Geef mishandelde kinderen een stem Carinova Extra zakcentje verdienen? Carinova heipt jonge mantelzorgers Carinova Informatiebon Cursusprogramma juni 2008 Meld vermoeden van kindermishandeling Kom Carinova helpen in de vakantie! AKm-t' Beter omgaan met pubers Muziek op schoot 10 tot 20 procent van alle jongeren groeit op In een gezin waar sprake is van een chronische ziekte, een han dicap, psychiatrische ziekte of een alcohol-of drugsverslaving. Deze jonge mantelzorgers hebben vaak extra taken in huis en kunnen niet zomaar zorgeloos aan een activiteit meedoen. Ze moeten altijd rekening houden met degene die ziek of gehandicapt is. Ontspanning en onderling contact Voor deze jongeren organiseert Carinova regelmatig allerlei activiteiten. Om even te ontspannen en met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen. Zo is er bijvoor beeld op 7 juni a.s. een sporttoernooi in Hellendoorn voor 12-16-jarigen en op 13, 14 en 15 juni a.s. een Survival weekend voor 12-22-jarigen. Een eigen mantelzorgconsulent bij Carinova bege leidt en helpt ook jonge manterzorgers die met vragen zitten. Zij ondersteunt hen bij hun waardevolle werk. Carinova Mantelzorgondersteuning is te bereiken via (0900) 8662 (lokaal tarief) of mail anders aan info@carinova.nl. Cursus 'Leven met diabetes', Dalfsen Startdatum-. 2 juni Themabijeenkomst 'Diabetes: eigen rol in het consult', Colmschate Datum: 17 juni Cursus 'Borstvoeding' Deventer Startdatum: 19 juni Lichamelijke mishandeling, geestelijke mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik. Duizenden kinderen in Nederland worden jaarlijks het slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. Wat kunt doen? Onzichtbaar en ongrijpbaar Kindermishandeling is vaak onzichtbaar en ongrijpbaar. Kinderen zijn meestal afhankelijk van degene die hen mishandelt en ze zijn loyaal. Ze zullen dan ook niet snel laten merken dat ze het slachtoffer zijn van mishandeling. Met alle gevolgen van dien. Een mishandeld kind is voor het leven getekend. Het heeft vaak geen ander voorbeeld dan het geweld. En als je met het idee opgroeit dat geweld en agressie normaal is, is de kans groter dat je dat gedrag overneemt. Landelijk protocol Carinova hanteert voor elke melding het landelijke Protocol Kindermishandeling. Dat is een protocol dat precies aangeeft welke stappen gezet moeten worden in het geval van een melding van Kindermishandeling. Heeft u een vermoeden van kindermishan deling, bel dan naar (0900) 123 123 0. Publiciteit Publiciteit rondom kindermishandeling is heel belangrijk. Zoals de campagne 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet' van het afgelopen jaar. Immers, hoe meer mensen weten hoe te handelen bij een vermoeden van of bij signalen van kindermishandeling hoe beter. Ook zorgen dit soort campagnes dat de drempel om een geval van kindermishandeling te melden, lager wordt. Daarnaast zijn artsen, consultatiebureaus en andere hulpverleners steeds beter in het signaleren van kindermishandeling en het aanpakken daarvan. Elke provincie en grootstedelijke regio heeft een eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), waar u een vermoeden van kindermishandeling kunt melden of vrijblijvend en anoniem advies kunt vragen. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De regionale AMK's hebben een gezamenlijk landelijk telefoonnummer: (0900) 123 123 0 0,05 per minuut). Kinderen die willen praten over kindermishandeling kunnen ook bellen met de Kindertelefoon: (0800) 04 32. Meer budget voor nieuwe kleding, vakantie of iets anders op je verlanglijstje? Kom dan in de vakantie Carinova helpen met zorg. In de maanden juni, juli, augustus en september, maar vooral in de bouwvakantie (week 29, 30 en 31) zijn we op zoek naar enthousiaste vakantiemedewerkers. Voor nadere informatie kun je kijken op onze website www.carinova.nl of bellen met de coördinatoren van de invalpool, via telefoon (0900) 8662 (lokaal tarief). Bent u benieuwd naar onze diensten? Kijkt u dan op www.carinova.nl of bel met (0900) 8662 (lokaal tarief). Knip uit, vul in en stuur in een ongefrankeerde envelop aan: Carinova, Antwoordnummer 1158, 8100 WB RAALTE. Ik wil meer weten over: 0 Personenalarmering O Particuliere zorg 0 Servicepakket O Mantelzorg 0 Overig Naam: 0 Ik wil lid worden Voorletters: Adres: - de heer/mevrouw ik wil mij aanmelden als: 0 Alphahelpende 0 Vrijwilliger Neem contact met mij op. Postcode: Plaats: Cursus voor ouders over opvoeden in de puberteit Een kind tussen ongeveer 12 en 18 jaar wordt een puber genoemd, in deze periode verandert er veel, zowel voor pubers als voor ouders. Niet alleen hebben deze kinderen/ jongeren te maken met ingrijpende lichamelijke veranderingen, maar ze ontwikkelen ook een eigen mening en nemen niet meer alles van hun ouder(s) aan. Ouders zitten met vragen als: Hoe houd ik contact met mijn kind? Wat doe ik als mijn kind al jong gaat roken of drinken? Kiezen ze wel de goede vrienden en vriendinnen? Hoe moet ik daar nu mee omgaan? Kan ik mijn kind eigenlijk nog wel iets verbieden? Deze cursus biedt ouders van pubers een steuntje in de rug. Daarbij komen de prettige maar ook de lastige kanten van het omgaan met pubers aan bod. Ouders kunnen met elkaar praten en ervaringen uitwisselen waarbij respect voor verschillende manieren van opvoeden het uitgangspunt is. Aanmelding en kosten De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en wordt vooraf gegaan door een intakegesprek. Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van 11,25 voor leden van het Carinova Servicepakket en 22,50 voor niet-leden. De cursus wordt niet in elke gemeente in het Carinova werkgebied gegeven. Bel met Carinova voor data en plaatsen (0900) 8662 (lokaal tarief) of kijk op www.carinova.nl Wiegeliedjes, aankleediiedjes, badliedjes, troostliedjes: ze zijn specifiek voor baby's en peuters. In iedere cultuur zijn wiegelied jes één van de eerste vormen van muziek waarmee kinderen in aanraking komen. Het enthousiasme voor het samen muziek maken is dan ook niet moeilijk te verklaren. Kinderen worden geboren met een natuur lijke gevoeligheid voor muziek. Door met kleine kinderen regelmatig bezig te zijn met muziek, wordt hun natuurlijke aanleg voor muziek verder ontwikkeld. Telefoon: Tijdens de cursus wordt er niet alleen gezongen maar ook gespeeld. De tijd vliegt voorbij met liedjes, kringspelletjes, bewegen, luisteren, improviseren, dansen en muziek maken met speelgoed en muziekinstrumen ten. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van een uur met ca. 8-12 deelnemers. De cursus wordt gegeven door een muziekdocent met aantekening "Muziek op schoot". Voor meer informatie: kijk op www.carinova.nl of bel (0900) 8662 (lokaal tarief).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 13