nes die nodig waren voor de landbouwmechanisatie. Want het paard werd in die periode snel verdrongen door de land bouwtrekker. Henk Vlogtman is voor zijn leef tijd om zo te zeggen met zijn tijd meegegaan. Hij leest veel en als hij informatie over het een of an der wil, zet hij zich achter de computer. De computer heeft met het schrijven van het boek het laatste jaar overuren ge maakt. Vlogtman is nu toch wel blij dat het boek af is en dat hij zijn twijfels over een uitgave heeft omgezet in daden. "Waarom bent u aan een boek begonnen?", is de vraag. Henk Vlogtman gaat er eens goed voor zitten en zegt bedachtzaam: "Kinderen krijgen doorgaans op latere leeftijd interesse in het ver leden van ouders, is mijn erva ring. In de loop der jaren heb ik al het een en ander op papier gezet en bewaard, zodat ze er eventu eel kennis van konden nemen als ze dat wilden. Daarnaast had mijn moeder alle brieven be waard die ik geschreven heb vanuit Nederlands Indië (Biak en Bandoeng)Dit is een omvangrij ke bron van herinneringen met het besef dat deze periode een nooit gedachte wending aan het verdere leven zou geven. LEES VERDEROP PAGINA 21 iöK." BEUSEBERG - De Hoolter Korhanen hebben afgelopen zondag hun lustrumfeest gevierd. Zij deden dat in een volle tent aan de Beusebergerweg. Holtense artiesten kwamen langs. Het feest trok jong en oud naar de tent. Zij genoten met volle teugen van het feest en de presentatie van de eerste cd van de Korhanen, die werd overhandigd aan Oene Loonstra van RTV Oost. FOTO: FREDDIE PAALMAN HOLTEN - Een onderdeel van de openingsavond van de 24ste editie van de Triathlon Holten, in het weekend van 27 en 28 ju ni 2008, is de Kinder Run-Bike- Run. Deze zal plaatsvinden op vrijdagavond 27 juni. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de Holtense basisscholen gaan dan vanaf 20.00 uur de strijd met elkaar aan. De jonge deel nemers zullen strijden om prij zen in zes verschillende catego rieën. Per groep is er zowel voor het beste meisjes als jongen een mooie prijs te winnen. Daar naast zullen alle deelnemers een mooi T-shirt cadeau krij gen. De start en finish zijn op het Smidsbelt, het parcours van deze wedstrijd is gelijk aan het loopparcours van de Triathlon. Inschrijven voor deze Kinder Run-Bike-Run is nog mogelijk tot 1 juni 2008. Inschrijven kan via de website van de Triathlon Holten, www.triathlonholten.nl, of door middel van het briefje dat op de verschillende scholen is uitge deeld. Ook zal er voor de deel nemers een parkoersverken ning plaatsvinden, dit zal ge beuren op 10 en 12 juni 2008. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt nog altijd be paald een hogedrukgebied in de wateren bij Schotland. Het sys teem zorgt voor woensdag of donderdag voor een aparte kem richting het zuiden van Scandi navië en de Baltische Staten. Tegelijk circuleren vochtige luchtmassa's om een aantal kernen van een lagedruk in on ze omgeving. Met een oost- la ter zuidoostelijke wind komt het transport op gang van steeds meer warme lucht. Dins dag en woensdag verlopen zo mers, wel met benauwde en broeierige trekken. De tempera tuur stijgt woensdag naar 26.0 a 29.0 graden, echt zomers dus. Maar de atmosfeer kan deze thermische expansiedrift zeker niet verdragen; het komt met name in de middag en avond tot lokaal flink wat gerommel en geflits. HOLTEN - W Holten heeft zich gerevancheerd voor het 3-0 ver lies dat het leed, twee jaar gele den tegen Blauw Wit. Op Meer manskamp werden de blauw- witten ditmaal op een 3-0 ne derlaag getrakteerd. Hiermee werd de immense 'Keunecup' binnengehaald die beschikbaar was gesteld door TIB uit Rijssen. Met de overwinning sluit Hol ten een leerzaam seizoen op een waardige wijze af. De rood zwarten begonnen sterk aan het duel. Blauw Wit hanteerde voornamelijk de lange bal, waar Holten vooral via het midden veld voetballend in de zestien van de gasten trachtte te ko men. Een aantal malen lukte dat, waarbij spits Nijland een paai' keer in de zestien de bal aan een elastiekje had. Zijn laat ste pass was echter net niet ge noeg om zijn collega's te laten scoren. Dichtst bij een doelpunt was Stam die na een uitsteken de pass van Tim Wissink vrij voor de keeper opdook. Maar zijn lob was net te hard en be landde op het dak van het doel. De felle Blauwwitters schroom den het duel niet en deelde fors uit binnen en soms buiten de grenzen. Bij de Holtenaren le verde dit flinke irritatie op en de zelfbeheersing werd meerdere malen op de proef gesteld. Tien minuten voor de mst vloog dan toch de vlam in de pan. Stam re ageerde op een tik van Kruime laar en greep hem bij zijn nek. LEES VERDEROP PAGINA 21 Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonqee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1