Het is tijd om plaatselijke maatschappelijke en culturele doelen een extra steuntje te geven Het is tijd voor de Rabobank Afscheidsreceptie wethouder Stegeman Jeugdcompetitie Wie of wat komen in aanmerking? Rabobank Rijssen-Enter Dinsdag 20 mei 2008 HOLTEN/ RUSSEN - wet houder Wim Stegeman neemt vrijdagmiddag 30 mei afscheid van de ge meente. In 1990 kwam hij voor het CDA in de raad van de ge meente Rijssen, waar hij in 1994 wethouder werd. Ook na de herindeling werd hij weer wethouder in de nieuwe gemeente Rijssen-Holten. De gemeente stelt inwo ners, bedrijven, vereni gingen en anderen van de gemeente Rijssen-Holten in de gelegenheid per soonlijk afscheid te ne men van wethouder Ste geman en zijn echtgenote tijdens de afscheidsrecep tie die wordt gehouden op vrijdag 30 mei in het Parkgebouw in Rijssen, van 16.30 tot 18.30 uur. RIJSSEN - De tweede prijs uitreiking van de Open Jeugdcompetitie van Re kencentrum Berg en Dal was woensdag 14 mei, on dersteund door Natural en TauRIS. Er was bon voor een zak van de hoogste kwaliteit Naturalvoer voor de broers Thijs en René Kuipers uit Markelo. Zij wonnen de vlucht vanuit Strombeek. De dame in het gezelschap is Danielle Belt man. Zij wist beslag te leg gen op de eerste plaats van de wedvlucht vanuit het Belgische Pommeroeul. De 8 bonnen kunnen worden ingewisseld bij Discus Ros- man in Rijssen, leverancier van Natural duivenvoe- ders. Uitslagen en kampioen schappen kan men vinden op www.rcbd.nl alwaar u de prestaties van de jeugd leden op de voet kunt vol gen. De vereniging of stichting moet een maatschappelijk of cultureel doel dienen Ook scholen komen hiervoor in aanmerking De vereniging, stichting of school moet binnen het werkgebied van de bank gevestigd zijn De Rabobank is of wordt de huisbankier van de vereniging, stichting of school Het bestedingsdoel moet binnen het werkgebied van de bank liggen. Voldoet uw vereniging, stichting of school aan deze criteria en wilt u meedingen naar die financiële ruggensteun? Lever uw gemotiveerde aanvraag dan in bij een van de Rabobank-kantoren in Enter of Rijssen t.a.v. het directie-secretariaat. De inzendtermijn sluit 16 juni a.s. Rabobank Rijssen-Enter heeft een sterke binding met de plaatselijke gemeenschap. Dit is ondermeer reden waarom we elk jaar een bedrag van 75.000,- beschikbaar stellen, dat wordt besteed aan maatschappelijke en culturele doelen. Evenals voorgaande jaren is besloten om daar dit jaar nog eens 25.000,- aan toe te voegen. Ook uw vereniging of stichting kan in aanmerking komen voor (een deel van) dit bedrag. Op de ledenvergadering van 16 september a.s. beoordelen de leden een aantal door de ledenraad geselecteerde aanvragen. De aanwezige leden stemmen deze avond over de aanvragen die naar hun mening in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. We verwachten van de geselecteerde aanvragers dat zij op deze avond een korte presentatie houden, waarin zij hun aanvraag motiveren. Rijssen Boomkamp 31 Enter Dorpsplein 1 Telefoonnummer (0548) 531100 U mag ons natuurlijk ook mailen: info@rijssen-enter.rabobank.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 8